1
Perioada de actualizare
de la 20.06.2023 16:47
până la 26.06.2023 09:00
2
Propunerea ofertelor
de la 26.06.2023 09:00
până la 30.06.2023 09:00
3
Licitaţie
nu va fi folosită
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 1 200 000 MDL
Perioada clarificărilor: 20 iun 2023, 16:47 - 26 iun 2023, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 26 iun 2023, 9:00 - 30 iun 2023, 9:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de prelucrare anticorozivă a pilonilor

Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Viorica Voinovan
Telefonul de contact
0-22-25-31-31
Datele achizitiei
Data publicării
20 iun 2023, 16:47
Data ultimilor modificări
21 iun 2023, 10:53
Achizitii.md ID
21082878
CPV
45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
declarație privind dotările și utilajul.docx
Documentele la ofertă
-
20.06.23 16:47
declaratie.docx
Documentele la ofertă
Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) lit a) din Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală
20.06.23 16:47
caiet-de-sarcini.doc
Documentele la ofertă
Specificația tehnică
20.06.23 16:47
declarație privind experiența similară.docx
Documentele la ofertă
-
20.06.23 16:47
înălțime stâlpi.xlsx
Documentele la ofertă
-
20.06.23 16:47
c o n t r a c t d e a n t r e p r i z ă.docx
Documentele la ofertă
Contract model
20.06.23 16:47
formularul de oferta.docx
Documentele la ofertă
Criterii de eligibilitate. Formularul ofertei financiare confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic
20.06.23 16:47
informatie generala.docx
Documentele la ofertă
Criterii de eligibilitate Informatie generala despre ofertant confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic.
20.06.23 16:47
Lucrări de prelucrare anticorozivă a pilonilor
Data:
21 iun 2023, 10:53
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua, solicităm clarificări suplimentare referitor la caietul de sarcini, 10 Controlul calității protecțiilor anticorosive prin vopsire subpunctul Controlul calității înaintea executării lucrării. Produsele peliculogene trebuie să aibă documente de certificare/omologare, să fie verificate şi acceptate din punct de vedere tehnic de Î.S. ”Moldelectrica”. Se subînțelege precum calitatea va fi acceptată cum prevede entitatea contractantă și nici de cum prevederile legale și anume Legea Privind calitatea în construcţii în Republica Moldova №721 din 02.02.1996 și LEGE Nr. 235 din 01-12-2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii ?
Răspuns (21 iun 2023, 14:00):
Buna ziua Vă aducem la cunoștință că Î.S. ”Moldelectrica”, la etapa de analiză a ofertelor, va analiza corespunderea materialelor care urmează a fi utilizate pentru executarea lucrărilor de prelucrare anticorozivă Legii Privind calitatea în construcţii în Republica Moldova №721 din 02.02.1996 și LEGE Nr. 235 din 01-12-2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. Ulterior, înainte de execuție a lucrărilor, Î.S. ”Moldelectrica” va verifica ca materialele ce urmează a fi utilizate să corespundă în totalitate cu cele prezentate la etapa de depunere a ofertelor.
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.