1
Perioada de actualizare
de la 16.05.2023 11:33
până la 25.05.2023 12:00
2
Propunerea ofertelor
de la 25.05.2023 12:00
până la 05.06.2023 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare
5
Ofertele au fost evaluate
Statut Ofertele au fost evaluate
Valoarea estimată fără TVA 11 452 058,33 MDL
Perioada clarificărilor: 16 mai 2023, 11:33 - 25 mai 2023, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 25 mai 2023, 12:00 - 5 iun 2023, 10:00
Începutul licitației: nu va fi folosită

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Îmbunătățirea zonei pietonale prin introducerea unei piste pentru alergat pe teritoriul Lacului Orășenesc din mun. Bălți
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, locality, p-ţa Independenţei, 1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Ceremuș Liliana
Telefonul de contact
+37323154622
Datele achizitiei
Data publicării
Data ultimilor modificări
19 mai 2023, 9:40
Valoarea estimată (fără TVA)
11 452 058,33 MDL
Achizitii.md ID
21080475
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, mun.Balti
Durata contractului
19 iun 2023 03:00 - 31 dec 2023 02:00
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Îmbunătățirea zonei pietonale prin introducerea unei piste pentru alergat pe teritoriul Lacului Orășenesc din mun. Bălți CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Cantitatea: 1.0
Unități de măsură: Bucata
Documentele procedurii de achiziție
Anunt de participare - Lac Orasenesc.semnat
Documentele la ofertă
anunt de participare
16.05.23 11:33
Anunt de intentie 19 - Piste penrtu alergat.semnat
Documentele la ofertă
anunt de intentie
16.05.23 11:33
Album PG 838 сжатый.semnat
Documentele la ofertă
proiect
16.05.23 11:33
Formularul nr.5
Documentele la ofertă
formularul nr.5
16.05.23 11:33
DUAE formular nou din 26.11.2020
Documentele la ofertă
DUAE
16.05.23 11:33
Caiet de sarcini.semnat
Documentele la ofertă
caiet de sarcini
16.05.23 11:33
Album OLC 838 сжатый.semnat
Documentele la ofertă
proiect
16.05.23 11:33
DUAE formular nou din 26.11.2020.semnat
Documentele la ofertă
DUAE
16.05.23 11:33
declaratie_ro
Documentele la ofertă
declaratie
16.05.23 11:33
Formularul nr.5.semnat
Documentele la ofertă
formularul nr.5
16.05.23 11:33
documentatia_standard_lucrari_lac orasenesc
Documentele la ofertă
formulare, contract-model
16.05.23 11:33
declaratie_ro.semnat
Documentele la ofertă
declaratie
16.05.23 11:33
Lista cu cantitatile de lucrari
Documentele la ofertă
lista cu cantitatile de lucrari
16.05.23 11:33
ME Imbunatatirea zonei pietinale l. Orasenesc 838.semnat
Documentele la ofertă
proiect
16.05.23 11:33
Lista cu cantitatile de lucrari.semnat
Documentele la ofertă
lista cu cantitatile de lucrari
16.05.23 11:33
Caiet de sarcini
Documentele la ofertă
caiet de sarcini
16.05.23 11:33
pdf24_images_merged.semnat
Documentele la ofertă
raport de verificare
16.05.23 11:33
documentatia_standard_lucrari_lac orasenesc.semnat
Documentele la ofertă
documentatia standard
16.05.23 11:33

Mai jos sunt ofertele participanților, documentele la oferte le puteți vedea făcând clic pe simbolul mapei.

Pe baza deciziei grupului de lucru pentru selectare învingătorului este necesar să:

1) Selectați învingătorul dînd clic pe butonul recunoaște învingator.

2) Trimiteți în termen de 3 zile la adresa de e-mail AAP bap@tender.gov.md forma scanată a deciziei grupului de lucru.

3) După selectarea învingătorului, faceți clic pe butonul: “Confirmă decizia”.

Calificarea participanţilor
Denumirea participantului
Preţul ofertei
Statut
1
Denumirea participantului:

FPC ''VALIS'' SRL

Preţul ofertei: 8 736 853,90 MDL
Statut: Învingător
Motivul: Contractul este atribuit conform criteriului ”cel mai mic preț fără TVA pe lista întreagă și îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție și cerințelor din caietul de sarcini”. Operatorul economic a prezentat oferta care corespunde cerinţelor minime de calificare solicitate prin documentele ce ţin de experienţă similară, asigurare cu personal calificat şi utilaj specializat care urmează a fi antrenat la execuţia lucrărilor. De asemenea, au fost prezentate toate certificatele de la organele de control, s-au constituit devizele, graficul de executare a lucrărilor în termen de pînă la 30 noiembrie 2023, garanțiile, declarațiile şi alte documente necesare calificării. S-a constatat că operatorul economic FPC ”Valis SRL” a elaborat devizele în conformitate cu cerinţele normativelor tehnice în vigoare, incluzînd toate lucrările şi respectînd toate cerinţele înaintate faţă de obiectul achiziţiei, conform caietului de sarcini. FPC ”Valis SRL” dispune de experiență similară minimă solicitată conform cerințelor autorității contractante. În acest sens, a fost prezentat contractul executat în a.2022 nr.7/22 din 04.04.2022 încheiat cu SRL ”Novamed-Nord” privind executarea lucrărilor la obiectul ”Centrul Medical Polivalent, situat în mun.Bălți”, în sumă de 10 200 000,00 lei, din care 8 047 644,04 lei pentru lucrări de pavare și amenajare a teritoriului, confirmat prin proces verbal la terminarea lucrărilor și Nota informativă cu nr.56 din 08.06.2023, eliberată de SRL ”Novamed-Nord”. Reducerea de preț se datorează salariului aplicat de 64,84 lei per h/om, micșorarea coeficienților pentru cheltuieli de transport de la 8% la 4%, de regie de la 14,5% la 7% și a beneficiului de deviz de la 6% la 2%. Calculele sînt efectuate în conformitate cu CP_L.01.02-2012 salarizarea, CP_L.01.03-2012 cheltuieli de regie, CP_L.01.05-2012 beneficiu de deviz. Clarificările solicitate și răspunsurile oferite de operatorul economic se anexează pe platforma electronică.
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
2
Denumirea participantului:

Nostalitserv-Prim SRL

Preţul ofertei: 9 133 928,81 MDL
Statut: în aşteptare
3
Denumirea participantului:

Vastavit SRL

Preţul ofertei: 10 043 119,47 MDL
Statut: în aşteptare
4
Denumirea participantului:

"VLADMIH COMPANY "

Preţul ofertei: 10 949 548,26 MDL
Statut: în aşteptare

Documentele de tipul "documente de calificare", "propunere financiară" și "ilustrare" vor fi vizibile doar atunci cînd oferta va obține statutul "în considerare".

Motivul: Nu este indicat
Documentele de calificare
Nu sunt documente de calificare
Documentele depuse cu oferta
5
Denumirea participantului:

Atractiv Invest

Preţul ofertei: 11 247 018,40 MDL
Statut: în aşteptare
6
Denumirea participantului:

Primaterax-nord

Preţul ofertei: 11 396 431,81 MDL
Statut: în aşteptare
Istoria licitației
Vezi licitația
Contestație
Depune o contestație
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări