1
Perioada de actualizare
de la 15.05.2023 16:25
până la 22.05.2023 11:00
2
Propunerea ofertelor
de la 22.05.2023 11:00
până la 25.05.2023 11:00
3
Licitaţie
26.05.2023 15:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 350 000 MDL
Perioada clarificărilor: 15 mai 2023, 16:25 - 22 mai 2023, 11:00
Perioada de depunere a ofertelor: 22 mai 2023, 11:00 - 25 mai 2023, 11:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Cazane electrice, inclusiv montarea
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Viorica Voinovan
Telefonul de contact
0-22-25-31-31
Datele achizitiei
Data publicării
15 mai 2023, 16:25
Data ultimilor modificări
18 mai 2023, 15:13
Achizitii.md ID
21080432
CPV
39700000-9 - Aparate de uz casnic
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Documentele procedurii de achiziție
declaratie.docx
Documentele la ofertă
Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) lit a) din Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală
15.05.23 16:25
informatie generala.docx
Documentele la ofertă
Criterii de eligibilitate Informatie generala despre ofertant confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic.
15.05.23 16:25
caiet de sarcini.docx
Documentele la ofertă
Lista lucrărilor
15.05.23 16:25
formularul de oferta.docx
Documentele la ofertă
Criterii de eligibilitate. Formularul ofertei financiare confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic
15.05.23 16:25
Data:
18 mai 2023, 15:13
Subiectul întrebării:
Termen garanție
Întrebare:
Solicităm respectuos, în partea ce vizează “Invitația de participare”, și anume pct. 11, sub-pct. 6 și 7, să clarificați următoarele aspecte: 1. Care este forma/ modelul actului juridic prin care se constituie garanția pentru bunuri/ lucrări? 2. Care este termenul concret solicitat de autoritatea contractantă privitor la garanția pentru bunuri (sub-pct. 6)? 3. Care este termenul concret solicitat de autoritatea contractantă privitor la garanția pentru lucrări (sub-pct. 7)?
Răspuns (19 mai 2023, 11:27):
Buna ziua Bună ziua. Conform Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin HG 285/1996 recepţia lucrărilor de construcţie şi a instalaţiilor aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi, cît şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, reconstrucţii, modificări, modernizări, extinderi etc.) şi se realizează în două etape prin întocmirea proceselor verbale corespunzătoare: 1) recepţia la terminarea lucrărilor; 2) recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie Perioada de garanție conform art. 30 a Legii 721/1996 privind calitatea în construcții va fi un termen de 5 ani de la recepția lucrărilor.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".