Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 549 000 MDL
Perioada clarificărilor: 18 apr 2023, 8:28 - 24 apr 2023, 11:00
Perioada de depunere a ofertelor: 24 apr 2023, 11:00 - 28 apr 2023, 11:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Construcții metalice pentru LEA
Informația despre anulare
Motivul anulării
Propunerea financiara depășește fondurile alocate de către entitatea contractantă
Data anulării
30 mai 2023, 11:30
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Viorica Voinovan
Telefonul de contact
0-22-25-31-31
Datele achizitiei
Data publicării
18 apr 2023, 8:28
Data ultimilor modificări
1 iun 2023, 11:26
Achizitii.md ID
21078436
CPV
45100000-8 - Lucrări de pregătire a şantierului
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Construcții metalice pentru LEA
Buget: 549000.0 MDL
Anulată
Data:
21 apr 2023, 12:36
Subiectul întrebării:
documente clarificare
Întrebare:
Buna ziua! Va solicitam sa clarificați lista documentelor suplimentare ce este necesar de anexat . 1. Certificat de înregistrare daca nu certificat se anexează Decizie de înregistrare a întreprinderii si Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice ? Nu este anexa formularul DUAE ori nu este obligator din cite intelegem se completează Informația generala ?
Răspuns (21 apr 2023, 14:54):
Buna ziua În Invitația de participare este indicat obligatoriu prezentarea Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, indicate prin bară. Respectiv, operatorul economic va atașa în SIA RSAP Certificat sau Decizie de înregistrare sau Extras din Registrul de Stat. Totodată, ÎS Moldelectrica ca entitate contractantă care își desfășoară activitatea în sectorul electroenergetic vă aduce la cunoștință că procedura de achiziție sus enunțată a fost inițiată cu aplicarea prevederilor Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat aprobat prin HG nr.351 din 10.06.2020. În cazul dat formularul DUAE nu este obligatoriu.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".