Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 691 667 MDL
Perioada clarificărilor: 21 mart 2023, 8:27 - 27 mart 2023, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 27 mart 2023, 10:00 - 31 mart 2023, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Saltele ignifuge

Informația despre anulare
Motivul anulării
în corespundere cu art. 71 al. 1) lit. (g) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice – există abateri de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective.
Data anulării
21 apr 2023, 10:53
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2032, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Nicolae Titulescu 35
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Leu Mariana
Telefonul de contact
022409748
Datele achizitiei
Data publicării
21 mart 2023, 8:27
Data ultimilor modificări
21 apr 2023, 11:26
Achizitii.md ID
21076233
CPV
39100000-3 - Mobilier
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Saltele ignifuge
Buget: 691667.0 MDL
Anulată
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.