1
Perioada de actualizare
de la 17.03.2023 15:11
până la 20.03.2023 15:00
2
Propunerea ofertelor
de la 20.03.2023 15:00
până la 27.03.2023 17:00
3
Licitaţie
28.03.2023 15:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 150 000 MDL
Perioada clarificărilor: 17 mart 2023, 15:11 - 20 mart 2023, 15:00
Perioada de depunere a ofertelor: 20 mart 2023, 15:00 - 27 mart 2023, 17:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Lucrări de restabilire cu buldozerul a căilor de acces la LEA 35-110 kV

Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Angela Raileanu
Telefonul de contact
0-22-25-34-19
Datele achizitiei
Data publicării
17 mart 2023, 15:11
Data ultimilor modificări
17 mart 2023, 15:11
Achizitii.md ID
21076105
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
experienta similara.docx
Criterii de eligibilitate
Declarație privind experiența similară în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit
17.03.23 15:11
informatie generala.docx
Criterii de eligibilitate
Informatie generala despre ofertant confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sausemnată și ștampilată de către ofertant.
17.03.23 15:11
formularul de oferta.docx
Criterii de eligibilitate
Formularul ofertei economice confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant.
17.03.23 15:11
declaratie.docx
Criterii de eligibilitate
Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) lit a) din Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală
17.03.23 15:11
caiet de sarcini. lucrari de restabilire cu buldozerul.docx
Specificaţie tehnică
Caiet de sarcini/specificatii tehnice. Descrierea detaliata a lucrărilor specificate în invitatia de participare
17.03.23 15:11
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.