+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 14.03.2023 15:12
până la 18.03.2023 15:50
2
Propunerea ofertelor
de la 18.03.2023 15:50
până la 23.03.2023 15:50
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 339 205 MDL
Perioada clarificărilor: 14 mart 2023, 15:12 - 18 mart 2023, 15:50
Perioada de depunere a ofertelor: 18 mart 2023, 15:50 - 23 mart 2023, 15:50

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Servicii de verificare și etalonare metrologică a mijloacelor de măsurare legală
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 168
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Alexandr Basistîi
Telefonul de contact
068455450
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
14 mart 2023, 15:12
Data ultimilor modificări
15 mart 2023, 14:30
Achizitii.md ID
21075775
CPV
71900000-7 - Servicii de laborator
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
Data:
15 mart 2023, 14:30
Subiectul întrebării:
Cum sa depunem corect oferta
Întrebare:
În lotul nr. 2 al achizitiei date, sunt tipuri de contoare de energie termică ca: CF-50, Integral și Picocal, care in mod practic nu pot fi verificate metrologic, deorece contoarele au fost fabricate multi ani in urma și la ziua de azi, nu este nici un reprezentant al producatorului, care ar putea oferi/vinde, noua, laboratorului de verificari metrologic, softul/echipamentul, ce ar permite verificarea metrologica a integratorului din componenta contorului de energie termica, si anume, realizarea trecerii din regimul de lucru in regimul de verificare.
Răspuns (15 mart 2023, 15:31):
Bună ziua! Având în vedere cele expuse de Dvs., Vă informăm că la etapa de pregătire a achiziției nu se cunoștea despre o astfel de problemă. Reieșind din faptul că Societatea Dvs. este în imposibilitate de a presta serviciile de verificare metrologică a contoarelor de energie termică CF-50, Integral și Picocal, Vă recomandăm înaintarea unei oferte fără aceste 3 poziții. Totodată, S.A. „CET-Nord” comunică că achiziția serviciilor nominalizate pentru pozițiile 6, 9, 10 din lotul nr. 2 se anulează. Astfel, operatorii economici vor prezenta o ofertă în conformitate cu formularele anexate (Specificații tehnice și Specificații de preț), iar în dreptul acestor 3 poziții vor pune semnul „-” sau sintagma „Anulat de către entitatea contractantă”. În același timp, entitatea contractantă nu va recurge la descalificarea operatorului economic, din motiv că oferta nu cuprinde toate pozițiile din lot.
Data:
16 mart 2023, 15:45
Subiectul întrebării:
Descrierea achiziției pe loturi
Întrebare:
Conform Anunțului de participare, pentru pozițiile ce nu poate fi realizată prestația serviciilor de verificare metrologică, va fi prestat serviciu de etalonare metrologică. Pe de altă parte, conform Caietului de sarcini, documentația de referință prezentată este Lista Oficială, care listează mijloacele de măsurare și măsurările supuse controlului metrologic legal, incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de măsurare. Astfel, descrierea achiziției pentru Loturile 1 și 3 include atât Servicii de verificare metrologică, cât și etalonare metrologică (pentru Lotul 1), Or natura și tipul serviciilor trebuie delimitate în acest sens, per lot, în dependență de tipul și domeniul mijloacelor de măsurare sau etalonare separat.
Răspuns (17 mart 2023, 15:50):
Bună ziua! La lotul 3 sunt poziții pentru care se va presta servicii de verificare metrologică, dar și poziții pentru care se va presta servicii de etalonare metrologică. Dacă operatorii economici pot presta ambele tipuri de servicii pentru lotul 1 sau 3, nu intervine necesitatea delimitării lotului în două sau mai multe loturi.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".