+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 14.03.2023 08:28
până la 31.03.2023 15:32
a rămas 1 zi
2
Propunerea ofertelor
de la 31.03.2023 15:32
până la 15.04.2023 15:32
3
Licitaţie
18.04.2023 15:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 2 000 000 MDL
Perioada clarificărilor: 14 mart 2023, 8:28 - 31 mart 2023, 15:32
Perioada de depunere a ofertelor: 31 mart 2023, 15:32 - 15 apr 2023, 15:32

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Abonează-te
Reparația capitală a transformatorului de bloc 3T cu înlocuirea totală a uleiului
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Tudor Vladimirescu, 6
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Olga Radnev
Telefonul de contact
022-436-334
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
14 mart 2023, 8:28
Data ultimilor modificări
20 mart 2023, 15:14
Achizitii.md ID
21075729
CPV
50530000-9 - Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
duae.doc
Documentele la ofertă
-
14.03.23 08:28
anexa nr 14 decl. priv. dotari utilaj.docx
Documentele la ofertă
-
14.03.23 08:28
anexa nr.22 specificatii tehnice.docx
Documentele la ofertă
-
14.03.23 08:28
anexa nr 8 declar. priv. valabilitatea ofertei.docx
Documentele la ofertă
-
14.03.23 08:28
anexa nr 15 decl. priv. personal specializat.docx
Documentele la ofertă
-
14.03.23 08:28
anexa nr 13 decl. priv. princip. lucrari similare.docx
Documentele la ofertă
-
14.03.23 08:28
anexa nr. 10 garanția de bună execuție.docx
Documentele la ofertă
-
14.03.23 08:28
anexa nr.23 specificatii de preț.docx
Documentele la ofertă
-
14.03.23 08:28
declaratie confirmarea identitatii.doc
Documentele la ofertă
-
14.03.23 08:28
anexa nr.9 garanția pentru ofertă .docx
Documentele la ofertă
-
14.03.23 08:28
anunt de participare repar. transformator. de bloc 3t.docx
Documentele la ofertă
-
14.03.23 08:28
anexa nr 7 cerere de participare.docx
Documentele la ofertă
-
14.03.23 08:28
Data:
20 mart 2023, 15:14
Subiectul întrebării:
Costul uleiului de transformator
Întrebare:
Bună ziua, În conformitate cu condițiile pct. 2.3.8. al CS ”Uleiul necesar pentru înlocuire v-a fi achiziționat de către Prestator, costul estimativ al achiziției va fi specificat și adăugat adițional la oferta pentru reparația transformatorului”. Reieșind din condiția menționată, constatăm că uleiul necesar pentru înlocuire (în cantitate totală de 20 tn conform anexei 1 al CS) trebuie cotat separat, iar valoarea bugetului prestabilit al licitației (2 000 000 MDL) nu include valoarea de achiziție a necesarului de ulei (20 tn). În acestă ordine de idei, Vă rugăm să concretizați dacă bugetul licitației include și costurile de achiziție a cantității integrale a uleiului de transformator (în cantitate de 20 tn).
Răspuns (21 mart 2023, 09:57):
Bună ziua, vă aducem la cunoștință că lucrările de ,, Reparația capitală a transformatorului de bloc 3T cu înlocuirea totală a uleiului ’’ necesită achiziționarea uleiului de transformator în cantitate de 20 t, pentru transformatorul de forță 3T de tip ТДЦ-125000/110-70, de asemenea uleiul va fi achiziționat de către Prestator. Referitor la întrebarea ,,dacă bugetul licitației include și costurile de achiziție a cantității integrale a uleiului de transformator (în cantitate de 20 t)” - conform devizului anexat a caietului de sarcini (Anexa 1), costul uleiului de transformator este reflectat în punctul 50 ca ,,Preț” în cantitate de 20 tone, la acest punct i se va atribui prețul uleiului de transformator.
Data:
28 mart 2023, 16:20
Subiectul întrebării:
Замечания по условиям тендра
Întrebare:
Добрый день. Доводим до вашего сведения, что после обследования трансформатора на месте установки, нами были обнаружены некоторые сложности, которые мы бы хотели озвучить: 1. Прокладки низковольтных вводов - в сложившейся с Украиной ситуацией, нам не удалось, пока, получить стоимость данных изделий на заводе производителе (Тольяттинский Трансформаторный завод и Запорожский Трансформаторный завод), а также в реалиях сегодняшнего дня мы обеспокоены, что на рынке Молдовы нет других производителей подшипников, кроме как китайских. Практика показывает, что они работают в интенсивном режиме не более одного месяца. 2. Нет четко сложившейся цены на трансформаторное масло, которое вы указали, типа Т-1500, опять же из-за форс-мажорной ситуации, которое производится либо в Украине, либо в России. Предлагаем, продлить срок подачи предложения к тендеру и в тендерном задании поставку трансформаторного масла, подшипников и силикагеля выполнить силами заказчика (SA Termoelectrica). Кроме всего прочего, с учетом хроматографии, в которой присутствует СО2, что говорит о возможном разложении твердой изоляции, просим произвести, при восстановлении более теплой погоды, соответствующие измерения и испытания, для определения объема работы. Также, посоветовавшись с специалистами ТЭЦ-2, по их мнению, надо производить подъем колокола, визуально осмотреть опрессовку ярма и обмоток, проверку всех металлических связей, чистку днища трансформатора и замену резинотехнических изделий. Мы, в свою очередь, предложили бы ограничиться заменой резинотехнических изделий, силикагеля, масла и подсушкой трансформатора, без подъема колокола на месте, кроме разъема, в котором установлены многорядные уплотнители и течи на них отсутствуют. Ждем вашего решения.
Răspuns (29 mart 2023, 15:32):
Bună ziua, ținând cont de faptul că, reparația capitală a transformatorului de forță de tip ТДЦ-125000/110-70 cu volumele indicate în caietul de sarcini publicat, constă dintr-un șir de acțiuni și condiții ce sunt interconectate (ex. achiziții, logistică, termeni contractuali, garanții oferite de executant pentru lucrări, certificate de calitate pentru piesele și produsele livrate și instalate, echipament necesar), separarea volumelor sau excluderea cărorva, ar rezulta ineficiența reparației și crearea de impedimente pentru S.A. Termoelectrica în obținerea rezultatului scontat. Prin urmare, entitatea contractantă solicită păstrarea volumelor indicate în caietul de sarcini, respectarea condițiilor și termenilor indicați în caietul de sarcini.
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".