+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Suspendat
Valoarea estimată fără TVA 3 600 000 MDL
Perioada clarificărilor: 13 mart 2023, 12:23 - 23 mart 2023, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 23 mart 2023, 12:00 - 14 apr 2023, 11:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Servicii de programare de software de aplicaţie
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Dmitri Rоmаnеsсu
Telefonul de contact
+37322820980
Fax
+37322820980
Datele achizitiei
Data publicării
13 mart 2023, 11:12
Data ultimilor modificări
22 mart 2023, 9:40
Achizitii.md ID
21075656
CPV
72210000-0 - Servicii de programare a pachetelor de produse software
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
Anexa 21 (CAIET DE SARCINI)
Specificaţie tehnică
Anexa 21 (CAIET DE SARCINI)
13.03.23 12:23
Anunt de intentie
tenderNotice
Anunț de intenție
13.03.23 12:23
Anunt de participare
Criterii de evaluare
Anunț de participare
13.03.23 12:23
DUAE
Criterii de eligibilitate
DUAE
13.03.23 12:23
Documentație standard_SIA RSISC
Documentele la ofertă
Documentație de atribuire
13.03.23 12:23
Data:
22 mart 2023, 09:40
Subiectul întrebării:
Clarificare 1, Dezvoltarea Interfața publică a SIA RSISC.
Întrebare:
Este prezent un brand book dupa care sa se ghideze designerii UI/UX ?
Data:
22 mart 2023, 11:56
Subiectul întrebării:
Clarificare 2, Dezvoltarea Interfața publică a SIA RSISC
Întrebare:
Putem folosi un CMS de pe raft în loc să dezvoltăm unul de la zero? Totodata, se asteapta ca furnizorul sa livreze UI/UX pentru interfetele web publice si interne, sau exista deja un design al intefetelor care va necesita doar implementare?
Data:
22 mart 2023, 12:07
Subiectul întrebării:
Clarificare 3, Despre migrarea datelor
Întrebare:
Pregatirea si migrarea datelor initiale: Din partea beneficiarului va fi pus la dispozitie un Data Arhitect si/sau o persoana calificata care va ghida furnizorul in privinta datelor ce vor fi migrate la fel ca si pentru clasificatoare, nomenclatoare? In caz ca da, pentru ce perioada?
Data:
22 mart 2023, 12:12
Subiectul întrebării:
Clarificare 4, Data Migration
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini "MIG 001. M STISC va pregăti și livra seturile de date și metadate necesare populării cu date primare a SIA RSISC. Formatul datelor migrate va fi convenit de comun acord cu Dezvoltatorul" Ce volum de date se planifica a fi migrate la etapa incipienta? Referinta din caietul de sarcini "MIG 003. Procedura de implementare a procedurii de migrare și populare inițială a bazei de date." Care sunt cerintele fata de proceduri de migrare, pot sa fie folosite aplicatii terte pentru migrare?
Data:
22 mart 2023, 15:55
Subiectul întrebării:
Clarificare 5, Dezvoltare
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: Dezvoltarea unei soluții tehnice flexibile și modulare care ar permite îmbunătățirea activității STISC, în rolul său de CERT Gov. Intrebare: Se va accepta livrarea solutiei sau unei pari din solutie, de exemplu security information si event management (SIEM) ca functional existent similar la dezvoltator, dezvoltat, testat si implementat?
Data:
22 mart 2023, 16:04
Subiectul întrebării:
Clarificare 6, Dezvoltare
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: Principiul reutilizării capabilităților existente ; Intrebare: Despre ce sisteme este clauza data, intelegerea noastra este doar M-service, rugam sa fie mentionat daca sunt si alte capabilitati care pot fi refolosite, sau putem din Architectura propusa sa facem concluzie ca este vorba de Infrastructura TIC a AP menitonata, Monitorizare infrastructura, mentionate in Pct. 2. caiet de sarcini -Arhitectura sistemului informatic?
Data:
22 mart 2023, 16:08
Subiectul întrebării:
Clarificare 7, Dezvoltare
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: Principiul scalabilității care presupune asigurarea unei performanțe constante a soluției informatice la creșterea volumului de date și a solicitării sistemului informatic; Intrebare: Este un plan de cresterea a volumului de date in timp, care ar fi scara?
Data:
22 mart 2023, 16:19
Subiectul întrebării:
Clarificare 8, Destinația, obiectivele și sarcinile sistemului informatic
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: Pct. 1.4. Destinația, obiectivele și sarcinile sistemului informatic ... asigurarea formării resurselor informaționale de stat aferent incidentelor de securitate cibernetică; Intrebare: La ce resurse aferente se face referinta, si daca de la compania furnizor in afara de dezvoltare a paltformei se asteapta sa contribuie la crearea acestor resurse?
Data:
22 mart 2023, 16:21
Subiectul întrebării:
Clarificare 9, Destinația, obiectivele și sarcinile sistemului informatic
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: Pct. 1.4. Destinația, obiectivele și sarcinile sistemului informatic … identificarea, înregistrarea, clasificarea și analiza incidentele de securitate cibernetică și coordonarea, cooperarea și sesizarea organelor de drept, după caz; Intrebare: Activitatile mentionate o sa fie executate de catre operatorii sistemului sau se asteapta sa fie facuta autoamatizat de SIA RSISC?
Data:
22 mart 2023, 16:26
Subiectul întrebării:
Clarificare 10, Interfata utilizator a sistemului informatic
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: Pct. 4.4. Interfața utilizator a sistemului informatic … Pentru ușurința utilizatorilor, soluția informatică va dispune un sistem de ajutor contextual on-line, la nivelul fiecărei interfețe utilizator; Intrebare: Se cere sa fie dezvoltat o baza de cunostinte separat sau detalii online cu fiecare componenta? Se presupune ca furnizorul va completa aceasta baza cu date sau operatorul in timpul lucrului?
Data:
22 mart 2023, 16:29
Subiectul întrebării:
Clarificare 11, User Cases
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: CU05 Generarea rapoartelor... Este binevenit ca sistemul informatic să integreze o soluție dedicată configurării și generării rapoartelor statistice (generator de rapoarte) care să fie reutilizată, de asemenea, pentru configurarea și extragerea documentelor tipizate specifice proceselor de business ale SIA RSISC. Documentele pot fi generate, de asemenea, în baza unor șabloane configurabile; Intrebare: Care va fi modalitatea pentru care se va opta: de configurator de tip WYISWYG sau sablonare, deoarecea acesta va avea impact pe dezvoltare - doucmentare.
Data:
22 mart 2023, 16:38
Subiectul întrebării:
Clarificare 12, User cases
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: CU17 Schimb de date cu sisteme externe; Sistemul va include adaptoare la cheie pentru urmatoarele surse de date (Fortinet,ShadaowServer,Barracuda Spam, si WAF, Nginx, WangGuard); Intrebare: Ce informatie va fi preluata din aceste sisteme si care va fi scopul, se asteapta ca sa fie automatizata corelara cu incidentele si alertele deschise de catre SIA RSISC automatizat?
Data:
22 mart 2023, 16:42
Subiectul întrebării:
Clarificare 13, User Cases
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: CU17 CF 17.03 Interacțiunea SIA RSISC cu sistemele informatice interne ale STISC în cazul în care serviciile de furnizate/recepționate a datelor nu sunt solicitate de sisteme informatice ale altor AP din Republica Moldova vor fi implementate prin intermediul microserviciilor; Intrebare: Este posibil ca la etapa actuala de a descrie care vor fi serviciile STISC pentru integrare si interfete, sau la ce etapa acestea vor si disponibile?
Data:
22 mart 2023, 16:44
Subiectul întrebării:
Clarificare 14, User Cases
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: CF 04.03. Alertele de securitate cibernetică vor putea fi perfectate fie de utilizatorii autorizați (prin intermediul CU04), fie expediate automat de sisteme informatice externe (prin intermediul CU18); Intrebare: Care este volumul prognozat de alerte automatizate fata de cele manuale?
Data:
22 mart 2023, 16:47
Subiectul întrebării:
Clarificare 15, User Cases
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: CF 07.03. Procesarea alertei de securitate cibernetică ... Intrebare: Intelegerea noastra este ca analiza este facuta manual de catre operator logat in sistem si nu automatizat de SIA RSISC - rugam sa confirmati/infirmati!
Data:
22 mart 2023, 16:50
Subiectul întrebării:
Clarificare 16, User Cases
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: CF 07.06. SIA RSISC va furniza funcționalitate de schimbare simultană a statutelor mai multor alerte de securitate raportate (valabil pentru alertele raportate automat de sistemele informatice); Intrebare: Intelegerea noastra este ca activitatea data in grup (bulk) este facuta pentru un numar de alerte selectate si nu automat dupa anumite criteri de corelare - rugam sa confirmati!
Data:
22 mart 2023, 16:53
Subiectul întrebării:
Clarificare 17, User Cases
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: CF 14.02. SIA RSISC va dispune de facilități de configurare a rapoartelor existente (exemplu: ajustarea seturilor de date, reformatarea rapoartelor etc.) modificând fișierele șabloanelor implementate sau platforme specializate (exemplu: utilizarea generatoarelor de rapoarte); Intrebare: Intelegerea noastra este ca se asteapta modificare a fisierelor de sabloane manual de catre administratorii sitemului si nu o componenta web separta cu interfat WYSIWG si highlighting pentru modificare. Rugam sa confirmati!
Data:
22 mart 2023, 17:00
Subiectul întrebării:
Clarificare 18, User Cases
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: CF 14.08. Datele potențial variabile ale SIA RSISC (parametrii de funcționare, valorile constantelor, căile de acces la fișiere/date, parametrii de integrare cu sisteme informatice externe, metadatele specifice etc.) trebuie să poată fi configurabile prin intermediul facilităților oferite de interfața utilizator fără a fi necesară compilarea și/sau desfășurarea repetată a codului sursă sau intervenții directe în conținutul bazei de date; Intrebare: Fisiere de configurare ar satisface aceasta cerinta, sau va fi nevoie de o componenta web separta cu interfat WYSIWG si highlighting pentru modificare?
Data:
22 mart 2023, 17:03
Subiectul întrebării:
Clarificare 19, Cerinte de performanta
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: PER 006. SIA RSISC trebuie să fie capabil să recepționeze, proceseze și stocheze anual datele a peste 100 000 000 alerte și peste și peste 10 000 incidente de securitate; Intrebare: Se asteapta ca dimensionarea sistemului sa fie efectuata de furnizor?
Data:
22 mart 2023, 17:05
Subiectul întrebării:
Clarificare 20, Cerinte de performanta
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: PER 008. Testarea performanței va include minim doua componente: testarea încărcăturii sistemului (load testing) și testarea comportamentului sistemului la solicitări mari (stress testing). Intrebare: Se asteapta ca acesta activitate sa fie livrata la darea in exploatare sau recurent, in caz recurent cu ce periodicitate?
Data:
22 mart 2023, 17:12
Subiectul întrebării:
Clarificare 21, Cerinte de Scalabilitate
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: SR 003. SIA RSISC trebuie să dețină posibilitatea de a deservi un număr nelimitat de tranzacții, cu condiția alocării corespunzătoare a resurselor de procesare și stocare date. Resursele vor fi alocate pe orizontală (alocare noi servere, fără creșterea performanței pe serverele existente). Intrebare: Se asteapta de la furnizor sa ofere aceasta capabiliatatea dupa darea in exploatare sau echipa benificiarului care administreaza sistemul va face deminsionarea la nevoie.
Data:
22 mart 2023, 17:17
Subiectul întrebării:
Clarificare 22, Cerinte software, hardware si canale de comunicatie
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: SHC 005. SIA RSISC trebuie să fie dezvoltat în baza următoarelor tehnologii: MS stack, Angular JS etc. Intrebare: Stiva tehnologică propusă este una obligatorie sau putem dezvolta folosind una mai stabilă și mai rezistentă, care va duce la o dezvoltare mai rapidă și va ajuta să fie facuta economie pe licențele Microsoft
Data:
22 mart 2023, 17:21
Subiectul întrebării:
Clarificare 23, Suport
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: GMS 003 Dezvoltatorul va pune la dispoziția STISC un serviciu Help Desk disponibil în toate zilele lucrătoare ale anului; Intrebare: Intelegerea noastra este ca se astepta suport in intervalul orelor de lucru de la 09:00-18:00. Rugam sa confirmati!
Data:
22 mart 2023, 17:24
Subiectul întrebării:
Clarificare 24, Suport
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: GMS 008 Termenul limită de răspuns și remediere a problemelor tehnice raportate nu va depăși 8 ore de la semnalarea acestora; Intrebare: Intelegerea noastra este ca in cazul in care este sfirsitul zile de lucru si pentru rezolvarea ticketului sunt necesar mai mult timp de cit este pina la finele zilei atunci suportul va fi desfasurat ziua urmatoare? Rugam sa confirmati!
Data:
22 mart 2023, 17:29
Subiectul întrebării:
Clarificare 25, Documente
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: DEL 009 Ghidul de înlăturare a defecțiunilor și activităților de mentenanță curentă a SIA RSISC; Intrebare: Intelegerea noastra este ca acest tip de document sa fie creat si mentinut incepind cu perioada de suport cu notarea tuturor incidentelor si solutiilor in procesul de lucru? Rugam sa confirmati!
Data:
22 mart 2023, 17:32
Subiectul întrebării:
Clarificare 26, Documente
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: DEL 014 Toate artefactele urmează a fi livrate pe suport electronic (DVD+-R); Intrebare: Va fi posibil sa fie livrat prin git sau network share?
Data:
22 mart 2023, 17:35
Subiectul întrebării:
Clarificare 27, Dezvoltare
Întrebare:
Referinta din caietul de sarcini: Pct. 8 Etapele de implementare a sistemului informatic; Furnizorul efectuează activitățile de desfășurare și configurare a celor 3 medii ale a SIA RSISC (Mediul de producție, Mediul de testare/instruire, Mediul de dezvoltare). Activitatea date va dura până la 1 săptămână; Intrebare: Intelegerea noastra este ca mediul de dezvoltare va fi configurat si livrat de beneficiar in prima zi. Rugam sa confirmati!
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".