+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 10.03.2023 15:55
până la 17.03.2023 10:23
2
Propunerea ofertelor
de la 17.03.2023 10:23
până la 24.03.2023 10:23
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 750 000 MDL
Perioada clarificărilor: 10 mart 2023, 15:55 - 17 mart 2023, 10:23
Perioada de depunere a ofertelor: 17 mart 2023, 10:23 - 24 mart 2023, 10:23

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a cazanului ПТВМ-100 nr.2 cu înlocuirea semisecțiilor prefabricate a pachetului convectiv superior. Restabilirea izolației termice în zona de demontare a pachetului convectiv, după reparația cazanului.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Tudor Vladimirescu, 6
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Sorin Moraru
Telefonul de contact
022-385-466
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
10 mart 2023, 15:55
Data ultimilor modificări
16 mart 2023, 10:23
Achizitii.md ID
21075581
CPV
45330000-9 - Lucrări de instalaţii de apă
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
anexa nr 8 declar. priv. valabilitatea ofertei.docx
Documentele la ofertă
-
10.03.23 15:55
anexa nr.10 garanția de bună execuție.docx
Documentele la ofertă
-
10.03.23 15:55
anexa nr 15 decl. priv. personal specializat.docx
Documentele la ofertă
-
10.03.23 15:55
anexa nr 19 angajament privindsust. tehnica.docx
Documentele la ofertă
-
10.03.23 15:55
anexa nr.2 declaratie de eligibilitate.docx
Documentele la ofertă
-
10.03.23 15:55
anexa nr 14 decl. priv. dotari utilaj.docx
Documentele la ofertă
-
10.03.23 15:55
anexa nr 12 decl. privind experienta.docx
Documentele la ofertă
-
10.03.23 15:55
anexa nr 13 decl. priv. princip. lucrari similare.docx
Documentele la ofertă
-
10.03.23 15:55
anexa nr 7 cerere de participare.docx
Documentele la ofertă
-
10.03.23 15:55
oferta f3.1.docx
Documentele la ofertă
-
10.03.23 15:55
anexa nr 17 inform. privind asocierea.docx
Documentele la ofertă
-
10.03.23 15:55
calculul la ord.190 cazan.doc
Documentele la ofertă
-
10.03.23 15:55
anunț de participare .docx
Documentele la ofertă
-
16.03.23 10:23
Data:
15 mart 2023, 15:36
Subiectul întrebării:
Pct. 8. ”Documente obligatorii la depunerea ofertelor” al caietului de sarcini
Întrebare:
Conform pct. 8.1. al CS, se solicită prezentarea specificației tehnice complete privind executarea lucrărilor. Vă rugăm să concretizați ce prezintă acea specificaței și dacă există un formular tipizat al acestei specificații (în caz afirmativ, vă rugăm să prezentați acel formular). Conform pct. 8.3. al CS, se solicită prezentarea declarației pe propria răspundere cu privire la efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentația de proiect și de deviz, conform termenilor stabiliți. Vă rugăm să prezentați formularul declarației solicitate de Dvs.
Răspuns (16 mart 2023, 09:55):
Buna ziua. Specificația tehnică va reprezenta devizul de cheltueli care va include lucrările solicitate din caietul de sarcini.
Data:
15 mart 2023, 15:48
Subiectul întrebării:
Pct. 20 al Anunțului de participare
Întrebare:
Conform criteriilor de calificare și de selecție menționate la pct. 20 al Anunțului de participare se solicită prezentarea certificatului de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier. Vă rugăm să concretizați conform cărui/căror domeniu/domenii de activitate trebuie să fie atestat dirigintele de șantier încadrat la realizarea lucrărilor solicitate.
Răspuns (16 mart 2023, 10:00):
Buna ziua. Se va prezenta certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier sau a personalului atestat în domeniul echipamentelor energetice.
Data:
15 mart 2023, 16:10
Subiectul întrebării:
Calculul acceptat de către Entitatea Contractantă
Întrebare:
Conform ordinului nr.190 din 31.12.2021 coeficientul cheltuielior de regie pentru lucrările de montare a utilajelor și instalațiilor electrotehnice etc. constituie 76%, iar pentru lucrările de construcție constituie 13,5%. Reieșind din anexa CS ”Extras din ordinului nr.190 din 31.12.2021 ”Cu privire la determinarea valorii de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori” coeficientul cheltuielilor de regie acceptat de entitatea contractantă, constituie 13,5%, deși volumul lucrărilor solicitate de etitatea contractantă cuprinde inclusiv și lucrări de demontare și montare a utilajului, la care trebuie aplicat coeficientul cheltuielilor de regie în cuantum de 76%. Astfel, Vă solicităm confirmarea sau infirmarea posibilității aplicării coeficientului cheltuielilor de regie în cuantum de 76%, la lucrările de montare și demontare a utilajului.
Răspuns (16 mart 2023, 09:12):
Buna ziua, din motive tehnice cerintele solicitate din ordinul 190 din 31.12.2021 au fost incluse eronat in anuntul de participare, cerem scuze. La calcularea costului estimativ al lucr[rilor de revizie PTVM - 100 nr. 2 cu inlocuirea a 96 de semisecții prefabricate a pachetului convectiv superior la CT Vest solicităm să respectați cerintele din Ordinul 190 din 31.12.2021, inclusiv utilizarea cheltuielilor generale în valoare de 13.5% și 76.00% - la prețurile incasărilor corespunzătoare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".