1
Perioada de actualizare
de la 28.02.2023 11:22
până la 13.03.2023 15:00
2
Propunerea ofertelor
de la 13.03.2023 15:00
până la 04.04.2023 17:00
3
Licitaţie
de la 05.04.2023 14:00
până la 05.04.2023 15:09
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 1 155 000 MDL
Perioada clarificărilor: 28 febr 2023, 11:22 - 13 mart 2023, 15:00
Perioada de depunere a ofertelor: 13 mart 2023, 15:00 - 4 apr 2023, 17:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Descărcătoare cu oxizi metalici 10-110kV

Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Olga Popov
Telefonul de contact
022 25 31 36
Datele achizitiei
Data publicării
28 febr 2023, 11:22
Data ultimilor modificări
1 mart 2023, 14:35
Achizitii.md ID
21074774
CPV
31200000-8 - Aparate de distribuţie şi control ale energiei electrice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
specificatia tehnica descarcatoare 10-110 kv print 2023.docx
Specificaţie tehnică
Specificatia tehnica a productiei necesare
28.02.23 11:22
informatie generala.docx
Criterii de eligibilitate
Informații generale despre ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant
28.02.23 11:22
declaratia operatorului economic.docx
Criterii de eligibilitate
Declarația privind situația personală a operatorului economic
28.02.23 11:22
anunt_de_participare_descarcatoare.signed.pdf anunt_de_participare_descarcatoare.signed.pdf
tenderNotice
Condiții de participare la achiziție
28.02.23 11:22
Data:
1 mart 2023, 14:35
Subiectul întrebării:
SPECIFICAŢIA TEHNICĂ
Întrebare:
Bună ziua, Luînd în considerație faptul că în SPECIFICAŢIA TEHNICĂ pentru DESCĂRCĂTOARELE CU OXIZI METALICI se face referința la IEC 60050, IEC 60068, IEC 60529, IEC 60695, IEC ISO 17065, IEC ISO 9227, IEC 60060, IEC 60068-3-3, IEC 60099-4 și IEC 60099-5 solicităm încarcarea în SIA "RSAP" specificației tehnice în limba engleză. Vă mulțumim
Răspuns (6 mart 2023, 16:00):
Reieșind din prevederile anunțului de participare p.32 “Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română”, prezentarea de către entitatea contractantă a specificației tehnice în limba engleză este nerelevantă
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.