+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 14.02.2023 09:49
până la 24.02.2023 09:00
2
Propunerea ofertelor
de la 24.02.2023 09:00
până la 07.03.2023 09:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 10 853 981,30 MDL
Perioada clarificărilor: 14 febr 2023, 9:49 - 24 febr 2023, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 24 febr 2023, 9:00 - 7 mart 2023, 9:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului 108 or. Cricova
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2084, MOLDOVA, mun.Chişinău, or.Cricova, str. Chișinăului, 90
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Natalia Spătaru
Telefonul de contact
022/453270
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
14 febr 2023, 9:49
Data ultimilor modificări
17 febr 2023, 13:09
Achizitii.md ID
21073568
CPV
45450000-6 - Alte lucrări de finisare a construcţiilor
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
duae_ro_0.semnat (1).pdf duae_ro_0.semnat (1).pdf
Documentele la ofertă
-duae
14.02.23 09:49
declaratie_ro.doc
Documentele la ofertă
- declarație
14.02.23 09:49
doc_standard_lucrari nou.semnat (1).pdf doc_standard_lucrari nou.semnat (1).pdf
Documentele la ofertă
-documentația standart
14.02.23 09:49
caietul de sarcini.doc
Documentele la ofertă
-caietul de sarcini word
14.02.23 16:41
caietul de sarcini.semnat.pdf caietul de sarcini.semnat.pdf
Documentele la ofertă
-caietul de sarcini
14.02.23 16:41
2-1-2 (sa), bloc a f5 (1).doc
Documentele la ofertă
-formularul nr.5 deviz 2-1-2
17.02.23 13:09
Data:
14 febr 2023, 10:22
Subiectul întrebării:
Buna ziua
Întrebare:
Care este disponibilitate de bani lichizi?
Răspuns (14 febr 2023, 10:51):
Buna ziua. Conform cap.IV pct4B.1 DUAE. O zi bună să aveți.
Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului 108 or. Cricova
Data:
14 febr 2023, 12:12
Subiectul întrebării:
Experiența similara
Întrebare:
Solicităm să modificați pct.10 din anunț de participare (Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit). Conform art. 22 alin.(3) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexa nr. 12 ); sau 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexa nr. 13).
Răspuns (14 febr 2023, 14:33):
Buna ziua.Pct.10 din anunțul de participare nu va fi modificat. O zi bună să aveți.
Data:
14 febr 2023, 12:34
Subiectul întrebării:
Intrebare:
Întrebare:
Buna ziua. Ati solicitat disponibilitate de bani lichizi minim 40% din valoarea contractului. Termenul de executare a contractului este 48 luni. Care sunt sumele alocate anual? Si de unde ati stabilit cuantumul de 40% din sumă, dacă valoarea lucrărilor executate în 4 ani ar fi de 25%anual.
Răspuns (14 febr 2023, 15:51):
Buna ziua. Am solicitat disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare în mărime de 40% din valoarea totală a contractului.Reeșind din faptul, că Centrul de Sănătate reprezintă un punct strategic și de importanță majoră pentru localitate APL solicită o colaborare cu agenții economici pe măsură. O zi bună să aveți.
Data:
14 febr 2023, 15:53
Subiectul întrebării:
Anunț de participare.
Întrebare:
Buna ziua. Cerința AC privind disponibilitatea de bani lichizi în cuantum de 40% din valoarea viitorului contract pune în deficultate mulți opertori economici, și intră în contradicție cu legea la libera concurență, cu atît mai mult că ați înaintat un șir de cerințe drastice, deaceia cerem revederea cerinței date sau anularea ei integral. Aici se vede că este pregătită platforma pentru un anumit operator economic.Mulțumim
Răspuns (14 febr 2023, 17:02):
Buna ziua. Este o cerință rezonabilă în contextul obiectului dat.
Data:
14 febr 2023, 15:59
Subiectul întrebării:
Bugetul achitarilor anuale
Întrebare:
Bună ziua. Rugăm să ne prezentați care vor fi sumele achitarilor anuale, deoarece contractul este pe 4 ani?
Răspuns (14 febr 2023, 16:29):
Buna ziua. Planificăm achitări proporționale a contractului pe patru ani. O zi bună să aveți.
Data:
14 febr 2023, 16:18
Subiectul întrebării:
caiet dee sarcini
Întrebare:
VA RUGAM SA concretizati care ar fi numarul listelor de cantitati pentru licitatia respectiva? Ati publicat printre liste si un deviz de cheltuieli - este necesar si acel deviz?
Răspuns (14 febr 2023, 16:49):
Devizul a fost publicat din greșală mecanică.O zi bună să aveți.
Data:
14 febr 2023, 16:41
Subiectul întrebării:
cerinte
Întrebare:
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare (la data de 03.03 .2023) - este indicat in limita ofertei. Intrebarea este cit va fi cerinta la suma Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare
Răspuns (14 febr 2023, 16:55):
Buna ziua. Conform DUAE
Data:
15 febr 2023, 08:41
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Răspuns (14 febr 2023, 16:49): Devizul a fost publicat din greșală mecanică.O zi bună să aveți.Atunci care sunt listele corecte??
Răspuns (15 febr 2023, 09:07):
caietul de sarcini a fost corectat.
Data:
15 febr 2023, 09:18
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua. Devizul 2-1-4 poz 22-40 nu sint date corect simbolurile( SA11).Corectati si faceti o concretizare.Indicati simbolurile corecte.
Răspuns (15 febr 2023, 11:36):
Обоснование (SA11) расценки в которых учтена установка фасонных деталий поз,22-40 стоимость и их колличество. Imi cer scuze dar mii în grijă că traducerea va fi greșită.
Data:
15 febr 2023, 09:37
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua. Deviz 2-1-4 poz59,60 simbolurile (SA03) nu sint date corect. Concretizati si indicati simbolurile corecte
Răspuns (15 febr 2023, 11:37):
Обоснование (SA03) расценки в которых учтена установка фасонных деталий поз,59,60 стоимость и их колличество. Imi cer scuze dar mii în grijă că traducerea va fi greșită.
Data:
15 febr 2023, 10:09
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua.Deviz 2-1-4 poz 111,112,115, 117-127 simbolurile (SA11) nu sint date corect.Indicati simbolurile corecte
Răspuns (15 febr 2023, 11:38):
Обоснование (SA11) расценки в которых учтена установка фасонных деталий поз,111,112,115,117 стоимость и их колличество. Imi cer scuze dar mii în grijă că traducerea va fi greșită.
Data:
15 febr 2023, 11:34
Subiectul întrebării:
Organizare
Întrebare:
Buna ziua . Rugăm să vă expuneți cum va activa centrul de sănătate pe perioada de execuție a lucrărilor ( 4 ani) . Se va închide sau se vor executa lucrările pe etape, adică o parte a centrului funcționează și una este în reparație și invers. Mulțumim.
Răspuns (15 febr 2023, 14:01):
Buna ziua. Lucrările se vor efectua pe etape, o parte a centrului funcționează și una este în reparație. O zi bună să aveți.
Data:
15 febr 2023, 12:05
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua. Deviz 2-1-4 poz 22-40,111,112,115,117-127 (SA11) ,poz 59,60 (SA03) simbolurile de norma nu sint date corect. Explicati cum corectam ,concretizati si indicati corectitudinea simbolurilor
Răspuns (15 febr 2023, 12:36):
Buna ziua. poz.22-40, 111, 112, 115, 117-127 ( SA11), poz.59,60 (SA03) se subînțelege ca prețul firmei.Poz. date reprezintă furnitura la robinete.
Data:
15 febr 2023, 16:07
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
"Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)", pozitia 87 din devizul 2-1-2, ce modificare a suferit aceasta pozitie?indicati materialele acestei pozitii cu normele respective
Răspuns (17 febr 2023, 13:12):
am publicat formularul nr.5
Data:
15 febr 2023, 16:23
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
"Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelonat tip ''marmura'' cu suprafata rugoasa -10 mm)" , va rog sa concretizati, aici va referiti la placi portelanata cu imitatie a marmurei, dar nu despre piatra naturala marmura
Răspuns (16 febr 2023, 09:13):
Buna ziua. Se referă la placă porțelanată cu imitație a mramurei. O zi bynă să aveți.
Data:
15 febr 2023, 20:40
Subiectul întrebării:
Calcularea punctajului ofertelor.
Întrebare:
Ati solicitat ca termenul de executiea contractului sa fie 48 luni. Intrebarea este - de ce 48 luni? Si a doua intrebare este cum se va calcula punctajul, daca dvs acordati 8,5 p pentru cel mai mic termen de executie, In cazul in care antreprenorul este obligat sa execute lucrarile in 4 ani, deoarece institutia dvs nu are mijloace financiare și achitările urmează să fie proportinonal cite 25 % in fiecare an. Cerinta data este nelegală și abuzivă. Solicităm să corectati anuntul de intentie si să veniti cu clarificari agentilor economici, pentru a avea un tratament egal tuturor.
Răspuns (16 febr 2023, 09:35):
Buna ziua.48 luni - 4 ani. APL s-a asigurat cu termenul de execuție. Dar am apelat la diferite programe.Dacă vom edentifica resursele necesare în totalitate, lucrările pot fi executate într-un timp mai restrîns. O zi bună să aveți.
Data:
15 febr 2023, 20:43
Subiectul întrebării:
termenul de executie
Întrebare:
Daca am inteles corect, operatorul economic care spre exemplu va propune termen de executie 1 an, va executa lucrările din banii lui proprii si institutia dvs va achita aceste lucrări in 4 ani? Sau va achita toata suma lucrarilor executate tot in acel an?
Răspuns (16 febr 2023, 09:35):
Buna ziua.48 luni - 4 ani. APL s-a asigurat cu termenul de execuție. Dar am apelat la diferite programe.Dacă vom edentifica resursele necesare în totalitate, lucrările pot fi executate într-un timp mai restrîns. O zi bună să aveți.
Data:
16 febr 2023, 11:44
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua, va rugam sa atasati pe platforma de achizitii publice - Formularul de deviz nr. 1 – lista cu cantitatile de lucrari, DESCIFRAT, in conformitate cu cerintele Anexei nr. 23 la Documentatia standart pentru realizarea achizitiilor publice de lucrari, aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 69, 7 mai 2021. Nota: Autoritatea contractanta trebuie sa ataseze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitatile de lucrari, descifrat (publicarea descifrata a consumului de resurse aferent fiecarei norme de deviz).
Răspuns (17 febr 2023, 13:12):
am publicat formularul nr.5
Data:
17 febr 2023, 09:01
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Deviz 2-1-2 Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat gros.100 mm fixate cu dibluri (5 buc/m2) si adeziv (4 kg/m2) , care materiale se exclud din acesta pozitie????
Răspuns (17 febr 2023, 13:01):
filer de calcar, bitum, lemn de foc (la kg și tone) topitor bitum.
Data:
17 febr 2023, 10:41
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua. Deviz 2-1-2 poz 144 si 145 termoizolarea peretilor cu placi de polistiren si cu placi de vata minerala in resurse se foloseste cornier din aluminiu cu norma zero, indicati va rog norma cornierului necesar conform proiectului.
Răspuns (17 febr 2023, 11:53):
Buna ziua.Cornier din aluminiu l = 3m m 0,3400. o zi bună să aveți
Data:
20 febr 2023, 11:46
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
deviz 2-1-4, la costul utilajului, pozitia 174 prevede doar "Regulator de presiune Dupa sine d=32мм C101 Danfoss" ca material????dar nu ca un simbol care presupune manopera si utilaj
Răspuns (20 febr 2023, 13:27):
Buna ziua.Doar ca material. Manopera și utilajul reprezintă poziția 170. o zi bună să aveți
Data:
22 febr 2023, 09:32
Subiectul întrebării:
Cu referire la proiect
Întrebare:
Dat fiind faptul ca unii parametri al utilajului din caietul de sarcini, si anume din compartimentul Incalzire si Ventilatie necesita o specificare mai detaliata, solicitam de la autoritatea contractanta publicarea proiectului pe platforma ori permiterea vizualizarii proiectului la sediului primariei.
Răspuns (22 febr 2023, 11:58):
Buna ziua. Vă puteți apropia la sediul primăriei pentru vizualizarea proiectului. O zxi bună să aveți.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".