+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 18.01.2023 16:24
până la 30.01.2023 11:30
2
Propunerea ofertelor
de la 30.01.2023 11:30
până la 23.02.2023 14:00
au rămas 21 de zile
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 3 028 000 MDL
Perioada clarificărilor: 18 ian 2023, 16:24 - 30 ian 2023, 11:30
Perioada de depunere a ofertelor: 30 ian 2023, 11:30 - 23 febr 2023, 14:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Produse chimice (soluție pentru odorizarea gazului si amestecurilor gazoase pentru etalonare)
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
5233, МОЛДОВА, Дрокия, с.Цариград, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Elena Litcan
Telefonul de contact
022300495
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
18 ian 2023, 16:24
Data ultimilor modificări
18 ian 2023, 17:00
Achizitii.md ID
21071930
CPV
24100000-5 - Газы
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
Lista loturilor
Produse chimice
Buget: 3028000.0 MDL
Activ
Documentele procedurii de achiziție
Anunţ de participare.docx
tenderNotice
Anunţ de participare № MTG-L- 15/23
18.01.23 16:24
Caiet de sarcini.pdf Caiet de sarcini.pdf
Specificaţie tehnică
Caiet de sarcini
18.01.23 16:24
Anunţ de participare.pdf Anunţ de participare.pdf
tenderNotice
Anunţ de participare № MTG-L- 15/23
18.01.23 16:24
Data:
18 ian 2023, 17:00
Subiectul întrebării:
химическая продукция поз 16 поверочные газовые смеси пгс-12
Întrebare:
баллон сколько литров
Răspuns (19 ian 2023, 11:08):
Согласно техническим требованиям к поверочным газовым смесям - имитаторам природного газа (12-15 компонентов), ПГС должен поставляться в алюминиевых баллонах ёмкостью 10 л. (п.3 “Технические характеристики”), а также в п.9 “Дополнительные сведения” - Алюминиевые баллоны (тара) ёмкостью 10 л. c рабочим давлением 10 МПа.
Produse chimice
Data:
19 ian 2023, 08:52
Subiectul întrebării:
Divizarea celor 23 pozitii
Întrebare:
Buna ziua Rugam sa divizati cele 24 pozitii în 3 loturi Lotul 1 (pozitia 1-4, 11-17) Lotul 2 (pozitia 5-10,18-23) Lotul 3 (pozitia 24) Rugamintera este pe motiv de domenii de activitate diferite Va multumim
Răspuns (19 ian 2023, 11:08):
Vă comunicăm, că procedura de achiziții se desfășoară pentru toate pozițiile conform documentației de atribuire - Caietului de sarcini. Toate aceste bunuri sunt grupate într-o singură divizie - Produse chimice, sub codul CPV - 24000000-4, conform Vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV) – sistem unic de clasificare a achiziţiilor publice, care este aprobat prin Hotărârea Guvernului PM nr. 339 din 26.05.2017
Data:
23 ian 2023, 09:10
Subiectul întrebării:
rugam divizarea
Întrebare:
rugam divizarea pe puncte pozitiilor pentru a elimina discriminarea fata de alti participanti care doresc sa participe la licitatie intru nu a incalca legea despre achizitiile publice incetati sa favorizati pe cine va convine
Răspuns (25 ian 2023, 14:39):
Exprimarea expusă în partea „favorizării” este total neîntemeiată din următoarele considerente. Bunurile au fost grupate într-un singur lot – Produse chimice, întrucît procedura de achiziție se desfășoară în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.74 din 21.05.2020 „Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale”, potrivit căreia entitatea contractantă nu are dreptul să divizeze bunuri similare cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de legea vizată. Astfel, în scopul respectării principiului transparenței în achiziții, SRL „Moldovatransgaz” în mod intenționat nu divizează concursurile în loturi mici pentru a evita excluderea acestuia din domeniul de aplicare a Legii privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, obligație prevăzută în art.28 alin. (2) din legea vizată. Este de menționat faptul că anterior, în cadrul concursului de achiziție a produselor chimice desfășurat în anul 2022, a fost înaintată o pretenție similară privind divizarea poziției pe loturi. În urma examinării pretențiilor contestatorului, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a emis Decizia nr.03D-162-22 din data de 08.04.2022 prin care a respins ca neîntemeiată contestația depusă, apreciind drept relevante argumentele SRL „Moldovatransgaz” precum că „bunurile sunt supuse achiziției într-un singur lor, conform Caietului de sarcini, deoarece ele sunt grupate după destinație și utilizare ca produse chimice”. De asemenea, întru susținerea deciziei emise Agenția a invocat următoarele argumente: atît timp cît astfel de condiții sunt impuse de lege pentru absolut toți ofertanții, necesitatea entității contractante nu are nici un caracter discriminatoriu. Este total alogic să se stabilească cerințe vizibil permisive pentru potențialii ofertanți, dar dezavantajoase pentru entitatea contractantă, doar în scopul de a face procedura de achiziție accesibilă pentru un operator economic. În această ordine de idei, expunerea precum că SRL „Moldovatransgaz” „favorizează pe cine convine” este neîntemeiată și lipsită de suport probatoriu.
Produse chimice
Data:
23 ian 2023, 13:11
Subiectul întrebării:
Divizarea produselor in 3 loturi
Întrebare:
Daca analizam caietul de sarcini vedem de la pozitia 1-4, 11-17 care sînt gaze în amestec care sint îmbuteliate in butelii de aluminiu! Daca deschidem ''Vocabularul comun al achizitiilor publice'' diviziunea - Produse chimice, sub codul CPV - 24000000-4 se mai divizeaz[ in mai multe subdiviziuni ... si primul este - Gaze , sub codul CPV - 24100000-5 care direct corespunde solicitarilor de clasificare si care tot este aprobat prin Hotărârea Guvernului PM nr. 339 din 26.05.2017 Va rugam sa divizati lista din caietul de sarcini in 3 loturi dupa genurile de activitate Lotul 1 (pozitia 1-4, 11-17) Lotul 2 (pozitia 5-10,18-23) Lotul 3 (pozitia 24) Va multumim!
Răspuns (25 ian 2023, 14:44):
în scopul respectării principiului transparenței în achiziții, SRL „Moldovatransgaz” în mod intenționat nu divizează concursurile în loturi mici pentru a evita excluderea acestuia din domeniul de aplicare a Legii privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, obligație prevăzută în art.28 alin. (2) din legea vizată. Este de menționat faptul că anterior, în cadrul concursului de achiziție a produselor chimice desfășurat în anul 2022, a fost înaintată o pretenție similară privind divizarea poziției pe loturi. În urma examinării pretențiilor contestatorului, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a emis Decizia nr.03D-162-22 din data de 08.04.2022 prin care a respins ca neîntemeiată contestația depusă, apreciind drept relevante argumentele SRL „Moldovatransgaz” precum că „bunurile sunt supuse achiziției într-un singur lor, conform Caietului de sarcini, deoarece ele sunt grupate după destinație și utilizare ca produse chimice”. De asemenea, întru susținerea deciziei emise Agenția a invocat următoarele argumente: atît timp cît astfel de condiții sunt impuse de lege pentru absolut toți ofertanții, necesitatea entității contractante nu are nici un caracter discriminatoriu. Este total alogic să se stabilească cerințe vizibil permisive pentru potențialii ofertanți, dar dezavantajoase pentru entitatea contractantă, doar în scopul de a face procedura de achiziție accesibilă pentru un operator economic.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".