+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 16.01.2023 17:34
până la 26.01.2023 10:30
2
Propunerea ofertelor
de la 26.01.2023 10:30
până la 06.02.2023 23:30
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 6 455 710 MDL
Perioada clarificărilor: 16 ian 2023, 17:34 - 26 ian 2023, 10:30
Perioada de depunere a ofertelor: 26 ian 2023, 10:30 - 6 febr 2023, 23:30

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Reconstrucția acoperișului, termoizolarea fațadelor și amenajarea teritoriului a Casei de Cultură din s. Tomai, r-ul Leova
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
6331, MOLDOVA, Leova, s.Tomai (r-l Leova), Tomai
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Ana Tomșa
Telefonul de contact
37369462502
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
16 ian 2023, 17:34
Data ultimilor modificări
23 ian 2023, 10:20
Achizitii.md ID
21071754
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
caiet de sarcini.signed.pdf caiet de sarcini.signed.pdf
Documentele la ofertă
Caiet de sarcini
16.01.23 17:34
caiet de sarcini.docx
Documentele la ofertă
Caiet de sarcini
16.01.23 17:34
ds_lucrari.docx
Documentele la ofertă
Documentatia standart de lucrări
16.01.23 17:34
duae.doc
Documentele la ofertă
Formularul DUAE
18.01.23 11:52
anunt_de_participare_lucrari_1.pdf anunt_de_participare_lucrari_1.pdf
Documentele la ofertă
Anunt de participare redactat
18.01.23 11:52
f5 caiet de sarcini.pdf f5 caiet de sarcini.pdf
Documentele la ofertă
F5
23.01.23 10:20
Data:
17 ian 2023, 11:45
Subiectul întrebării:
termen de publicare
Întrebare:
Buna ziua. Va rugam sa fie ajustat termenul de depunere a ofertelor conform legii 131.Multumim.
Răspuns (18 ian 2023, 10:51):
Buna ziua! Imediat va fi ajustat termenul conform legii 131. Multumim!
Data:
18 ian 2023, 09:27
Subiectul întrebării:
anunt de participare
Întrebare:
Solicităm să modificați pct.7,8 din anunț de participare (DECLARAŢIE PRIVIND EXPERIENŢA SIMILARĂ, Sau DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE). Conform art. 22 alin.(3) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexa nr. 12 ); sau 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexa nr. 13).
Răspuns (18 ian 2023, 11:19):
Anunt de participare modificat care va imediat va fi publicat!
Data:
18 ian 2023, 09:31
Subiectul întrebării:
cerinte
Întrebare:
Solicitam includerea cerintei privind cifra medie de afaceri conform prevederilor Legii nr. 131/2015 Articolul 21. Capacitatea economică şi financiară (1) Demonstrarea capacităţii economice şi financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi: c) declaraţii privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. (2) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Astfel, reieșind din prevederile menționate mai sus vă informăm că valoarea estimată a viitorului contract este de 6 455 710,00 lei fara TVA respectiv, valoarea ei dublă constituie 12 911 420,00 lei fara TVA.
Răspuns (18 ian 2023, 11:35):
Anunt de participare modificat care va imediat va fi publicat!
Data:
18 ian 2023, 11:42
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Bună ziua. Precizați, vă rog, grosimea tăblii.
Răspuns (18 ian 2023, 12:02):
Conform Caietului de sarcini. Tabla de fronton 300 mm.
Data:
18 ian 2023, 16:54
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua. Deviz Iluminatul electric exterior poz. 15 este corect ales cap terminal tensiune pana la 1kV lucrand cu cabluri pana la 35kV. Precizati tipul de cap terminal concret. Multumesc anticipat.
Răspuns (21 ian 2023, 12:39):
Pozitia 15. Rugam sa fie schimbat codul si anume 08-02-158-14
Data:
19 ian 2023, 10:03
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini, Capitolul Arhitectura.
Întrebare:
Poz.22. CE07A- Specificati va rog grosimea tablii, Poz.23 CE06A- specificati va rog grosimea tablii. Poz.24CE20A- Specificati va rog diametrul jgheburilor, Poz.25 CE22A- Specificati va rog diametrul burlanelor.
Răspuns (20 ian 2023, 18:43):
Grosimea tiglei si a tablei cutate 0.53mm. Greutatea 275gr./m2 Diametru maximal existent la jgeaburi si coloane. Avem suprafete mari de acoperis si respectiv acumulare de ape pluviale. 150-200mm
Data:
19 ian 2023, 10:33
Subiectul întrebării:
Valabilitatea ofertelor
Întrebare:
Bună ziua. Indicați, vă rugăm, termenul de valabilitate a ofertei.
Răspuns (19 ian 2023, 15:58):
Termenul de valabilitate a ofertei este 30 zile.
Data:
19 ian 2023, 11:18
Subiectul întrebării:
Anexa nr.5
Întrebare:
Buna ziua stimata Autoritate Contractanta,rugam sa atasati f.5 a caiutului de sarcini!
Răspuns (19 ian 2023, 15:59):
Imediat vom incarca!
Data:
19 ian 2023, 11:31
Subiectul întrebării:
Termenul de execuție
Întrebare:
Termenul de execuție pentru această categorie de lucrări este prea mic.
Răspuns (20 ian 2023, 15:43):
Termenul de executie 3 luni.
Data:
19 ian 2023, 16:04
Subiectul întrebării:
Grosimea la tabla Lindab
Întrebare:
Rugam sa indicati grosimea exacta la tabla acoperis!
Răspuns (20 ian 2023, 18:40):
Grosimea tiglei si a tablei cutate 0.53 mm. Greutatea 275gr/m2
Data:
21 ian 2023, 08:55
Subiectul întrebării:
Forma 5
Întrebare:
Rugăm respectuos sa publicați Formularul nr. 5!
Răspuns (21 ian 2023, 13:13):
Intimpinam o dificultate tehnica in redactare. Luni la prima ora incarcam F5.
Data:
23 ian 2023, 10:22
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini, Capitolul Arhitectura.
Întrebare:
Capitolul Arhitectura SA pozitia 31 CD07A, specificatiile tehnice a placilor Etalbond (grosime, culoare, etc). Multumesc
Răspuns (23 ian 2023, 14:58):
Etalbond 4mm, culoare bej
Data:
23 ian 2023, 10:26
Subiectul întrebării:
Mobilier urban
Întrebare:
Urnele de gunoi din ce material?
Răspuns (23 ian 2023, 10:31):
Tabla cutata.
Data:
23 ian 2023, 10:54
Subiectul întrebării:
Pavaj
Întrebare:
Pavajul vibro-presat din granit cu grosimea de 40 mm - nu este pe piata?! Concretizati vă rog!
Răspuns (25 ian 2023, 09:32):
Pavaj vibro-resat din granit cu grosimea de 60mm.
Data:
23 ian 2023, 14:44
Subiectul întrebării:
Tencuieli exterioare
Întrebare:
Bună ziua, rugăm să specificați cușloarea la Tink, Arhitectura poziția 40, 44!
Răspuns (23 ian 2023, 15:05):
Culoarea Gri
Data:
23 ian 2023, 17:27
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini. Arhitectură
Întrebare:
Bună . Precizați, vă rog, dimensiunile grilei de ventilare (Arhitectura pozitia 69 CK01B)
Răspuns (25 ian 2023, 10:01):
Cos Ventilare 1 h-2000 mm, 800*800 2 buc Cos Ventilare 2 h-2500mm, 800*800 4 buc Cos Ventilare 3 h-3500mm, 800*800 4 buc Cos Ventilare 4 h-5000mm, 800*800 1 buc Cos Ventilare 5 h-2500mm, 400*1400 2 buc
Reconstrucția acoperișului, termoizolarea fațadelor și amenajarea teritoriului a Casei de Cultură din s. Tomai, r-ul Leova
Data:
24 ian 2023, 10:39
Subiectul întrebării:
termen de executare a lucrărilor
Întrebare:
bună ziua. termenul de executare a lucrărilor este foarte mic. lucrările nu pot fi executate concomitent la fațade și la amenajare, sau fațade paralel cu acoperișul. vă dog revedeți durata
Răspuns (25 ian 2023, 09:39):
Durata - 3 luni.
Data:
24 ian 2023, 11:40
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini amenajare
Întrebare:
Buna ziua! Va rugam sa oferiti parametri tehnici pentru forme arhitecturale mici (urne gunoi, banci) necesari pentru evaluarea corecta a pretului acestora. Multumim anticipat!
Răspuns (25 ian 2023, 09:38):
Banca L-2.0m cu speteaza. Urna carcas metalic si tabla cutata.
Data:
25 ian 2023, 09:55
Subiectul întrebării:
Pavaj
Întrebare:
Buna ziua. Pavaj vibro-resat din granit cu grosimea de 60mm in caiet de sarcini si F5 se regaseste pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60mm. De ce este nevoie de Pavaj din granit cu grosimea de 60mm?
Răspuns (25 ian 2023, 15:20):
Placi de trotuare din beton de 60mm e pentru zona de parcare. Pavaj din granit cu grosimea de 60 mm e pentru zona pietonala.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".