1
Perioada de actualizare
de la 06.01.2023 12:18
până la 11.01.2023 09:30
2
Propunerea ofertelor
de la 11.01.2023 09:30
până la 14.01.2023 17:00
3
Licitaţie
16.01.2023 14:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 200 000 MDL
Perioada clarificărilor: 6 ian 2023, 12:18 - 11 ian 2023, 9:30
Perioada de depunere a ofertelor: 11 ian 2023, 9:30 - 14 ian 2023, 17:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Lucrări de reparație curentă și întreținere tehnică a instalațiilor de compresoare tip ВШ-3/401M la SE Vulcănești-400kV
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Olga Popov
Telefonul de contact
022 25 31 36
Datele achizitiei
Data publicării
6 ian 2023, 12:18
Data ultimilor modificări
6 ian 2023, 12:24
Achizitii.md ID
21071187
CPV
50500000-0 - Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal şi a maşinilor
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
declaratie.docx
Documentele la ofertă
Criterii de eligibilitate Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) lit a) din Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală
6.01.23 12:18
informatie generala.docx
Documentele la ofertă
Criterii de eligibilitate Informații generale despre ofertant
6.01.23 12:18
conditii tehnice pentru reparația si intretinerea compresoarelor.doc
Specificaţie tehnică
Criterii de eligibilitate
6.01.23 12:18
grafic de reparație a unităților de compresoare pentru anul 2023.docx
Documentele la ofertă
Criterii de eligibilitate
6.01.23 12:18
formularul de oferta.docx
Documentele la ofertă
Criterii de eligibilitate Formularul ofertei economice confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant.
6.01.23 12:18
experienta similara.docx
Documentele la ofertă
Criterii de eligibilitate Declarație privind experiența similară în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.
6.01.23 12:18
invitație de participare. reparatia si intretinerea compresoarelor.semnat.pdf invitație de participare. reparatia si intretinerea compresoarelor.semnat.pdf
tenderNotice
Invitație de participare. Lucrari de reparatie curenta si intretinere tehnica a instalatiilor de compresoare tip BШ-3.40M la SE Vulcanesti-400kV
6.01.23 12:18
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".