+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 23.12.2022 13:22
până la 26.12.2022 13:30
2
Propunerea ofertelor
de la 26.12.2022 13:30
până la 09.01.2023 12:00
3
Licitaţie

4
Evaluare
5
Ofertele au fost evaluate
Statut Ofertele au fost evaluate
Valoarea estimată fără TVA 60 000 MDL
Perioada clarificărilor: 23 dec 2022, 13:22 - 26 dec 2022, 13:30
Perioada de depunere a ofertelor: 26 dec 2022, 13:30 - 9 ian 2023, 12:00
Începutul licitației: nu va fi folosită

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Combustibil (Benzină, Motorină)
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Vadim Ursu
Telefonul de contact
022400642
Datele achizitiei
Data publicării
23 dec 2022, 13:15
Data ultimilor modificări
23 dec 2022, 13:22
Valoarea estimată (fără TVA)
60 000 MDL
Achizitii.md ID
21070435
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Durata contractului
11 ian 2023 13:19 - 30 dec 2023 13:19
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Combustibil (Benzină, Motorină) CPV: 09100000-0 - Combustibili
Cantitatea: 2400.0
Unități de măsură: Bucata
Documentele procedurii de achiziție
Documentele lotului
Calificarea participanţilor
Denumirea participantului
Preţul ofertei
Statut
1
Denumirea participantului:

LUKOIL-Moldova

Preţul ofertei: 45 780 MDL
Statut: Învingător
Motivul: Până la termenul limită – data 09.01.2023, ora 12:00 a depus oferta 1 (unu) ofertant: - ÎCS”LUKOIL-Moldova” S.R.L. cu propunerea financiară în sumă de 45780,00 lei fără TVA, discount oferit 0,75% de la prețul afișat la stațiile de alimentare. Urmare examinării și evaluării ofertei prezentate s-au constatat următoarele: Oferta prezentată de operatorul economic ÎCS ”LUKOIL-Moldova” S.R.L. corespunde cerințelor de calificare, specificațiile tehnice corespund, propunerea financiară prezentată se încadrează în valoarea estimată planificată a achiziției (s-au planificat mijloace financiare pentru achiziția dată în sumă de 60000,00 lei fără TVA; s-a prezentat propunerea financiară în sumă de 45780,00 lei (fără TVA). Discount-ul oferit per litru de la prețul afișat la stațiile de alimentare constituie 0,75 %. Toate documentele solicitate au fost prezentate. Totodată, operatorul economic dispune de 105 de stații de alimentare pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 33 în municipiul Chișinău, cea mai apropiată de sediul AGEPI fiind amplasată pe str. Tudor Vladimirescu, 1/8. Alimentarea cu combustibil se va efectua în baza cardurilor valorice emise de furnizor pentru fiecare vehicul. În conformitate cu art. 69 alin. (2) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, urmare examinării și evaluării ofertei prezentate în cadrul procedurii de achiziții de valoare mică privind achiziționarea Combustibilului (benzină, motorină) pentru anul 2023, Cod CPV 09100000-0, lansat prin SIA RSAP sub nr. ID ocds-b3wdp1-MD-1671794138539 din 23.12.2022, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice în cadrul AGEPI, în baza criteriului de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului, prețul cel mai scăzut, corespunderea specificațiilor tehnice, discount-ul în procente oferit per litru de la prețul afișat la stațiile de alimentare în mărime de 0,75%, precum și prezența stațiilor de alimentare amplasate la o distanță nu mai mare de 2 km de sediul AGEPI, str. Andrei Doga 24/1 și existența rețelei de stații de alimentare în centrele raionale din Republica Moldova, a decis atribuirea contractului de achiziție publică de valoare mică operatorului economic ÎCS ”LUKOIL-MOLDOVA” S.R.L. în sumă totală de 45780,00 lei fără TVA/ 54936,00 lei cu TVA.
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
Istoria licitației
Vezi licitația
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări