+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 15.12.2022 12:33
până la 16.12.2022 13:00
2
Propunerea ofertelor
de la 16.12.2022 13:00
până la 21.12.2022 13:00
3
Licitaţie

4
Evaluare
5
Ofertele au fost evaluate
Statut Ofertele au fost evaluate
Valoarea estimată fără TVA 14 450 MDL
Perioada clarificărilor: 15 dec 2022, 12:33 - 16 dec 2022, 13:00
Perioada de depunere a ofertelor: 16 dec 2022, 13:00 - 21 dec 2022, 13:00
Începutul licitației: nu va fi folosită

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lot 3: Imprimantă alb-negru multifuncțională format A4
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Vadim Ursu
Telefonul de contact
022400642
Datele achizitiei
Data publicării
15 dec 2022, 12:26
Data ultimilor modificări
15 dec 2022, 14:15
Valoarea estimată (fără TVA)
14 450 MDL
Achizitii.md ID
21069784
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Durata contractului
9 ian 2023 12:29 - 30 mart 2023 12:32
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Lot 3: Imprimantă alb-negru multifuncțională format A4 CPV: 30232110-8 - Imprimante laser
Cantitatea: 1.0
Unități de măsură: Bucata
Documentele procedurii de achiziție
Documentele lotului
Calificarea participanţilor
Denumirea participantului
Preţul ofertei
Statut
1
Denumirea participantului:

BTS PRO

Preţul ofertei: 14 357 MDL
Statut: Anulat
Motivul: Oferta nu corespunde documentației de atribuire
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
2
Denumirea participantului:

Aproservice-X

Preţul ofertei: 14 380 MDL
Statut: Învingător
Motivul: În conformitate cu art. 69 alin. (2) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, urmare examinării și evaluării ofertelor prezentate în cadrul procedurii de achiziții de valoare mică privind achiziționarea din surse extrabugetare (din sursele OEB) a Imprimantelor multifuncționale color și alb negru (în 3 loturi), Cod CPV 30232110-8, lansat prin SIA RSAP MTender sub nr. ID ocds-b3wdp1-MD-1671100018909 din 15.12.2022, ținând cont de opinia specialiștilor Secției tehnologii informaționale din cadrul instituției, urmare validării și aprobării finale a documentației de evaluare și achiziție a CVM de către Agenția de Guvernare Electronică (scr. nr. 3011-0115 din 16.02.2023), precum și validării de către OEB (scr. e-mail din 13.03.2023), a achiziționării bunurilor prenotate, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice în cadrul AGEPI, în baza criteriului de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului, prețul cel mai scăzut și corespunderea specificațiilor tehnice, a decis atribuirea contractului de achiziție publică de valoare mică operatorului economic F.P.C. „APROSERVICE-X” S.R.L.:- Pentru Lotul 3: Imprimantă alb-negru multifuncțională format A4, echipamentul XEROX VersaLink B405 cu suma de 14380,00 lei fără TVA/17256,00 lei cu TVA, echivalentul a 839 Euro cu TVA, conform cursului BNM la data deschiderii ofertelor (21.12.2022/1 EUR=20,5688).
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
Istoria licitației
Vezi licitația
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări