Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 1 210 000 MDL
Perioada clarificărilor: 22 nov 2022, 16:23 - 5 dec 2022, 17:00
Perioada de depunere a ofertelor: 5 dec 2022, 17:00 - 27 dec 2022, 17:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Achizitionarea si instalarea climatizoarelor în sediul Central al întreprinderii si la filialele ÎS „Moldelectrica”

Informația despre anulare
Motivul anulării
Sursele financiare au fost alocate pentru anul 2022, astfel că în planul de achiziții spre realizare pentru anul 2023 achiziția dată nu este inclusă și nici sursele financiare respective nu sunt prevăzute
Data anulării
23 ian 2023, 16:13
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Olga Popov
Telefonul de contact
022 25 31 36
Datele achizitiei
Data publicării
22 nov 2022, 16:23
Data ultimilor modificări
23 ian 2023, 16:14
Achizitii.md ID
21067899
CPV
42500000-1 - Echipamente de răcire şi de ventilare
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Lot 1
Buget: 134000.0 MDL
Anulată
Lot 2
Buget: 233000.0 MDL
Anulată
Lot 3
Buget: 113000.0 MDL
Anulată
Lot 4
Buget: 92000.0 MDL
Anulată
Lot 5
Buget: 38000.0 MDL
Anulată
Lot 6
Buget: 600000.0 MDL
Anulată
Data:
22 nov 2022, 16:53
Subiectul întrebării:
Lungime trasee/sau plan incaperi
Întrebare:
Buna ziua, va rugam sa stipulati aproximativ lungimea traseelor pentru fiecare aparat. La ce inaltime vor fi amplasate blocurile exterioare. Vor fi careva lucrari de demontare!
Răspuns (24 nov 2022, 08:56):
Montarea aparatelor de aer condiționat noi. 1. Traseu frigorific până la 7 metri pentru fiecare unitate. 2. Pentru montarea aparatelor de aer condiționat Incorporat in pod traseu frigorific până la 15 metri pentru fiecare unitate. 3. La demontarea/montarea blocurilor exterioare nu este necesar utilizarea autoturnului sau alpiniștilor. Blocurile/unitățile exterioare vor fi instalate sub geamuri accesul fiind asigurat din interiorul clădirii. 4. Lucrari de demontare/montare vor fi efectuate pentru loturile 1-5. Lotul 6 - doar lucrari de montare.
Data:
2 dec 2022, 17:51
Subiectul întrebării:
Adăugări
Întrebare:
Conform datelor noi apărute, ce țin de servicii adăugătoare de demontare a conditionerelor existenți, și de lungimea traseelor pentru conditionere noi - vă rugăm să modificați oficial caietul de sarcini, adăugînd toată informația apărută în documentația de atribuție, ca să nu fie devieri în oferte.
Răspuns (5 dec 2022, 16:57):
Orice clarificare este parte componentă a dosarului de achiziție care poate fi vizualizată de către orice potential ofertant. Modificarea anunțului de participare prin includerea clarificărilor care deja au fost plasate pe platformă este irelevantă, întrucât modificarea data poate conduce după sine necesitatea prelungirii termenului de depunere a ofertelor/anularea licitației. Autoritatea contractantă consideră imparțială și nediscriminatorie modalitatea de oferire a răspunsului la clarificarea anterioară, astfel că orice potential ofertant este obligat să ia în considerare precizările enunțate fără ca AC să modifice anunțul de participare
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.