+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 1 583 333,34 MDL
Perioada clarificărilor: 22 nov 2022, 14:07 - 5 dec 2022, 8:00
Perioada de depunere a ofertelor: 5 dec 2022, 8:00 - 9 dec 2022, 8:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Servicii de pază fizică 12luni 5 sedii 6 posturi
regimul de acces,
-paza sediului,
-monitorizarea video
Program de lucru:
Luni — duminică:
08:00 - 08:00
(non-stop).
Informația despre anulare
Motivul anulării
MODIFICAREA VALOAREI ESTIMATIVE
Data anulării
25 nov 2022, 16:35
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2038, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, STR. ZELINSCHI,13
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
VICTORIA PLACINTA
Telefonul de contact
0.22-52-01-76
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
22 nov 2022, 14:07
Data ultimilor modificări
25 nov 2022, 16:35
Achizitii.md ID
21067881
CPV
79700000-1 - Servicii de investigaţie şi de siguranţă
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Anulată
Data:
23 nov 2022, 09:08
Subiectul întrebării:
Valoarea estimativa a procedurii de achizitie
Întrebare:
La 09 martie 2022 Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea sa nr. 142 (Monitorul Oficial nr.68-71/176 din 11.03.2022) a majorat începând cu 1 aprilie 2022 cu 19,25% cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real al economiei pînă la 3 500,00 lei, sau 21,70 lei pe ora. Conform anunțului de participare sunt solicitate 6 posturi de pază fizică, cu regimul de lucru 24 din 24 ore. Astfel, în total orele de pază solicitate pentru anul 2023 constituie: - 24ore x 365 zile x 6 posturi = 52 560 ore. Cheltuieli salariale pentru una oră de pază pentru postul cu regim de lucru 24x24 ore, reieșind din salariu minim garantat (21,70 lei/ora) și adausuri stabilite de Codul Muncii constituie: - 21,70 lei/ora + 16,7% adaos pentru lucru în orele de noapte + 3,7% adaos mediu pentru lucru în 13 zile de sărbători + 7,9% rezervarea fondului concediilor + 24% CNAS = 35,14 lei/ora; Astfel, doar cheltuieli salariale anuale pentru întreținerea 6 posturi de pază 24x24 ore reieșind din cerințele legislației în vigoare vor constitui: - 35,14 lei/ora x 52 560 ore = 1 846 958,40 lei La suma vizată este necesar de adăugat cheltuieli administrative și profitul. Calcul prezentat este efectuat reieșind din salariu minim 3 500 lei, stabilit pentru anul 2022. Actualmente, este înregistrat proiectul Hotărârii Guvernului, care prevede că începând cu 01 ianuarie 2023 salariu minim va fi majorat până 4 000 lei lunar, sau 23,67 lei/ora. În acest caz cheltuieli salariale pentru întreținerea 6 posturi de pază fizică cu regimul de lucru 24 din 24 ore vor crește adecvat și vor constitui 2 014 402 lei. Reieșind din cele expuse considerăm că, suma estimativă (1 500 000 lei) indicată în anunț de participare este anormal scăzută și nu acoperă chiar cheltuieli salariale pentru întreținerea gardienilor. Pentru acoperirea cheltuielilor salariale în anul 2023, stabilite de legislația în vigoare și asigurarea activitatea economică profitabilă a ofertantelor suma estimativă urmează a fi majorată cel puțin pînă la 2 700 000 lei fără TVA
Răspuns (24 nov 2022, 09:32):
buna ziua. va informam ca, la elaborarea propunerilor de buget pentru anul 2023 deja a fost marita suma pentru prestarea serviciilor de paza cu 400000.00lei, in comparatie cu anul 2022. plafonul limita este stabilit de Ministerul Finantelor.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".