+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 350 000 MDL
Perioada clarificărilor: 22 nov 2022, 8:52 - 28 nov 2022, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 28 nov 2022, 10:00 - 6 dec 2022, 13:00
Începutul licitației: 7 dec 2022, 14:18

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Asigurarea serviciilor de pază cu buton de alarmă pe următoare adresă: mun. Chisinau, str. Toma Ciorbă, 32. Grupele de intervenție operative în fiecare localitate, unde sunt amplasate obiectivele autorității contractante. Asigură timpul de reacționare a grupurilor intervenției operative în timp de 3-5 minute de la declanșarea sistemului de semnalizare. Serviciul de pază dispune de minim 5 unități de echipaje mobile. Obligațiile de bază ale prestatorului de servicii pază – să asigure paza obiectivului al Instituției Publice ,,Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” 24/24 ore, 7 zile pe săptămână. Evidența accesului autorizat al unităților de transport la intrare-ieșire pe teritoriul Serviciului 112. Asigurarea pazei obiectului cu personal de specialitate atestat și autorizat conform prevederilor legale (personal apt din punct de vedere al stării sănătății cu certificatul de instruire în instituții specializate pentru fiecare angajat în serviciu, fără antecedente penale, echipat în uniformă tip, dotat cu mijloace speciale pentru asigurarea pazei și ordinei publice. Să poarte responsabilitate materială pentru paguba produsă în cazul sustragerii prin furt, tâlhărie a bunurilor în rezultatul nerespectării de către prestator a condițiilor contractuale; să colaboreze cu Serviciul 112 în ce privește optimizarea (elaborarea) și avizarea planurilor de pază; - să cunoască obiectele predate spre pază, punctele vulnerabile din perimetrul obiectelor pentru a preveni fapte care ar putea prejudicia integritatea materială a Serviciului 112. Să informeze conducerea Serviciului 112 despre producerea oricăror incidente în timpul executării serviciului și despre măsurile luate – în caz de avarii la conducte de apă, rețele electice și căldură, la obiectele păzite și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să ia de urgență măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului. Să someze și să legitemeze persoanele care au pătruns fără autorizare pe teritoriul și în obiectivele Serviciului 112. Să rețină persoanele care au un comportament neadecvat și cele care se află în stare de ebrietate. Agenții economici participanți la concurs trebuie să dispună de dispecerat pentru monitorizarea serviciului de pază. Gardienii antrenați în serviciu vor fi obligați să asigure permanent monitorizarea serviciilor acordate la distanță și la fața locului prin mijloace de comunicații, prin intermediul grupului de intervenție – dispeceratului la recepționarea de la obiectiv a semnalului de alarmă. După situație va alerta și direcționa cel mai apropiat echipaj de intervenție.
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-6812, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, com. Băcioi, str. Dacia bd., 58/C
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Hamurari Igor
Telefonul de contact
+37322538112
Datele achizitiei
Data publicării
Data ultimilor modificări
19 dec 2022, 11:27
Valoarea estimată (fără TVA)
350 000 MDL
Pasul minim de micşorare a ratei de licitaţie
1 000 MDL
Achizitii.md ID
21067844
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
MD-6812, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, mun. Chisinau, str. Toma Ciorbă, 32.
Durata contractului
1 ian 2023 02:00 - 31 dec 2023 02:00
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Servicii pază la Centrele de preluare a apelurilor de urgență a I.P. Serviciul national unic pentru apelurile de urgenta 112 CPV: 79700000-1 - Servicii de investigaţie şi de siguranţă
Cantitatea: 1.0
Unități de măsură: Bucata
Documentele procedurii de achiziție
document serv paza.signed
Specificaţie tehnică
documentatia
22.11.22 08:52
anunt_de_participare paza.signed
Specificaţie tehnică
ANUNȚ
22.11.22 08:52
DUAE 112.signed
Specificaţie tehnică
DUAE
22.11.22 08:52
Istoria licitației
Vezi licitația
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări