+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 21.11.2022 15:08
până la 01.12.2022 10:00
2
Propunerea ofertelor
de la 01.12.2022 10:00
până la 07.12.2022 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 383 000 MDL
Perioada clarificărilor: 21 nov 2022, 15:08 - 1 dec 2022, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 1 dec 2022, 10:00 - 7 dec 2022, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Stivuitor electric
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2065, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, N. Starostenco, 30
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Andrian Cabac
Telefonul de contact
+37322574254
Fax
+37322574254
Datele achizitiei
Data publicării
21 nov 2022, 14:57
Data ultimilor modificări
24 nov 2022, 15:10
Achizitii.md ID
21067790
CPV
42400000-0 - Echipamente de ridicare şi de manipulare şi piese ale acestora
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Stivuitor electric
Buget: 383000.0 MDL
Activ
Documentele procedurii de achiziție
Anunt de participare
Specificaţie tehnică
Anunt de participare
21.11.22 15:08
DUAE
Specificaţie tehnică
DUAE
21.11.22 15:08
Documentatia standard
Specificaţie tehnică
Documentatia standard
21.11.22 15:08
Data:
24 nov 2022, 15:10
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Bună ziua ! Specificaţia descrisă în anunțul de participare încalcă prevederile Legii privind achiziţiile publice 131/2015: Astfel, în pct. 8 “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” pentru achiziţionarea unui Stivuitor electric de către Serviciul Vamal al RM în cadrul procedurii de achiziţii MTender, ID ocds-b3wdp1-MD-1669035447057 este indicat că, ”Stivuitorul va fi fabricat în una din țările UE sau Japonia”, ceea ce este o specificare ce contravine art. 7, 15 şi art. 37 din Legea 131/2015. Cerinţa specificată supra de autoritatea contractantă (pct.8 “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință”) face referire la o origine geografică concretă, care în esenţă ar favoriza un anumit grup de ofertanţi şi care în consecinţă ar fi contrar principiului asigurării concurenţei şi combaterii practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice; tratamentului egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici. Ca urmare a celor menţionate supra, intervenim cu rugămintea să Revizuiți specificațiile tehnice cu excluderea din procedura de achiziţii a menţiunii cu privire la origine şi anume ”Stivuitorul va fi fabricat în una din țările UE sau Japonia” cu substituirea sintagmei cu “deţinerea certificatului de Conformitate European CE”. Reieşind din faptul că o mare parte a producătorilor mondiali de stivuitoare electrice au ca standard tehnic baterii de tracţiune 48 V, intervenim de asemenea cu rugămintea ca sintagma “Tensiunea bateriei - minim 24V/920Ah” să fie modificată în următoarea redacţie “Tensiunea bateriei - minim 24V/920Ah sau echivalentul minim 48V/460 Ah”, fapt ce ar permite asigurarea tratamentului egal, imparţialitate şi nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici. Conform art. 7 a Legii privind achiziriile publice 131/2015, “reglementarea relaţiilor privind achiziţiile publice se efectuează în baza următoarelor principii: a) utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante; b) transparenţa achiziţiilor publice; c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice; … h) tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici”; Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat, conform art.15 alin.(1), lit.e) a Legii 131/2015 “asigură participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziţie public”. Conform art.37 alin.(6) şi (9) a Legii privind achiziriile publice 131/2015, “specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici”.
Răspuns (30 nov 2022, 16:06):
În vederea definirii unor solutii economice și durabile, autoritatea contractanta a elaborat caietul de sarcini în conformitate cu necesitățile proprii. Astfel, întru utilizarea eficientă a banilor publici și asigurarea concurenţei în domeniul achiziţiilor publice, respectând prevederile art. 37, alin (6), autoritatea contractanta nu a solicitat o origine concretă (țară sau un producător).
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".