+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 1 320 000 MDL
Perioada clarificărilor: 17 nov 2022, 9:18 - 29 nov 2022, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 29 nov 2022, 9:00 - 12 dec 2022, 9:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Servicii de deszăpezire
Informația despre anulare
Motivul anulării
Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art.71 p.1 lit.c) a Legii 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015.

Argumentare: Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri:
c) - niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire.
Data anulării
29 dec 2022, 9:39
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD 2023, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Varnița, 22
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Maria Gaja
Telefonul de contact
47-11-65
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
17 nov 2022, 9:18
Data ultimilor modificări
29 dec 2022, 9:39
Achizitii.md ID
21067558
CPV
90620000-9 - Servicii de deszăpezire
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Servicii de deszăpezire
Buget: 1320000.0 MDL
Anulată
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".