+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 15.11.2022 15:39
până la 01.12.2022 12:59
2
Propunerea ofertelor
de la 01.12.2022 12:59
până la 06.12.2022 12:59
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 3 079 610 MDL
Perioada clarificărilor: 15 nov 2022, 15:39 - 1 dec 2022, 12:59
Perioada de depunere a ofertelor: 1 dec 2022, 12:59 - 6 dec 2022, 12:59

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

achiziționarea reactivelor de laborator pentru 2023
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2051, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Ion Luca Carageale, 2
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Iaşan Liliana
Telefonul de contact
022-74-19-16
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
15 nov 2022, 15:39
Data ultimilor modificări
29 nov 2022, 12:59
Achizitii.md ID
21067427
CPV
33600000-6 - Produse farmaceutice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Documentele procedurii de achiziție
duae modificat.doc
Documentele la ofertă
-DUAE
15.11.22 15:39
anunt_de_participare pu publicare.docx
Documentele la ofertă
-ANUNT PARTICIPARE
29.11.22 12:59
ds bunuri nr 115_15_09_2021.docx
Documentele la ofertă
-DS
29.11.22 12:59
Lotul 6. Expres teste pentru analiza de urina si masele fecale
Data:
22 nov 2022, 10:36
Subiectul întrebării:
suma estimativa
Întrebare:
Buna ziua, va rugam sa revizuiti suma pentru lotul Expres teste pentru analiza de urina si masele fecale. Este mica chiar si comparativ cu anul trecut.
Răspuns (22 nov 2022, 16:06):
Buna ziua! Cu mare regret, la momentul dat nu putem schimba nimic. Multumim pentru intelegere. O zi reusita!
Lotul 5 Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 2000Xpi Siemens
Data:
28 nov 2022, 12:12
Subiectul întrebării:
Codul CPV pentru Kitul pictal Splice Upgrade
Întrebare:
Buna ziua, rog să revizuiți codul „CPV 33696500 - Reactivi de laborator” atribuit Kitului pictal Splice Upgrade din Lotul 5 Analizatorul cu chemiluminiscență Immulite 2000Xpi Siemens în documentele de atribuire, care de fapt sunt piese de schimb pentru analizatorul menționat supra. Ar putea fi utilizat codul CPV 34913000-0 - Diferite piese de schimb. Totodată, solicităm, excluderea poziției Kitul pictal Splice Upgrade din procedura de achiziție publică pentru Lotul 5, deoarece bunurile solicitate în lotul 5 sunt pentru CPV 33600000-6 „Produse farmaceutice”. Țin să menționez, că o singură procedură de achiziție publică se admite pentru desfășurare, dacă minim 3 cifre ale codului CPV sunt identice.
Răspuns (29 nov 2022, 12:56):
Buna ziua! REviziuit! Multumim. O zi reusita!
Lotul 5 Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 2000Xpi Siemens
Data:
28 nov 2022, 13:00
Subiectul întrebării:
Documentația de atribuire
Întrebare:
La pct.4, Nota pentru Reagenți și consumabile pentru analizatorul cu chemiluminiscență Immulite 2000Xpi Siemens, AC menționează că „Operatorul economic care va fi desemnt câștigător va pune la dispoziție în folosință gratuită un analizzator identic celui din dotarea laboratorului, pe perioada contractului de achiziție a reactivelor cu negocierea ulterioarî a condițiilor contractuale pentru perioada de comodat”. Oare nu este darea în comodat a echipamentului medical cu codul CPV 33100000-1 o procedură de achiziție publică separată de procedura de achiziție a produselor farmaceutice cu codul CPV 3360000-6?
Răspuns (29 nov 2022, 13:00):
Buna ziua! Stimte operator economic, in ceia ce priveste solicitarea noastra ca operatorul economic desemnt câștigător sa puna ca la dispozitie un analizator similar celui din laborator, motivam ca avem nevoie ca odata cu reactivii achizitionati prin aceasta procedura sa ni se ofere pe perioada contractului un analoizator compatibil cu acesti reactivi si similar celui din laborator pentru backup (de rezerva) si pentru marirea vitezei de procesarea probeleor. Referitor la negocierea unui comodat pentru acest analizator sa avut in vedere perioada ulterioara, adica anul urmatori daca numarul de investigatii va fi la fel de mare se va negocia cu ofertantul incheerea unui contract de comodat. Multumim. O zi reusita!
Lotul 5 Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 2000Xpi Siemens
Data:
28 nov 2022, 13:07
Subiectul întrebării:
Documentația de atribuire
Întrebare:
Rugăm respectuos să expuneți mai clar tipurile de servicii solicitate de către AC prin sintagma de cuvinte „suportul științific” indicat în documentația de atribuire pentru bunurile cu CPV 3360000-6 - Produse farmaceutice.
Răspuns (29 nov 2022, 12:52):
Buna ziua! La acest capitol ne expunem deja cativai ani la rand, dar pentru ilucidarea si intelegerea solicitarii respective facem refere si solicitam suportului stiintific, mentionam ca analizatorul imunologic complet automat print metoda de Chemiluminiscenta Amplificata Enzimatic ”Immulite 2000XPI” de la Producatorul SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS de care dispunem este un dispozitiv medical de diagnosticare in vitro de tip inchis de o complexitate ridicata in utilizare. Reieșind din modul de funcționare a echipamentului, si necesitatea exploatarii lui în condiții de siguranță conform recomandarilor producatorului, solicitam suportul post-vinzare a ofertantului pe partea de aplicatii de catre persoane instruite si anume punerea in lucru, calibrare, control, verificare, etc. precum si sprijinul acestuia de la producator in ceia ce priveste unele situatii de interpretarea, corelare a rezultatelor sau situatii stricte legate de reactivi (ex: rezultate care nu se incadreaza in limitele controlului, rezultate incerte, fals negative, interferente, etc. ) cu posiblitatea inlocuirii acestora la producator in baza reclamatiilor aparute. Multumim. O zi reusita!
Data:
28 nov 2022, 15:04
Subiectul întrebării:
Documentația de atribuire
Întrebare:
La pct.4, Nota pentru Reagenți și consumabile pentru analizatorul cu chemiluminiscență Immulite 2000Xpi Siemens, AC menționează că „Operatorul economic care va fi desemnat câștigător va pune la dispoziție în folosință gratuită un analizator identic celui din dotarea laboratorului, pe perioada contractului de achiziție a reactivelor cu negocierea ulterioară a condițiilor contractuale pentru perioada de comodat”. Oare nu este darea în comodat a echipamentului medical cu codul CPV 33100000-1 o procedură de achiziție publică separată de procedura de achiziție a produselor farmaceutice cu codul CPV 3360000-6?
Răspuns (29 nov 2022, 13:01):
Buna ziua! Stimte operator economic, in ceia ce priveste solicitarea noastra ca operatorul economic desemnt câștigător sa puna ca la dispozitie un analizator similar celui din laborator, motivam ca avem nevoie ca odata cu reactivii achizitionati prin aceasta procedura sa ni se ofere pe perioada contractului un analoizator compatibil cu acesti reactivi si similar celui din laborator pentru backup (de rezerva) si pentru marirea vitezei de procesarea probeleor. Referitor la negocierea unui comodat pentru acest analizator sa avut in vedere perioada ulterioara, adica anul urmatori daca numarul de investigatii va fi la fel de mare se va negocia cu ofertantul incheerea unui contract de comodat. Multumim. O zi reusita!
Data:
29 nov 2022, 15:34
Subiectul întrebării:
15.criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici
Întrebare:
Rugam respectuos excluderea solicitarii (p.7)date despre participant si (p.14)declaraţie privind situaţia personala a operatorului.Astfel de date conform Ordinul ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 se regasesc in DUAE.
Răspuns (29 nov 2022, 16:21):
Buna seara! Din experienta noastra a grupului de lucru, avem nevoie de aceste declaratii si va rugam sa va conformati intru prezentarea acestor acte! Va multumim. pentru intelegere. O seara frumoasa sa aveti!
Lotul 5 Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 2000Xpi Siemens
Data:
30 nov 2022, 08:42
Subiectul întrebării:
Documentația de atribuire
Întrebare:
Buna ziua, multstimată AC, După câte înțelegem, În cadrul procedurii de achiziție publică dată se solicită reactivi: - pentru analizatorul Immulite 2000Xpi din laboratorul AC, costul cărora include valoarea produsului plus cheltuielile pentru „suportul științific”; - pentru analizatorul ce urmează să vă pună la dispoziție Operatorul economic prin comodat, formarea prețului care ar include nu doar valoarea reactivilor plus „Suportul științific”, dar și cheltuieli pentru transportarea, instalarea, mentenanța și reparația în funcție de necesități a echipamentului de laborator. Astfel, costurile pentru reactivii utilizați la echipamentul dat în comodat vor fi mult mai mari. În acest context, solicităm divizarea cantităților de reactivi pentru toate cele 36 poziții ale lotului 5 pentru formarea corectă a prețului.
Răspuns (30 nov 2022, 16:52):
Buna seara! Stimați operatori economici, conform articolul 37. Punct. (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încât fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. Punct.(2) Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda specifică de producție sau de execuție a lucrărilor, furnizare a bunurilor sau prestare a serviciilor solicitate sau la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora chiar și în cazul în care astfel de factori nu fac parte din substanța lor materială, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. Punct(4) Specificațiile tehnice ale obiectului achiziţiei trebuie să corespundă cerinţelor autorităţii contractante privind calitatea, eficienţa, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele şi metodele de producere, precum şi procedeele de determinare a conformităţii lui cu cerinţele din documentația de atribuire. Reieșind din modul de funcționare a echipamentului, si necesitatea exploatării lui în condiții de siguranță conform recomandărilor producătorului, solicitam suportul post-vânzare a ofertantului pe partea de aplicații de către persoane instruite, pe care noi AC numim suport științific si anume punerea in lucru, calibrare, control, verificare, etc. precum si sprijinul acestuia de la producător in ceia ce privește unele situații de interpretarea, corelare a rezultatelor sau situații stricte legate de reactivi (ex: rezultate care nu se încadrează in limitele controlului, rezultate incerte, fals negative, interferente, etc. ) cu posibilitatea înlocuirii acestora la producător in baza reclamațiilor apărute. Deci, reieșind din explicațiile date nu este posibila divizarea tocmai pentru formarea corecta a prețului având in vedere punerea la dispoziție a unui analizator de către ofertantul câștigător pentru lotul dat. Mulțumim. O seara reușită!
Lotul 5 Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 2000Xpi Siemens
Data:
30 nov 2022, 08:59
Subiectul întrebării:
Documentația de atribuire
Întrebare:
Buna ziua, multstimată AC, Punerea la dispoziție în folosință gratuită a unui analizator similar celui din laboratorul AC, se prezumă darea în comodat a analizatorului de către operatorul economic. Exploatarea tehnică a utilajului de laborator dat în comodat, în funcție de numărul de teste efectuate, necesită un număr diferențiat de piece, accesorii și consumabile, care au o influiență directă asupra formării prețurilor pentru reactivi. Astfel, solicităm respectuos să ne oferiți mai multe detalii cum vedeți Dvs. prezentarea ofertei de către Operatorul Economic, în cazul în care cerințele contractului de comodat sunt neclare și AC propune negocierea ulterioară a acestor cerințe.
Răspuns (1 dec 2022, 08:30):
Buna dimineata!Cerințele din caietul de sarcini sunt destul de clare, după cum ați interes si dre, oferta de preț trebuie sa includă toate cele enumerate. Reamintim ca obiectul principal al acestei proceduri este achiziționarea reactivilor la care se adăuga servicii conexe de punere la dispoziție a analizatorului cu cerințele stipulate in documentație si anume ca toate cheltuielile de întreținere și mentenanță să fie suportate de către operatorul desemnat câștigător. Pentru analizatorul Immulite 2000Xpi din dotația laboratorului IMSP AMT Buiucani, va fi publicata ca de obicei in fiece an, procedura de servicii de deservire și mentenața a analizatorului cu valoarea estimate pentru serviciile date.Multumesc. O zi reusita!
Data:
30 nov 2022, 18:01
Subiectul întrebării:
Lotul 11
Întrebare:
Bugetul pentru acest lot este foarte mic.Suma estimata ajunge pentru 1,2 pozitii.Solicitam sa revizuit bugetul
Răspuns (1 dec 2022, 07:24):
Buna dimineata! Cu mare regret, la momentul dat nu putem schimba nimic. Multumim pentru intelegere. O zi reusita!
Data:
1 dec 2022, 11:26
Subiectul întrebării:
Garanţia pentru oferta 2% transfer bancar pe contul institutiei
Întrebare:
Buna ziua,atasati rechizitele pentru transfer,daca nu acceptati garantie emisa de la banca!
Răspuns (1 dec 2022, 11:52):
Buna ziua! RECHIZITELE BANCARE PENTRU GARANŢIA OFERTEI si GARANTIA DE BUNA EXECUTIE IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Buiucani MD-2051 Mun. Chișinău, str. I. L. Caragiale 2 Tel-fax 022741916 022741870 Cod fiscal 1003600153131 Denumirea băncii Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul băncii: TREZMD2X Codul IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA Multumim. O zi reusita!
Data:
1 dec 2022, 11:35
Subiectul întrebării:
15.criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici
Întrebare:
Buna ziua,ce cerinta se subintelege prin pt.6 (Oferta)?Atasati formularul care se solicita,in ds bunuri nr 115_15_09_2021.docx nu se regaseste.Mai sus in pt.3-4 sunt doar solicitate specificatia tehnica si de pret!
Răspuns (1 dec 2022, 11:53):
Buna ziua! Formularul se cunoaste foarte bine stimate operator economic! Va multumim pentru intelegere. O zi reusita!
Data:
1 dec 2022, 11:58
Subiectul întrebării:
Buna ziua! Formularul se cunoaste foarte bine stimate operator economic! Va multumim pentru intelegere. O zi reusita!
Întrebare:
Va rugam sa atasati modelul formularului
Răspuns (1 dec 2022, 12:03):
Buna ziua! Formularul ofertei [Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Licitaţia Nr.: _______________________________________ Invitaţie la licitaţia Nr.: ______________________________ Alternativa Nr.: ____________________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] b) ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri şi/sau servicii _______________________ ___. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor şi/sau a serviciilor] c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în cerintele documentatie de atribuire., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu cerintele documentatie de atribuire., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; f) În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu cerintele documentatie de atribuire, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu cerintele documentatie de atribuire. h) Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu cerintele documentatie de atribuire. Semnat:________________________________________________ L.Ș. [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__ O zi cu doamne ajuta!
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".