+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 11.11.2022 16:56
până la 21.11.2022 17:00
2
Propunerea ofertelor
de la 21.11.2022 17:00
până la 28.11.2022 17:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 1 990 000 MDL
Perioada clarificărilor: 11 nov 2022, 16:56 - 21 nov 2022, 17:00
Perioada de depunere a ofertelor: 21 nov 2022, 17:00 - 28 nov 2022, 17:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Reparatia capitală a spațiilor de ocupație în sediului Direcției Cultură Primăriei Municipiului Chișinău , str.București 68, Chișinău
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD 2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Bucuresti 68
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Dumitru Popa
Telefonul de contact
022242278
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
11 nov 2022, 16:56
Data ultimilor modificări
14 nov 2022, 9:31
Achizitii.md ID
21067236
CPV
45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
duae_ro_0.pdf duae_ro_0.pdf
Documentele la ofertă
-
11.11.22 16:56
directia cultura caiet de sarcini.pdf directia cultura caiet de sarcini.pdf
Documentele la ofertă
-
14.11.22 09:31
Data:
13 nov 2022, 14:15
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
cap.3.1 Tavan : in pozitia CK50A- Tavane suspendate din ghipscarton 9.5 mm este indicata suprafata de 254 m2 , dar in urmatoarele pozitii de finisare a podurilor - CF-52B,CF-57A, CN-06A numai 142 m2, restul suprafetei nu va fi finisata? cap.36.6 Electricitate : in poz. 08-03-594-3 unitate de masura 100 buc cantitatea 7.2, pozitia urmatoare -corp de iluminat- 72 buc. Care este cantitatea corecta?
Răspuns (21 nov 2022, 16:55):
modificat
Data:
14 nov 2022, 18:38
Subiectul întrebării:
ISO 45001
Întrebare:
Din ce considerent sa inclus certificatul ISO 45001? Solicitam excluderea acestui punc pe baza legislatiei RM si deciziei ANSC. Va transmitem o sectiune din aceasta decizie. Subsecvent, cu referire la art. 73 din Legea nr. 131/2015 citat de către autoritatea contractantă, se reține că acesta reglementează „Condițiile speciale de executare a contractului de achiziții publice”, care sunt stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și urmează a fi implementate pe parcursul derulării/executării contractului de achiziție atribuit în scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite de norma prenotată, iar având în vedere faptul că standardul ISO 45001:2018 reflectă modul de organizare a operatorului economic, respectiv sistemul de management implementat, în partea ce ține de domeniul sănătății și securității ocupaționale, acesta nu reprezintă o condiție de executare a contractului de achiziții publice. Astfel, Agenția apreciază faptul că autoritatea contractantă eronat a identificat, reieșind din prevederile enunțate mai sus, condițiile speciale care țin de executarea viitorului contract de achiziții publice, care ar determina în consecință „îmbunătățirea condițiilor de muncă și securitatea muncii”. În context, este de menționat că Agenția nu pune la îndoială necesitatea executării lucrărilor care constituie obiectul procedurii de achiziție publică litigante de către ofertanți calificați, cât și impunerea unor condiții speciale de executare a acestora, având în vedere regulile impuse în acest sens de către organizațiile de profil, fapt menționat în cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației, însă aceste cerințe/condiții urmează a fi stabilite prin prisma prevederilor legislației din domeniul achizițiilor publice, în măsura în care standardul contestat nu reprezintă un act permisiv care urmează a fi implementat/deținut în mod obligatoriu de către operatorii economici.
Răspuns (21 nov 2022, 16:53):
Autoritatea contractantă a solicitat certificat ISO 45001:2018 pentru a asigura identificarea pericolelor care pot rezulta din activitatile de subcontractare sau in relatiile cu furnizorii, clientii si iau masurile corespunzatoare pentru a le proteja.
Data:
17 nov 2022, 09:50
Subiectul întrebării:
Garantie pentru oferta
Întrebare:
Buna ziua! va rugam sa specificati cuantumul garantiei
Răspuns (21 nov 2022, 16:49):
Garanția pentru oferta este 1%
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".