+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 11.11.2022 11:02
până la 24.11.2022 12:00
2
Propunerea ofertelor
de la 24.11.2022 12:00
până la 16.12.2022 17:00
3
Licitaţie

4
Evaluare
5
Ofertele au fost evaluate
Statut Ofertele au fost evaluate
Valoarea estimată fără TVA 775 000 MDL
Perioada clarificărilor: 11 nov 2022, 11:02 - 24 nov 2022, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 24 nov 2022, 12:00 - 16 dec 2022, 17:00
Începutul licitației: nu va fi folosită

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Încărcarea transformatorului ТДТН-25000/110 și descărcarea transformatorului ТДТН-10000/110 la SE Ungheni-110kV. Încărcarea transformatorului ТДН-16000/110 la baza filialei Nord din or.Bălți și descărcarea la SE Cecolteni-110kV.
Încărcarea transformatorului ТДТН-10000/110 la SE Cecolteni-110kV
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Olga Popov
Telefonul de contact
022 25 31 36
Datele achizitiei
Data publicării
11 nov 2022, 10:24
Data ultimilor modificări
14 nov 2022, 9:58
Valoarea estimată (fără TVA)
775 000 MDL
Achizitii.md ID
21067164
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport preț - calitate
Adresa de livrare
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Durata contractului
2 ian 2023 10:55 - 27 febr 2023 11:00
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Servicii de încărcare și descărcare a transformatoarelor de forță CPV: 63100000-0 - Servicii de manipulare şi de depozitare a încărcăturilor
Cantitatea: 2.0
Unități de măsură: Bucata
Documentele procedurii de achiziție
declaratie.docx
Criterii de eligibilitate
Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) lit a) din Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală
11.11.22 11:02
formularul de oferta.docx
Criterii de eligibilitate
Formularul ofertei economice confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant.
11.11.22 11:02
experienta similara.docx
Criterii de eligibilitate
Declarație privind experiența similară în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.
11.11.22 11:02
informatie generala.docx
Criterii de eligibilitate
Informații generale despre ofertant
11.11.22 11:02
Anunt_de_participare._servicii_de_transport_transformatoare.semnat.pdf Anunt_de_participare._servicii_de_transport_transformatoare.semnat.pdf
tenderNotice
Anunț de participare. Servicii de încărcare, transportare și descărcare a transformatoarelor de forță (2 buc.) la SE Ungheni-110kV și SE Cecolteni-110kV
11.11.22 11:02
Documentele lotului
cerinte tehnice.pdf
Specificații tehnice
11.11.22 11:02

Mai jos sunt ofertele participanților, documentele la oferte le puteți vedea făcând clic pe simbolul mapei.

Pe baza deciziei grupului de lucru pentru selectare învingătorului este necesar să:

1) Selectați învingătorul dînd clic pe butonul recunoaște învingator.

2) Trimiteți în termen de 3 zile la adresa de e-mail AAP bap@tender.gov.md forma scanată a deciziei grupului de lucru.

3) După selectarea învingătorului, faceți clic pe butonul: “Confirmă decizia”.

Calificarea participanţilor
Denumirea participantului
Preţul ofertei
Statut
1
Denumirea participantului:

Savtels

Preţul ofertei: 548 147,47 MDL
Statut: Învingător
Motivul: Oferta corespunde criteriilor de atribuire si a obținut punctajul maxim în urma aplicării criteriului de evaluare "cel mai bun raport calitate-preţ"
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
2
Denumirea participantului:

Dimecon-11 S.A.

Preţul ofertei: 626 600 MDL
Statut: în aşteptare

Documentele de tipul "documente de calificare", "propunere financiară" și "ilustrare" vor fi vizibile doar atunci cînd oferta va obține statutul "în considerare".

Motivul: Nu este indicat
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări