1
Perioada de actualizare
de la 24.10.2022 15:35
până la 03.11.2022 12:00
2
Propunerea ofertelor
de la 03.11.2022 12:00
până la 14.11.2022 12:00
3
Licitaţie
nu va fi folosită
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 1 400 000 MDL
Perioada clarificărilor: 24 oct 2022, 15:35 - 3 nov 2022, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 3 nov 2022, 12:00 - 14 nov 2022, 12:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Este necesara achizitia lucrarilor de inlocuire a pilonilor defectati si lucrări de montare a pilonilor suplimentari la LEA 110-330 kV conform caietelor de sarcini

Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Olga Popov
Telefonul de contact
022 25 31 36
Datele achizitiei
Data publicării
24 oct 2022, 15:35
Data ultimilor modificări
24 oct 2022, 15:35
Achizitii.md ID
21066040
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
experienta similara.docx
Criterii de eligibilitate
Declarație privind experiența similară în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. se va prezenta in original (conform formularului anexat) confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant.
24.10.22 15:35
conditii de intocmire a ofertelor si documentatiei de deviz 2022.pdf conditii de intocmire a ofertelor si documentatiei de deviz 2022.pdf
Specificaţie tehnică
Contine cerintele inaintate de IS Moldelctrica catre operatorii economici, care urmeaza a fi respectate OBLIGATORIU la intocmirea ofertelor si documentatiei de deviz
24.10.22 15:35
declaratie.docx
Criterii de eligibilitate
Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) lit a) din Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală.
24.10.22 15:35
formular oferta.docx
Documentele la ofertă
Oferta economica, asumata si confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant.
24.10.22 15:35
informatie generala.docx
Criterii de eligibilitate
Informatii generale despre ofertant conform formulaului anexat confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant.
24.10.22 15:35
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.