1
Perioada de actualizare
de la 18.10.2022 15:51
până la 28.10.2022 17:00
2
Propunerea ofertelor
de la 28.10.2022 17:00
până la 07.11.2022 17:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 575 000 MDL
Perioada clarificărilor: 18 oct 2022, 15:51 - 28 oct 2022, 17:00
Perioada de depunere a ofertelor: 28 oct 2022, 17:00 - 7 nov 2022, 17:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Echipament de monitorizare si supraveghere capabil si optimizat pentru gestionarea unei flote de autoturisme si autocamioane conform caietului de sarcini
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Ceban Ghenadie
Telefonul de contact
+37368151177
Datele achizitiei
Data publicării
18 oct 2022, 15:51
Data ultimilor modificări
24 oct 2022, 16:50
Achizitii.md ID
21065710
CPV
38100000-6 - Instrumente de navigaţie şi de meteorologie
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
oferta economica.docx
Criterii de eligibilitate
Specificatia economica asumată şi confirmată de OE. Formular obligatoriu de completat de catre OE
18.10.22 15:51
caiet_de_sarcini._echipament_de_monitorizare_si_supraveghere_gps_a_autot...pdf caiet_de_sarcini._echipament_de_monitorizare_si_supraveghere_gps_a_autot...pdf
Specificaţie tehnică
Caietul de sarcini stabilește condițiile implementării aplicației de poziționare globală (GPS) si monitorizarea activității parcului auto al IS Moldelectrica. Scopul achiziției acestui serviciu este o mai bună urmărire a activității parcului auto al IS Moldelectrica
18.10.22 15:51
informatie generala despre ofertant.docx
Criterii de eligibilitate
Informații generale despre ofertant. Formular obligatoriu de completat de catre OE
18.10.22 15:51
declaratie.docx
Criterii de eligibilitate
Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) lit a) din Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală Formular obligatoriu de completat de catre OE
18.10.22 15:51
experienta similara.docx
Criterii de eligibilitate
Declarație privind experiența similară în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. Formular obligatoriu de completat de catre OE
18.10.22 15:51
Data:
19 oct 2022, 14:40
Subiectul întrebării:
Invitatie de participare
Întrebare:
Ce prevede certificatul de garantie din punctul 8 al documentelor ce urmeaza a fi prezentate? Sub ce forma sa fie prezentat?
Răspuns (21 oct 2022, 08:37):
Certificatul de garantie urmeaza sa fie prezentat in forma scrisa conform cerintelor indicate in Invitatia de participare si prevede termenul de garantie pe care il ofera operatorul economic/prdocucatorul pentru echipamentul furnizat. Ulterior, la livrarea echipamentului, operatorul economic va prezenta certificatul de garantie in original.
Data:
20 oct 2022, 17:07
Subiectul întrebării:
Invitatie de participare
Întrebare:
Rog să ne oferiți o persoană de contact cu care se poate discuta asupra cerințelor, ofertei tehnice și actelor. Mulțumesc.
Răspuns (21 oct 2022, 08:45):
Conform regulelor de petrecerea a achizitiilor, orice clarificare se va solicita in scris prin intermediul platformei, raspunsul fiind oferit pe aceiasi cale pentru a fi accesibil tuturor operatorii economici interesati.
Data:
20 oct 2022, 17:08
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Pentru care mașini se dorește soluția de consum? În cazul în care modelul mașinii nu poate oferi consum cum se procedează?
Răspuns (21 oct 2022, 15:23):
În Capitol nr. 3 CARASTERICI TEHNICE al Caietului de sarcini sunt descrise toate cerințe fața de echipamente GPS și una din cerințe este: - Echipamentele GPS trebuie să permită integrarea cu contor de combustibil (Debitmetru de combustibil lichid) sau a altor soluții alternative de monitorizare a consumului de combustibil, fără a modifica structura și capacitățile tehnice a mijlocului de transport. Lista autotirismelor si autocamionelor este indicată în anexa nr 1 al Caietului de sarcini.
Data:
26 oct 2022, 17:25
Subiectul întrebării:
Caiet de Sarcini Aplicatia Software
Întrebare:
Va rog sa ne explicati ce anume doriti sa vizualizati prin aceasta solicitare: " Aplicatia sa permita import de date legate de Alimentari de Combustibil" ?
Răspuns (27 oct 2022, 14:32):
În Capitol nr. 4 APLICATIA SOFTWARE DE MONITORIZARE FLOTA găsiți cerințele autorității contractante referitor la apllicatia software
Data:
26 oct 2022, 17:31
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
In urma expirarii perioadei contractuale de 24 luni echipamentul nou oferit de catre furnizor ramine in proprietatea IS Moldelectrica?
Răspuns (27 oct 2022, 12:51):
da. In urma expirarii perioadei contractuale de 24 luni echipamentul nou oferit de catre furnizor ramine in proprietatea IS Moldelectrica
Data:
26 oct 2022, 17:39
Subiectul întrebării:
Cerinte suplimentare catre echipamentele GPS spre intsalarea pe autocamioane
Întrebare:
Solicitati ca echipamentul GPS sa fie echipat cu sonda litrometrica(Nivel Combustibil) sau a altor solutii alternative Dvs aveti sonda litrometrica sau la fel doriti sa o achizitionati?
Răspuns (27 oct 2022, 14:39):
Autoritateai contractantă nu are sonde litrometrice. În caiet de sarcini (capitol 3 ) pentru autocamionane este specificat că echipamente GPS vor fi echipate cu sonda litrometrica(Nivel Combustibil)
Data:
27 oct 2022, 15:23
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Conform caietului de sarcini si invitatiei de participare, Dvs solicitati doar servicii de monitorizare pe parcursul a 24 de luni la tot parcul Dvs auto: dotate cu echipament existent si echipament nou ce urmeaza a fi instalat. In acest sens in ce temei dupa expirarea contractului pentru servicii, echipamentul urmeaza a ramane in proprietatea IS Moldelectrica
Răspuns (27 oct 2022, 16:19):
și în INVITAŢIE DE PARTICIPARE și în CAIET DE SARCINI este indicată denumirea achizițiiei, si anume: Echipamentului de monitorizare și supraveghere GPS pentru transport auto şi servicii de monitorizare GPS. Cu cîștigătorul licitației se va încheia un contract pe o perioadă de 24 luni. în cap 2 CANTITĂȚI ESTIMATE PENTRU A FI ACHIZIȚIONATE a CAIETULUI DE SARCINI este menționat, "Echipamentele necesare montajul acestora, precum si prețul abonamentului de date de la furnizorulde telefonie mobilă se vor regăsi în prețul abonamentului lunar plătit de Autoritatea contractantă."
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".