+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Achiziţia nu a avut loc
Valoarea estimată fără TVA 237 106 MDL
Perioada clarificărilor: 16 nov 2022, 17:00 - 23 nov 2022, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 23 nov 2022, 10:00 - 28 nov 2022, 10:00
Începutul licitației: 29 nov 2022, 14:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al s. Leușeni
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
5823, MOLDOVA, Teleneşti, s.Leuşeni (r-l Teleneşti), satului Leușeni, rnul Telenești
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Lazarenco Valeriu
Telefonul de contact
069364807
Datele achizitiei
Data publicării
12 oct 2022, 11:22
Data ultimilor modificări
28 nov 2022, 10:00
Valoarea estimată (fără TVA)
237 106 MDL
Pasul minim de micşorare a ratei de licitaţie
2 371,06 MDL
Achizitii.md ID
21065460
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
5823, MOLDOVA, Teleneşti, s.Leuşeni (r-l Teleneşti), satului Leușeni, rnul Telenești
Durata contractului
5 dec 2022 16:46 - 30 aug 2023 16:46
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al s. Leușeni CPV: 71410000-5 - Servicii de urbanism
Cantitatea: 1.0
Unități de măsură: Hectar
Documentele procedurii de achiziție
duae_ro_0 (7).doc
Documentele la ofertă
FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN 1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
16.11.22 17:00
Documentatia standart.docx
Documentele la ofertă
Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse
16.11.22 17:00
Caiet de sarcini pug.signed.pdf Caiet de sarcini pug.signed.pdf
Documentele la ofertă
CAIET DE SARCINI Obiectul: Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al satului Leușeni. Autoritatea contractanta: Primăria satului Leușeni raionul Telenești. Costul elaborării proiectului “Planului Urbanistic General și a Planului de amenajare a teritoriului satului Leușeni, rnul Telenști” se calculează în temeiul catalogului național de prețuri pentru determinarea valorilor elaborării documentațiilor de urbanism aprobat pentru aplicare în Republica Moldova . În Planul de amenajare a teritoriului satului și a Planului Urbanistic General al satului Leușeni, se va examina teritoriul administrativ al localității.
16.11.22 17:00
Anunț de participare semnat.signed.pdf Anunț de participare semnat.signed.pdf
Specificaţie tehnică
ANUNȚ DE PARTICIPARE Privind achiziționarea : servicii de elaborarea planului urbanistic general al satului Leușeni
16.11.22 17:00
Documentele lotului
Documentatia standart.docx
-1. Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse
16.11.22 17:00
anunț de participare semnat.signed.pdf
ANUNȚ DE PARTICIPARE Privind achiziționarea : servicii de elaborarea planului urbanistic general al satului Leușeni
16.11.22 17:00
duae_ro_0 (7).doc
-Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova
16.11.22 17:00
Caiet de sarcini pug.signed.pdf
CAIET DE SARCINI Obiectul: Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al satului Leușeni. Autoritatea contractanta: Primăria satului Leușeni raionul Telenești. Costul elaborării proiectului “Planului Urbanistic General și a Planului de amenajare a teritoriului satului Leușeni, rnul Telenști” se calculează în temeiul catalogului național de prețuri pentru determinarea valorilor elaborării documentațiilor de urbanism aprobat pentru aplicare în Republica Moldova . În Planul de amenajare a teritoriului satului și a Planului Urbanistic General al satului Leușeni, se va examina teritoriul administrativ al localității.
16.11.22 17:00
Istoria licitației
Vezi licitația
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări