+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 27.09.2022 15:49
până la 28.09.2022 16:00
2
Propunerea ofertelor
de la 28.09.2022 16:00
până la 03.10.2022 11:00
3
Licitaţie

4
Evaluare
5
Ofertele au fost evaluate
Statut Ofertele au fost evaluate
Valoarea estimată fără TVA 65 460 MDL
Perioada clarificărilor: 27 sept 2022, 15:49 - 28 sept 2022, 16:00
Perioada de depunere a ofertelor: 28 sept 2022, 16:00 - 3 oct 2022, 11:00
Începutul licitației: nu va fi folosită

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Hârtie A4, 80 gr., clasa A
Hârtie A4, 80 gr., clasa C+
Hârtie A3, 80 gr., clasa C+
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Vadim Ursu
Telefonul de contact
022400642
Datele achizitiei
Data publicării
27 sept 2022, 15:44
Data ultimilor modificări
27 sept 2022, 15:49
Valoarea estimată (fără TVA)
65 460 MDL
Achizitii.md ID
21064569
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Durata contractului
5 oct 2022 15:47 - 30 dec 2022 15:48
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Lotul 1: Hârtie pentru fotocopiatoare CPV: 30197643-5 - Hârtie pentru fotocopiatoare
Cantitatea: 815.0
Unități de măsură: Bucata
Documentele procedurii de achiziție
Documentele lotului
Calificarea participanţilor
Denumirea participantului
Preţul ofertei
Statut
1
Denumirea participantului:

RADOP-OPT SRL

Preţul ofertei: 63 775 MDL
Statut: Învingător
Motivul: Referitor la MTender ID nr. ocds-b3wdp1-MD-1664282714561 din 27.09.2022 (repetat), cu deschiderea ofertelor la 03.10.2022, ora 11:00. Stimate operator economic! Prin prezenta, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) Vă mulțumește pentru participarea la concursul de valoare mică privind achiziționarea Hârtiei pentru fotocopiatoare, Cod CPV 30197643-5, cu nr. ID ocds-b3wdp1-MD-1664282714561 din 27.09.2022 (repetat), lansat prin SIA RSAP MTender, platforma achizitii.md, conform necesităților AGEPI pentru perioada bugetară 2022. Până la termenul limită – data 03.10.2022, ora 11:00, - pentru lotul 1 Hîrtie pentru fotocopiatoare a fost depusă 1 ofertă de către operatorul economic: ”RADOP-OPT” S.R.L. cu propunerea financiară în sumă de 63775,00 lei fără TVA. - pentru lotul 2 Hârtie color pentru fotocopiatoare oferte nu au fost depuse. Urmare examinării și evaluării ofertei și mostrelor prezentate pentru lotul 1 Hîrtie pentru fotocopiatoare s-a constatat că: Oferta depusă de operatorul economic ”RADOP-OPT” S.R.L. pentru Lotul 1 Hârtie pentru fotocopiatoare, cod CPV 30197643-5, corespunde tuturor cerințelor de calificare, specificațiile tehnice corespund, propunerea financiară se încadrează în valoarea planificată a achiziției (s-au planificat: 65460,00 lei fără TVA; s-a prezentat oferta de 63775,00 lei fără TVA). Totodată, toate documentele solicitate au fost prezentate. În această ordine de idei, în conformitate cu art. 69 alin. (2) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, urmare examinării și evaluării ofertei și mostrelor prezentate în cadrul procedurii de achiziții de valoare mică repetate, privind achiziționarea Lotului 1: Hârtie pentru fotocopiatoare Cod CPV 30197643-5, lansat prin SIA RSAP sub nr. ocds-b3wdp1-MD-1664282714561 din 27.09.2022, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice în cadrul AGEPI, în baza criteriului de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului, prețul cel mai scăzut și corespunderea specificațiilor tehnice, a decis atribuirea contractului de achiziție publică de valoare mică operatorului economic ”RADOP-OPT” S.R.L. cu propunerea financiară în sumă de 63775, 00 lei fără TVA / 76530,00 cu TVA.
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
Istoria licitației
Vezi licitația
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări