+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 66 660 MDL
Perioada clarificărilor: 16 sept 2022, 11:58 - 19 sept 2022, 13:00
Perioada de depunere a ofertelor: 19 sept 2022, 13:00 - 22 sept 2022, 13:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Hârtie pentru fotocopiatoare
Informația despre anulare
Motivul anulării
Stimat operator economic!
Prin prezenta, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) Vă mulțumește pentru participarea la concursul de valoare mică privind achiziționarea Hârtiei pentru fotocopiatoare, Cod CPV 30197643-5, cu nr. ID ocds-b3wdp1-MD-1663318248688 din 16.09.2022, lansat prin SIA RSAP MTender, platforma achizitii.md, conform necesităților AGEPI pentru perioada bugetară 2022.

Până la termenul limită – data 22.09.2022, ora 13:00,
- pentru lotul 1 Hîrtie pentru fotocopiatoare a fost depusă 1 ofertă de către operatorul economic:
1) ”CARTNORD PAPER” SRL cu propunerea financiară în sumă de 66350,00 lei fără TVA.
- pentru lotul 2 Hârtie color pentru fotocopiatoare oferte nu au fost depuse.
Urmare examinării și evaluării ofertei prezentate pentru lotul 1 Hîrtie pentru fotocopiatoare s-a constatat că:
1) Oferta depusă de operatorul economic ”CARTNORD PAPER” SRL pentru Lotul 1 Hârtie pentru fotocopiatoare, cod CPV 30197643-5, nu corespunde cerințelor de calificare reieșind din faptul că prin valoarea inclusă în propunerea financiară depășește valoarea estimată planificată a achiziției (s-a planificat: 66060,00 lei fără TVA; s-a prezentat oferta 66350,00 lei fără TVA). Totodată, specificațiile tehnice corespund.

În această ordine de idei, ținând cont de prevederile art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere faptul că propunerea financiară prezentată în cadrul CVM depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice pentru acest lot (s-a planificat: 66060,00 lei fără TVA; s-a prezentat oferta 66350,00 lei fără TVA), Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice în cadrul AGEPI a decis anularea procedurii de achiziție de valoare mică cu nr. ID ocds-b3wdp1-MD-1663318248688 din 16.09.2022, Cod CPV 30197643-5 pentru lotul 1, cu lansarea unei proceduri repetate.

Pentru Lotul 2: Hârtie color pentru fotocopiatoare Cod CPV 30197643-5: Ținând cont de prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere faptul că nu a fost depusă nici o ofertă, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice în cadrul AGEPI, a decis anularea procedurii de achiziție de valoare mică cu nr. ID ocds-b3wdp1-MD-1663318248688 din 16.09.2022, Cod CPV 30197643-5, cu lansarea unei proceduri repetate.
Data anulării
27 sept 2022, 15:18
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Vadim Ursu
Telefonul de contact
022400642
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
16 sept 2022, 11:58
Data ultimilor modificări
27 sept 2022, 15:18
Achizitii.md ID
21063843
CPV
30190000-7 - Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Hârtie pentru fotocopiatoare
Buget: 66060.0 MDL
Anulată
Achiziţia nu a avut loc
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".