+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 64 000 MDL
Perioada clarificărilor: 30 aug 2022, 11:54 - 2 sept 2022, 0:00
Perioada de depunere a ofertelor: 2 sept 2022, 0:00 - 6 sept 2022, 0:00
Începutul licitației: nu va fi folosită

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Acțiunea dezinfectantului: -virucidă EN 14476, bactericid EN 13727: EN 1500, EN 12791, fungicid EN 13624 micobactericid EN 14348 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;
Certificat de înregistrare în registrul Național al produselor biodistructive Fișa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. conf cu pct 104-105 H.G. 344/2020 confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. Cerinţe tehnice: pe baza etanol nu mai putin de 70% - produs gel; produs gata pentru ultilizare, nu provoacă alergii, iritații și nu uscarea a pielii; termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 90 sec.
*Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD 2025, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str.Constantin Vîrnav 13
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Gabriela Lisenco
Telefonul de contact
022 572 213
Datele achizitiei
Data publicării
30 aug 2022, 11:41
Data ultimilor modificări
28 sept 2022, 11:21
Valoarea estimată (fără TVA)
64 000 MDL
Achizitii.md ID
21062540
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
MD 2025, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str.Constantin Vîrnav 13
Durata contractului
8 sept 2022 08:00 - 31 dec 2022 08:00
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Acțiunea dezinfectantului: -virucidă EN 14476, bactericid EN 13727: EN 1500, EN 12791, fungicid EN 13624 micobactericid EN 14348 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de înregistrare în registrul Național al produselor biodistructive Fișa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. conf cu pct 104-105 H.G. 344/2020 confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. Cerinţe tehnice: pe baza etanol nu mai putin de 70% - produs gel; produs gata pentru ultilizare, nu provoacă alergii, iritații și nu uscarea a pielii; termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 90 sec. *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. CPV: 33600000-6 - Produse farmaceutice
Cantitatea: 300.0
Unități de măsură: Litru; decimetru cub
Documentele procedurii de achiziție
anunț de participare 2022.docx
Documentele la ofertă
-
30.08.22 13:21
Istoria licitației
Vezi licitația
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări