+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 67 315 MDL
Perioada clarificărilor: 30 aug 2022, 8:47 - 10 sept 2022, 14:12
Perioada de depunere a ofertelor: 10 sept 2022, 14:12 - 14 sept 2022, 14:12

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Materiale de construcţie
Informația despre anulare
Motivul anulării
În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice privind achiziţionarea materialelor de construcţie, deoarece există abateri de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire, și anume, cerințele tehnice ale unor bunuri care urmează a fi achiziționate au fost stabilite contrar regulilor privind descrierea bunurilor, reglementate de prevederile art. 37 din Legea prenotată, fapt care ar putea constitui un obstacol de natură să restrângă concurența între operatorii economici, potențiali participanți. Documentația de atribuire urmează a fi revizuită integral pentru elaborarea ulterioară a acesteia în mod corect, cu luarea în considerare a efectuării unui studiu de piață, precum și a unui studiu al actelor normative în domeniu.
Data anulării
8 sept 2022, 14:14
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Puskin, 42
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Oxana Bulicanu
Telefonul de contact
022-26-94-54
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
30 aug 2022, 8:47
Data ultimilor modificări
8 sept 2022, 14:14
Achizitii.md ID
21062494
CPV
44110000-4 - Materiale de construcţii
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Anulată
Anulată
Anulată
Anulată
Anulată
Anulată
Lotul nr.7 Gresie porțelanat
Buget: 13600.0 MDL
Anulată
Anulată
Anulată
Anulată
Data:
1 sept 2022, 13:15
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcină
Întrebare:
Buna ziua, cu privire la loturile Loturile 4-6-10, dorim sa aflam dacă materiale de construcție solicitate de Dvs va respecta ART 72 din legea achizițiilor publice și anume punctele a) și c). și anume conform HG Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG 914 din 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor, LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice, produsele cerute in oferta și anume vopsele exterior interior, pe apa sau alchidice etc. trebuie să respecte anumite cerințe legale precum limita COV, ambalare și etichetare, restricționarea unor substanțe precum plumb, cadmium și crom. Autoritatea contractanta va ține cont de toate actele normative?. Vă mulțumesc.
Răspuns (8 sept 2022, 14:12):
Procedura de achiziție a fost anulată.
Data:
1 sept 2022, 13:31
Subiectul întrebării:
Model concret
Întrebare:
Buna ziua, Lot 10 este indicat marca concreta si anume PF 115 doar de un anumit tip de ambalaj 2,7 kg care automat presupune procurarea vopselei produse a producătorului autohton, ceea ce contravine Legii 131 privind Achiziții Publice, întocmirea caietului de sarcini a fost efectuată cu încălcarea prevederilor legislației din domeniul achizițiilor publice, or art. 37 alin. (6) din Legea nr.131/2015 interzice autorității contractante de a face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret, la caz „email PF-115”, astăzi in urma discuției telefonice cu persoana responsabilă de la ASP ni s-a sugerat "sa ne căutam de treaba". Suplimentar dorim sa faceți cunoștință cu un caz similar pe site-ul oficial al ANSC: https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=62107 . Solicitam respectuos modificarea caietului de sarcini. Vă mulțumim.
Răspuns (8 sept 2022, 14:12):
Procedura de achiziție a fost anulată.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".