+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 27.07.2022 16:41
până la 05.08.2022 09:25
2
Propunerea ofertelor
de la 05.08.2022 09:25
până la 15.08.2022 13:00
au rămas 5 zile
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 924 857,74 MDL
Perioada clarificărilor: 27 iul 2022, 16:41 - 5 aug 2022, 9:25
Perioada de depunere a ofertelor: 5 aug 2022, 9:25 - 15 aug 2022, 13:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Строительство мини поля для футбола
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-6118, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Копчак (АТО Гагаузия), ул. Ленина 124
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Piotr Codjebas
Telefonul de contact
029450290- 78327501
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
27 iul 2022, 16:41
Data ultimilor modificări
3 aug 2022, 9:25
Achizitii.md ID
21060708
CPV
45300000-0 - Строительно-монтажные работы
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
anunt_part.pdf anunt_part.pdf
Documentele la ofertă
-
3.08.22 09:25
Data:
28 iul 2022, 12:04
Subiectul întrebării:
CS
Întrebare:
Buna ziua. Conditiile de participare sunt extreme , dar, nu prea vedem caietul de sarcini si proiectul.
Răspuns (29 iul 2022, 09:27):
Добрый день. Сaietul de sarcini есть в приложениях к Лоту
Data:
1 aug 2022, 11:13
Subiectul întrebării:
ISO 45001
Întrebare:
Din ce considerent sa inclus certificatul ISO 45001? Solicitam excluderea acestui punc pe baza legislatiei RM si deciziei ANSC. Va transmitem o sectiune din aceasta decizie. Subsecvent, cu referire la art. 73 din Legea nr. 131/2015 citat de către autoritatea contractantă, se reține că acesta reglementează „Condițiile speciale de executare a contractului de achiziții publice”, care sunt stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și urmează a fi implementate pe parcursul derulării/executării contractului de achiziție atribuit în scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite de norma prenotată, iar având în vedere faptul că standardul ISO 45001:2018 reflectă modul de organizare a operatorului economic, respectiv sistemul de management implementat, în partea ce ține de domeniul sănătății și securității ocupaționale, acesta nu reprezintă o condiție de executare a contractului de achiziții publice. Astfel, Agenția apreciază faptul că autoritatea contractantă eronat a identificat, reieșind din prevederile enunțate mai sus, condițiile speciale care țin de executarea viitorului contract de achiziții publice, care ar determina în consecință „îmbunătățirea condițiilor de muncă și securitatea muncii”. În context, este de menționat că Agenția nu pune la îndoială necesitatea executării lucrărilor care constituie obiectul procedurii de achiziție publică litigante de către ofertanți calificați, cât și impunerea unor condiții speciale de executare a acestora, având în vedere regulile impuse în acest sens de către organizațiile de profil, fapt menționat în cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației, însă aceste cerințe/condiții urmează a fi stabilite prin prisma prevederilor legislației din domeniul achizițiilor publice, în măsura în care standardul contestat nu reprezintă un act permisiv care urmează a fi implementat/deținut în mod obligatoriu de către operatorii economici.
Răspuns (2 aug 2022, 16:11):
Согласно ст. 22, 23, 24 Закона № 131 от 036.07.2015 года о государственных закупках в случае применения процедуры для присуждения договора о государственных закупках работ в целях проверки технических и/или профессиональных возможностей оферентов/кандидатов закупающий орган вправе затребовать от них, с учетом специфики, количества и сложности работ, подлежащих выполнению, стандарты по обеспечению качества и защите окружающей среды
Data:
3 aug 2022, 09:35
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua! Stimate autoritate contractanta este decizia al ANSC pe marginea iso45001.Scoteti iso45001 din lista cerintelor,in caz contrar o sa contestam caietul de sarcini.
Răspuns (3 aug 2022, 09:44):
Добрый день. Сегодня тендер был отредактирован
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".