+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 27.07.2022 09:48
până la 30.07.2022 14:14
2
Propunerea ofertelor
de la 30.07.2022 14:14
până la 02.08.2022 21:15
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 199 999 MDL
Perioada clarificărilor: 27 iul 2022, 9:48 - 30 iul 2022, 14:14
Perioada de depunere a ofertelor: 30 iul 2022, 14:14 - 2 aug 2022, 21:15

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Dezinfectanți pe baza de alcool.
Clorura de var.
Pastile dezinfectante.
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2044, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Aleco Russo, 57
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Irina Braga Angela Chirița
Telefonul de contact
022499661
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
27 iul 2022, 9:48
Data ultimilor modificări
27 iul 2022, 14:42
Achizitii.md ID
21060659
CPV
24900000-3 - Produse chimice fine şi produse chimice variate
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Clorura de var
Buget: 10833.0 MDL
Activ
Pastile dezinfectante
Buget: 69937.0 MDL
Activ
Documentele procedurii de achiziție
anunț de participare.semnat.pdf anunț de participare.semnat.pdf
Documentele la ofertă
-anunț de participare
27.07.22 09:48
duae.doc
Documentele la ofertă
-FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN
27.07.22 09:48
declaratie_ro.doc
Documentele la ofertă
-DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
27.07.22 09:48
Data:
27 iul 2022, 14:42
Subiectul întrebării:
Lot1
Întrebare:
Buna ziua, rugam insistent sa se excluda din cerinte ”glicerina si clorura de benzilamoniu” intrucut ele sunt substante adaugatoare care nu au nici o treaba cu actiunea dezinfectantului.Fiecare producator are substantele sale adaugatoare la baza fiind alcoolul care nemijlocit are actiunea.
Răspuns (27 iul 2022, 15:28):
Se solicită cu glicirină, pentru protejarea pielii copiilor.
Data:
28 iul 2022, 09:02
Subiectul întrebării:
Nerespectarea legii prin separare! STOP LICITATIILOR TRUCATE
Întrebare:
Buna ziua, dvs daca va ginditi ca prin separare veti elabora licitatii contrar legii si deciziei ANSC va gresiti,nu este permis sa faceti cerinte tehnice ce favorizeaza anumiti agenti economici! Care e cauza ca DVS. nu indepliniti DECIZIA ANSC (AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR )Nr. 03D-366-22 din data 02.07.2022 ?
Răspuns (28 iul 2022, 13:12):
AC a respectat întocmai legislatia in vigoare, în cazul cind sunt dubii la procedura dată sunt organe competente care vor monitoriza Licitatia în cauza
Data:
28 iul 2022, 09:03
Subiectul întrebării:
Nerespectarea legii prin separare! STOP LICITATIILOR TRUCATE
Întrebare:
Buna ziua, solicitam sa va conformati legislatiei in vigoare si anume baza pct. 12 din Hotărârea medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 2 din 30.04.2010,unitatea de masura sa fie cu titlu obligatoriu in litri solutie de lucru!
Răspuns (28 iul 2022, 13:15):
AC repecta întocmai necesitatile Instituțiilor pe care le detine în subordine și achizitioneaza bunuri necesare în conformitate cu Regulamentele care stau la baza necesitatilor Instituțiilor de Educatie Timpurie
Data:
28 iul 2022, 09:03
Subiectul întrebării:
Nerespectarea legii prin separare! STOP LICITATIILOR TRUCATE
Întrebare:
Dvs ati pus la kg.Pastilele au diferite actiuni.ca exemplu: Cu 10 kg la pret de 1.700 l spalati o suprafata de 200 m2 Altele 10 kg la pret de 2.000 l spalati o suprafata de 500 m2 Al 2 pilon este mai convenabil, de aceea si legea va dicteaza in litri solutie de lucru. Va rugam frumos sa analizati.
Răspuns (28 iul 2022, 13:19):
procedura de achizitie pentru anul 2023 va fii preconizata dupa un alt criteriu conform art.26, alin.3 lit.c ”cel mai bun raport calitate preț” și vom descrie exact cerintele care ni le impuneti. Totodata nu vom uita si de art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Data:
28 iul 2022, 09:04
Subiectul întrebării:
Nerespectarea legii prin separare! STOP LICITATIILOR TRUCATE
Întrebare:
Buna ziua, solicitam sa va conformati legislatiei in vigoare si anume baza pct. 12 din Hotărârea medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 2 din 30.04.2010. Explicati de ce nu respectati legea?
Răspuns (28 iul 2022, 13:19):
procedura de achizitie pentru anul 2023 va fii preconizata dupa un alt criteriu conform art.26, alin.3 lit.c ”cel mai bun raport calitate preț” și vom descrie exact cerintele care ni le impuneti. Totodata nu vom uita si de art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Data:
28 iul 2022, 09:04
Subiectul întrebării:
Nerespectarea legii prin separare! STOP LICITATIILOR TRUCATE
Întrebare:
DVS ati solicitat de la ANSP explicatii in privinta la pct. 12 din Hotărârea medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 2 din 30.04.2010?
Răspuns (29 iul 2022, 14:00):
Ne vom conforma legislatiei in vigoare
Data:
28 iul 2022, 09:05
Subiectul întrebării:
Nerespectarea legii prin separare! STOP LICITATIILOR TRUCATE
Întrebare:
Care e cauza ca DVS. nu indepliniti DECIZIA ANSC (AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR )Nr. 03D-366-22 din data 02.07.2022 ? Articolul 86. Soluţiile pe care le poate pronunţa Agenția Națională pentru soluționarea contestațiilor (1) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor se pronunţă mai întîi asupra cazurilor de restituire a contestației, iar cînd se constată că acestea sînt întemeiate, nu se mai procedează la examinarea în fond a cauzei. (2) În procesul examinării contestaţiei, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: a) admite contestaţia, integral sau parţial; b) respinge contestaţia. (3) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. În cazul în care Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor dispune modificarea/eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire în condiţiile art. 71. (4) În cazul în care Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, aceasta va preciza şi termenul în care măsura respectivă trebuie dusă la îndeplinire și care nu va fi mai mare decît termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. (5) În funcţie de soluţia pronunţată, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor va decide asupra continuării sau anulării procedurii de achiziţie publică, inclusiv asupra anulării contractului de achiziţii publice încheiat. În cazurile în care decide anularea, aceasta se va efectua în condiţiile art. 71. (6) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor poate lua act, oricînd în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către contestator. (7) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit operator economic. (8) Decizia Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor, inclusiv justificarea deciziei, va fi comunicată părţilor în scris, în termen de 3 zile de la data pronunțării. Decizia se publică pe pagina web a Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor în acelaşi termen. (9) Autoritatea contractantă are obligația de a raporta Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor măsurile de remediere luate în vederea executării deciziei prin care au fost dispuse măsuri de remediere. (10) Decizia prin care Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor anulează, în tot sau în parte, actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractantă. (11) Decizia Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este obligatorie pentru părţi. Contractul de achiziţii publice încheiat cu nerespectarea deciziei Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este lovit de nulitate absolută. (12) Decizia Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor privind soluţionarea contestaţiei poate fi atacată în instanţa judecătorească competentă. CITITI LEGEA ULTERIOR VA EXPUNETI.ASTEPTAM MODIFICARI.
Răspuns (29 iul 2022, 14:03):
nu este clar întrebarea.
Data:
28 iul 2022, 09:06
Subiectul întrebării:
Nerespectarea legii prin separare! STOP LICITATIILOR TRUCATE
Întrebare:
Dvs ati pus la kg.Pastilele au diferite actiuni.ca exemplu: Cu 20 kg la pret de 3.700 l spalati o suprafata de 400 m2 Altele 20 kg la pret de 4.000 l spalati o suprafata de 1000 m2 Al 2 pilon este mai convenabil, de aceea si legea va dicteaza in litri solutie de lucru. Asteptam modificari
Răspuns (28 iul 2022, 13:23):
procedura de achizitie pentru anul 2023 va fii preconizata dupa un alt criteriu conform art.26, alin.3 lit.c ”cel mai bun raport calitate preț” și vom descrie exact cerintele care ni le impuneti. Totodata nu vom uita si de art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Data:
28 iul 2022, 09:08
Subiectul întrebării:
Nerespectarea legii prin separare! STOP LICITATIILOR TRUCATE
Întrebare:
DC DVS. nu indepliniti DECIZIA ANSC (AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR )Nr. 03D-366-22 din data 02.07.2022 ? Articolul 35. Clarificări (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată
Răspuns (29 iul 2022, 14:04):
art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Data:
28 iul 2022, 09:11
Subiectul întrebării:
Clorura de var
Întrebare:
daca concentratie este mai mare de 32% putem participa?multumim.
Răspuns (28 iul 2022, 13:24):
respectati va rog specificatia tehnica propusa de AC, la necesitate grupul de lucru va solicita clarificari la evaluarea ofertelor chiar si raport de încercari
Data:
28 iul 2022, 09:11
Subiectul întrebării:
Clorura de var
Întrebare:
Ambalaj de 20-30 kg. noi detinem ambalaj de 35 kg cum sa participam? este posibil?
Răspuns (28 iul 2022, 13:25):
va rog va conformati cerintelor din anuntul de participare
Data:
28 iul 2022, 09:12
Subiectul întrebării:
Nerespectarea legii prin separare! STOP LICITATIILOR TRUCATE
Întrebare:
DVS va supuneti deciziei ANSC?,dc nu respectati decizia Nr. 03D-366-22 din data 02.07.2022??? Articolul 35. Clarificări (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi
Răspuns (28 iul 2022, 13:26):
domnule OE va rog fara indicatii, grupul de lucru decite necesitatile AC
Data:
28 iul 2022, 09:13
Subiectul întrebării:
Nerespectarea legii prin separare! STOP LICITATIILOR TRUCATE
Întrebare:
criterii de evaluare al grupului de lucru au fost apreciat gresite de ANSC,incorecte in raport cu legislatia in vigoare. cind faceti modificari?
Răspuns (28 iul 2022, 13:26):
Întrebarea nu este clara
Data:
28 iul 2022, 13:17
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:15): AC repecta întocmai necesitatile Instituțiilor pe care le detine în subordine și achizitioneaza bunuri necesare în conformitate cu Regulamentele care stau la baza necesitatilor Instituțiilor de Educatie Timpurie
Întrebare:
DVS nu vedeti ce scrie agentul economic?pai corect dc nu respectati pct. 12 din Hotărârea medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 2 din 30.04.2010,unitatea de masura sa fie cu titlu obligatoriu in litri solutie de lucru! ori adresativa la un jurist daca nu intelegi legea. multumim ,asteptam schimbari.
Răspuns (28 iul 2022, 13:32):
AC respecta OMECC nr.253 din 11.10.2017 și HOTĂRÂRE Nr. 1211 din 04-11-2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie
Data:
28 iul 2022, 13:19
Subiectul întrebării:
Nerespectarea legii prin separare! STOP LICITATIILOR TRUCATE
Întrebare:
Răspuns (28 iul 2022, 13:12): AC a respectat întocmai legislatia in vigoare, în cazul cind sunt dubii la procedura dată sunt organe competente care vor monitoriza Licitatia în cauza corect organele competente o sa estimeze si bugetul de 199.99 MDL prin fapt va eschivati sa respectati legea.Dar totusi rasp la intrebare Care e cauza ca DVS. nu indepliniti DECIZIA ANSC (AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR )Nr. 03D-366-22 din data 02.07.2022 ?
Răspuns (28 iul 2022, 13:33):
AC achizitioneaza și respecta OMECC nr.253 din 11.10.2017, HOTĂRÂRE Nr. 1211 din 04-11-2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie
Data:
28 iul 2022, 13:21
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:19): procedura de achizitie pentru anul 2023 va fii preconizata dupa un alt criteriu conform art.26, alin.3 lit.c ”cel mai bun raport calitate preț” și vom descrie exact cerintele care ni le impuneti. Totodata nu vom uita si de art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Întrebare:
la procedura in cauza poate PARTICIPA DOAR UN AGENT ECONOMIC . solicitam sa va conformati legislatiei in vigoare si anume baza pct. 12 din Hotărârea medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 2 din 30.04.2010. Explicati de ce nu respectati legea? NU POT PARTICIPA AGENTII ECONOMICI.
Răspuns (28 iul 2022, 13:33):
art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Data:
28 iul 2022, 13:22
Subiectul întrebării:
...să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Întrebare:
La licitatia data poate participa doar un agent economic care vinde la sac-kg fara anumit efect semnificativ al produsului. Faceti modificari.
Răspuns (28 iul 2022, 13:37):
analizînd piata din RM acest bun se vinde in saci de 20 kg
Data:
28 iul 2022, 13:23
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:15): AC repecta întocmai necesitatile Instituțiilor pe care le detine în subordine și achizitioneaza bunuri necesare în conformitate cu Regulamentele care stau la baza necesitatilor Instituțiilor de Educatie Timpurie
Întrebare:
ANSC va explicat ca regulamentul dat nu este valabil in procedura de achizitie. Cind faceti modificari?
Răspuns (28 iul 2022, 13:38):
domnul OE doriti si aceasta procedura sa o anulam, va rog va conformati cerintelor din caietul de sarcini.
Data:
28 iul 2022, 13:24
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:23): procedura de achizitie pentru anul 2023 va fii preconizata dupa un alt criteriu conform art.26, alin.3 lit.c ”cel mai bun raport calitate preț” și vom descrie exact cerintele care ni le impuneti. Totodata nu vom uita si de art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Întrebare:
Dvs ati pus la kg.Pastilele au diferite actiuni.ca exemplu: Cu 20 kg la pret de 3.700 l spalati o suprafata de 400 m2 Altele 20 kg la pret de 4.000 l spalati o suprafata de 1000 m2 Al 2 pilon este mai convenabil, de aceea si legea va dicteaza in litri solutie de lucru. Asteptam modificari. CITITI INTREBARILE NU FACETI COPY PASTE.
Răspuns (28 iul 2022, 13:39):
nu repetati intrebarile, veti primi acelas rasopuns, prin „COPY PASTE.”
Data:
28 iul 2022, 13:25
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:23): procedura de achizitie pentru anul 2023 va fii preconizata dupa un alt criteriu conform art.26, alin.3 lit.c ”cel mai bun raport calitate preț” și vom descrie exact cerintele care ni le impuneti. Totodata nu vom uita si de art.37, alin.9 prin care se mentioneaza....Răspuns (28 iul 2022, 13:19): procedura de achizitie pentru anul 2023 va fii preconizata dupa un alt criteriu conform art.26, alin.3 lit.c ”cel mai bun raport calitate preț” și vom de....
Întrebare:
Articolul 35. Clarificări (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi
Răspuns (28 iul 2022, 13:40):
si OE pun întrebari de clarifiocari nu dau indicatioe AC
Data:
28 iul 2022, 13:26
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:24): respectati va rog specificatia tehnica propusa de AC, la necesitate grupul de lucru va solicita clarificari la evaluarea ofertelor chiar si raport de încercari
Întrebare:
daca concentratie este mai mare de 32% putem participa? pai cum participam?
Răspuns (28 iul 2022, 13:41):
LA EVALUAREA OFERTELOR GRUPUL DE LUCRU VA DECIDE
Data:
28 iul 2022, 13:27
Subiectul întrebării:
Ambalaj de 20-30 kg. noi detinem ambalaj de 35 kg cum sa participam? este posibil?
Întrebare:
Ambalaj de 20-30 kg. noi detinem ambalaj de 35 kg cum sa participam? este posibil? Articolul 35. Clarificări (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi
Răspuns (28 iul 2022, 13:42):
nu are cine ridica aceste 35 kg din motiv ca in instituțiile de învatamint nu exista personal auxiliar de gen masculin
Data:
28 iul 2022, 13:28
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:26): domnule OE va rog fara indicatii, grupul de lucru decite necesitatile AC
Întrebare:
DVS va supuneti deciziei ANSC?,dc nu respectati decizia Nr. 03D-366-22 din data 02.07.2022??? Articolul 35. Clarificări (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi
Răspuns (29 iul 2022, 13:58):
bine, o vom respecta
Data:
28 iul 2022, 13:28
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:26): Întrebarea nu este clara
Întrebare:
adresativa la un jurist cu decizia ANSC si o sa va explice. dc nu respectati?
Răspuns (29 iul 2022, 14:02):
va rog mult daca aveti un jurist competent, rugăm sa se angajeze la DETS (toate sectoarele-exista fuctie vacanta) ca sa initieze proceduri de achizitii
Data:
28 iul 2022, 13:29
Subiectul întrebării:
necesitate grupul de lucru va solicita clarificari la evaluarea ofertelor chiar si raport de încercari
Întrebare:
dvs trebuie sa permiteti participarea tuturor agentilor economici,cind faceti schimbari?
Răspuns (29 iul 2022, 14:05):
art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Data:
28 iul 2022, 13:30
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:26): domnule OE va rog fara indicatii,
Întrebare:
ca sa raspundeti la intrebare ... dc nu respectati decizia ANSC? posibil este un tratat international. national care va permite? rasp ca sa cunoastem
Răspuns (29 iul 2022, 14:05):
art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Data:
28 iul 2022, 13:33
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:32): AC respecta OMECC nr.253 din 11.10.2017 și HOTĂRÂRE Nr. 1211 din 04-11-2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie
Întrebare:
nici o problema suntem deacord sa respectati. dar dc nu respectati pct. 12 din Hotărârea medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 2 din 30.04.2010,unitatea de masura sa fie cu titlu obligatoriu in litri solutie de lucru! ori adresativa la un jurist daca nu intelegi legea. multumim ,asteptam schimbari.
Răspuns (29 iul 2022, 14:05):
art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Data:
28 iul 2022, 13:33
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:33): AC achizitioneaza și respecta OMECC nr.253 din 11.10.2017, HOTĂRÂRE Nr. 1211 din 04-11-2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie
Întrebare:
Răspuns (28 iul 2022, 13:12): AC a respectat întocmai legislatia in vigoare, în cazul cind sunt dubii la procedura dată sunt organe competente care vor monitoriza Licitatia în cauza corect organele competente o sa estimeze si bugetul de 199.99 MDL prin fapt va eschivati sa respectati legea.Dar totusi rasp la intrebare Care e cauza ca DVS. nu indepliniti DECIZIA ANSC (AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR )Nr. 03D-366-22 din data 02.07.2022 ? DVS va supuneti deciziei ANSC?,dc nu respectati decizia Nr. 03D-366-22 din data 02.07.2022??? Articolul 35. Clarificări (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi
Răspuns (29 iul 2022, 14:06):
art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Data:
28 iul 2022, 13:34
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:33): art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Întrebare:
la procedura in cauza poate PARTICIPA DOAR UN AGENT ECONOMIC . solicitam sa va conformati legislatiei in vigoare si anume baza pct. 12 din Hotărârea medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 2 din 30.04.2010. Explicati de ce nu respectati legea? NU POT PARTICIPA AGENTII ECONOMICI. MENTIONATI MACAR 5 produse CARE POT PARTICIPA?>
Răspuns (29 iul 2022, 14:06):
art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Data:
28 iul 2022, 13:38
Subiectul întrebării:
oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Întrebare:
dvs probabil omiteti cuvintele, repetam nu putem participa la licitatie doar un agent economic si ANSC va explicat acest lucru
Răspuns (29 iul 2022, 14:07):
art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Data:
28 iul 2022, 13:38
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:37): analizînd piata din RM acest bun se vinde in saci de 20 kg
Întrebare:
in baza carui raport de audit ati stabilit acest lucru?
Răspuns (29 iul 2022, 14:07):
art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Data:
28 iul 2022, 13:39
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:38): domnul OE doriti si aceasta procedura sa o anulam, va rog va conformati cerintelor din caietul de sarcini.
Întrebare:
dorim nrasp la intrebari nu in bataie de joc. ANSC va explicat ca regulamentul dat nu este valabil in procedura de achizitie. Cind faceti modificari?
Răspuns (29 iul 2022, 14:08):
art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Data:
28 iul 2022, 13:40
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:39): nu repetati intrebarile, veti primi acelas rasopuns, prin „COPY PASTE.”
Întrebare:
RASPUNDETI LA INTREBARE. Pastilele au diferite actiuni.ca exemplu: Cu 20 kg la pret de 3.700 l spalati o suprafata de 400 m2 Altele 20 kg la pret de 4.000 l spalati o suprafata de 1000 m2 Al 2 pilon este mai convenabil, de aceea si legea va dicteaza in litri solutie de lucru. Asteptam modificari.
Răspuns (29 iul 2022, 14:09):
procedura de achizitie pentru anul 2023 va fii preconizata dupa un alt criteriu conform art.26, alin.3 lit.c ”cel mai bun raport calitate preț” și vom descrie exact cerintele care ni le impuneti. Totodata nu vom uita si de art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Data:
28 iul 2022, 13:41
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:40): si OE pun întrebari de clarifiocari nu dau indicatioe AC
Întrebare:
noi dorim rasp la intrebarea i nlegatura cu decizia ANSC CARE ESTE OBLIGATORIE PENTRU DVS. DVS SUNTETI INSTUTUTIE DE STAT SI VA SUPUNETI LEGII RM.
Răspuns (29 iul 2022, 14:09):
procedura de achizitie pentru anul 2023 va fii preconizata dupa un alt criteriu conform art.26, alin.3 lit.c ”cel mai bun raport calitate preț” și vom descrie exact cerintele care ni le impuneti. Totodata nu vom uita si de art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Data:
28 iul 2022, 13:42
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:38): domnul OE doriti si aceasta procedura sa o anulam,
Întrebare:
dvs recunoasteti ca ati anulat cu rea intentie procedura anterioara pentru a nu respecta decizia ANSC?
Răspuns (29 iul 2022, 14:10):
din cauza necesitatilor de maxima necesitate la acest moment
Data:
28 iul 2022, 13:42
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:41): LA EVALUAREA OFERTELOR GRUPUL DE LUCRU VA DECIDE
Întrebare:
noi initial nu ne incadram. cum sa participam cu alt procent?
Răspuns (29 iul 2022, 14:10):
procedura de achizitie pentru anul 2023 va fii preconizata dupa un alt criteriu conform art.26, alin.3 lit.c ”cel mai bun raport calitate preț” și vom descrie exact cerintele care ni le impuneti. Totodata nu vom uita si de art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Data:
28 iul 2022, 13:43
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:42): nu are cine ridica aceste 35 kg din motiv ca in instituțiile de învatamint nu exista personal auxiliar de gen masculin
Întrebare:
dvs faceti achizita in baza la cine ridica si cine nu? angajatul companiei va duce, dci rasp. Ambalaj de 20-30 kg. noi detinem ambalaj de 35 kg cum sa participam?
Răspuns (29 iul 2022, 14:13):
va conformati cerintelor din caietul de sarcini. AC anu a restrins parametri tehnici
Data:
28 iul 2022, 13:45
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:39): nu repetati intrebarile, veti primi acelas rasopuns, prin „COPY PASTE.”
Întrebare:
rasp la intrebarea in baza carei legi nu respectati decizia ANSC?
Răspuns (29 iul 2022, 14:13):
bine, buna recomandare, luam exemplu de la dvs
Data:
28 iul 2022, 13:46
Subiectul întrebării:
Pastile dezinfectante
Întrebare:
Modificați vă rog unitatea de măsură pastile, pentru lotul 3 Pastile dezinfectante .Cum putem cunoaște câte pastile sunt în ambalajul cerut borcan de 1 kg ?
Răspuns (29 iul 2022, 14:14):
art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Data:
29 iul 2022, 14:17
Subiectul întrebării:
pentru OE insistent
Întrebare:
39 de întrebări dintre care 95% se repetă, stimat/ă OE dacă nu aveți produsele care le cere Autoritatea Contractantă vă sugerăm sa analizați și alți producători pană găsiți, daca tot faceți trimitere la ANSC pai trebuie sa vă fie clar și faptul ca ANSC scrie in decizii următoarele: Astfel, la examinarea contestațiilor, Agenția va avea în vedere prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, conform cărora specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite, cât și dispozițiile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la 12 activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021, conform cărora grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. DETS alege cel mai mic preț și Dvs puteți câștiga prin oferta cea mai avantajoasă. Vă urez succes.
Răspuns (29 iul 2022, 14:31):
Va multumesc pentru ajutor
Data:
29 iul 2022, 14:22
Subiectul întrebării:
Data: 29 iul 2022, 14:17 Subiectul întrebării: pentru OE insistent
Întrebare:
1.DVS inainte sa scriti despre at. 37 cititi mai jos din lg 131 art.86 2.poate sa se repete 10000% atita timp cit OE nu primeste rasp dc se incalca o hotarirea lege 131 si decizia ANSC se va repeta 3.3 ani la rind dintre toate DETS, DETS CIOCANA procura pastile la sac la pret redus,noi solicitam sa fie caracteristici cu pret redus in raport cu calitatea produslui nu la sac. SI VOM INSISTA CIT TIMP VA FI NEVOIE CA LEGEA SA FIE RESPECTATA. asteptam modificari
Răspuns (30 iul 2022, 12:13):
Bine ne conformam legislatie in vigoare, deja luni cind va fii legea in fata
Data:
29 iul 2022, 14:32
Subiectul întrebării:
Răspuns (29 iul 2022, 14:31): Va multumesc pentru ajutor
Întrebare:
va recomandam inainte de a va expune cititi toate articolele ca permanent din motive necunoscute va opriti la art. 37 al.9 si inchideti cartile. asteptam modificari
Răspuns (30 iul 2022, 11:10):
Ok doar cu ajutorul dvs… veti citi si ne veti explica diecare articol in parte… pentru aceasta organizati un seminar
Data:
29 iul 2022, 14:52
Subiectul întrebării:
OE disperat și insistent
Întrebare:
Stimat operator economic, sugestiile gen jurist la DETS-uri și recomandările va rugam sa le țineți pentru sine, sau dacă aveți diploma de jurist depuneți CV la direcția educație. Referitor la modificările pe care le doriți, Dvs cine va credeți cei mai deștepți - ori depuneți oferta sa corespundă ori va căutați de treaba, insistați va rog 3.3 ani la rând in alta parte lăsați AC sa își efectueze sarcina de procurare 1 Septembrie deja este peste 1 luna. Nu va place rezultatele achizițiilor Instanța de judecata va poate face dreptate. ps: adresarea stimate este mai mult in paranteze. Cum a spus Boris Jhonson Hasta La Vista !
Răspuns (29 iul 2022, 14:54):
bine spus
Data:
29 iul 2022, 14:58
Subiectul întrebării:
Data: 29 iul 2022, 14:52 Subiectul întrebării: OE disperat și insistent
Întrebare:
:D :D :D argumentele dvs cu asta la vista si cine e destept si ce diploma are... este amuzant...in raport cu faptul ca nu se explica dc nu se respecta decizia ANSC, hotarirea medicului sef sanitar,lg131...cu idei de genu citim pina la art.37 si inchidem cartea...domnilor rasp concret la intrebare copy paste etc nu va merge art.35 din lg131
Răspuns (30 iul 2022, 12:16):
Ac ia exemplu Oe care repeta una si aceeas intrebare, la care a primit rasp
Data:
29 iul 2022, 15:04
Subiectul întrebării:
Pentru Șmecherul cu pastilele
Întrebare:
Asta e pagina publica dar as Răspunde altfe, in primul rând achiziția este de valoare mică, acum tot ce scriti de legea 131 puteți sa va băgați in _______, ce a spus sau ce a scris medicul corupt asta deja alta istorie. Nu va mai irosiți timpul cu texte tâmpite și amenințări sau sugestii. Va rugam sa va duceți cu toate argumentele Dvs cât mai departe pana la pânzele albe. Tot nerespectul nostru pentru OE disperat. Mergeți și va căutați dreptatea la pastile in instanța de judecata.
Răspuns (30 iul 2022, 12:20):
Corect…. A doua procedura doreste ca sa fie anulata
Data:
29 iul 2022, 15:08
Subiectul întrebării:
29 iul 2022, 15:04 Subiectul întrebării: Pentru Șmecherul cu pastilele ))))))))))))))))))))))
Întrebare:
ce a spus sau ce a scris medicul corupt asta deja alta istorie....imi pare rau ce pentru dvs medicul sef sanitar este din start corupt ca a elaborat o hotarire ce restrictioneaza procurarea pastilelor la sac :D :D scriti de legea 131 puteți sa va băgați in _______ :D :D se pare ca n uaveti de gind sa cititi mai mult de art.37, chiar intelegem ca habar nu aveti ce reglementeaza lg 131 dar aceasta este alta tema... draga autoritate contractanta idei de ocolirea legii nu vor avea loc....legea trebuie respectata...cind faceti schimbari conform hotarirea medicului sef sanitar,decizia ANSC?
Răspuns (30 iul 2022, 12:21):
Ac va fii nevoita sa procure acest bun confor HG 665
Data:
30 iul 2022, 07:39
Subiectul întrebării:
licitatie trucata
Întrebare:
Care e cauza ca DVS. nu indepliniti DECIZIA ANSC (AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR )Nr. 03D-366-22 din data 02.07.2022 si hot medicului sef sanitar ?
Răspuns (30 iul 2022, 13:04):
aceasta este o alta procedura, nimic nu va împiedica sa mergeti cu decizia de la ANSC în instața daca vi sa încalcat un drept
Data:
30 iul 2022, 07:40
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:15): AC repecta întocmai necesitatile Instituțiilor pe care le detine în subordine și achizitioneaza bunuri necesare în conformitate cu Regulamentele care stau la baza necesitatilor Instituțiilor de Educatie Timpurie
Întrebare:
Ce are dotarea cu achizitia? intelegeti cuvintele?solicitam sa va conformati legislatiei in vigoare si anume baza pct. 12 din Hotărârea medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 2 din 30.04.2010,unitatea de masura sa fie cu titlu obligatoriu in litri solutie de lucru!
Răspuns (30 iul 2022, 12:21):
Ne conformam legislatiei in vigoare
Data:
30 iul 2022, 07:41
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:19): procedura de achizitie pentru anul 2023 va fii preconizata dupa un alt criteriu conform art.26, alin.3 lit.c ”cel mai bun raport calitate preț” și vom descrie exact cerintele care ni le impuneti. Totodata nu vom uita si de art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Întrebare:
Nu putem participa,vam dat exemplu raspundeti clar Dvs ati pus la kg.Pastilele au diferite actiuni.ca exemplu: Cu 10 kg la pret de 1.700 l spalati o suprafata de 200 m2 Altele 10 kg la pret de 2.000 l spalati o suprafata de 500 m2 Al 2 pilon este mai convenabil, de aceea si legea va dicteaza in litri solutie de lucru. Va rugam frumos sa analizati.
Răspuns (30 iul 2022, 12:22):
Copi paste
Data:
30 iul 2022, 07:42
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:19): procedura de achizitie pentru anul 2023 va fii preconizata dupa un alt criteriu conform art.26, alin.3 lit.c ”cel mai bun raport calitate preț” și vom descrie exact cerintele care ni le impuneti. Totodata nu vom uita si de art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Întrebare:
nu faceti copy paste la 2 intrebari diferite. Buna ziua, solicitam sa va conformati legislatiei in vigoare si anume baza pct. 12 din Hotărârea medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 2 din 30.04.2010. Explicati de ce nu respectati legea?
Răspuns (30 iul 2022, 13:04):
bine
Data:
30 iul 2022, 07:42
Subiectul întrebării:
Răspuns (29 iul 2022, 14:00): Ne vom conforma legislatiei in vigoare
Întrebare:
cind faceti schimbari?
Răspuns (30 iul 2022, 12:22):
Luni
Data:
30 iul 2022, 07:43
Subiectul întrebării:
Răspuns (29 iul 2022, 14:03): nu este clar întrebarea.
Întrebare:
separam daca nu puteti citi impreuna. Care e cauza ca DVS. nu indepliniti DECIZIA ANSC (AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR )Nr. 03D-366-22 din data 02.07.2022 ?..................................................................Articolul 86. Soluţiile pe care le poate pronunţa Agenția Națională pentru soluționarea contestațiilor (1) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor se pronunţă mai întîi asupra cazurilor de restituire a contestației, iar cînd se constată că acestea sînt întemeiate, nu se mai procedează la examinarea în fond a cauzei. (2) În procesul examinării contestaţiei, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: a) admite contestaţia, integral sau parţial; b) respinge contestaţia. (3) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. În cazul în care Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor dispune modificarea/eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire în condiţiile art. 71. (4) În cazul în care Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, aceasta va preciza şi termenul în care măsura respectivă trebuie dusă la îndeplinire și care nu va fi mai mare decît termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. (5) În funcţie de soluţia pronunţată, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor va decide asupra continuării sau anulării procedurii de achiziţie publică, inclusiv asupra anulării contractului de achiziţii publice încheiat. În cazurile în care decide anularea, aceasta se va efectua în condiţiile art. 71. (6) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor poate lua act, oricînd în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către contestator. (7) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit operator economic. (8) Decizia Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor, inclusiv justificarea deciziei, va fi comunicată părţilor în scris, în termen de 3 zile de la data pronunțării. Decizia se publică pe pagina web a Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor în acelaşi termen. (9) Autoritatea contractantă are obligația de a raporta Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor măsurile de remediere luate în vederea executării deciziei prin care au fost dispuse măsuri de remediere. (10) Decizia prin care Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor anulează, în tot sau în parte, actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractantă. (11) Decizia Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este obligatorie pentru părţi. Contractul de achiziţii publice încheiat cu nerespectarea deciziei Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este lovit de nulitate absolută.
Răspuns (30 iul 2022, 14:08):
....
Data:
30 iul 2022, 07:44
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:23): procedura de achizitie pentru anul 2023 va fii preconizata dupa un alt criteriu conform art.26, alin.3 lit.c ”cel mai bun raport calitate preț” și vom descrie exact cerintele care ni le impuneti. Totodata nu vom uita si de art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Întrebare:
FARA COPY PASTE...Dvs ati pus la kg.Pastilele au diferite actiuni.ca exemplu: Cu 20 kg la pret de 3.700 l spalati o suprafata de 400 m2 Altele 20 kg la pret de 4.000 l spalati o suprafata de 1000 m2 Al 2 pilon este mai convenabil, de aceea si legea va dicteaza in litri solutie de lucru. Asteptam modificari
Răspuns (30 iul 2022, 07:46):
Buna dimineata domnule Dezmedfarm…. Nu vati plictisit de atitea intrebari… una shi aceeasi… prin copy paste
Data:
30 iul 2022, 07:45
Subiectul întrebării:
Răspuns (29 iul 2022, 14:04): art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Întrebare:
rasp la intrebare privind nerespectarea....nu putem participa....DC DVS. nu indepliniti DECIZIA ANSC (AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR )Nr. 03D-366-22 din data 02.07.2022 ? Articolul 35. Clarificări (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată
Răspuns (30 iul 2022, 13:54):
bine
Data:
30 iul 2022, 07:45
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:26): domnule OE va rog fara indicatii, grupul de lucru decite necesitatile AC
Întrebare:
raspundeti clar....DVS va supuneti deciziei ANSC?,dc nu respectati decizia Nr. 03D-366-22 din data 02.07.2022??? Articolul 35. Clarificări (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi
Răspuns (30 iul 2022, 07:50):
Rasp latinprimit mai sus
Data:
30 iul 2022, 07:47
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:32): AC respecta OMECC nr.253 din 11.10.2017 și HOTĂRÂRE Nr. 1211 din 04-11-2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie
Întrebare:
e clar ca respectati aceste hotariri...dc nu respectati pct. 12 din Hotărârea medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 2 din 30.04.2010,unitatea de masura sa fie cu titlu obligatoriu in litri solutie de lucru! ori adresativa la un jurist daca nu intelegi legea. multumim ,asteptam schimbari.
Răspuns (30 iul 2022, 13:54):
bine
Data:
30 iul 2022, 07:47
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:33): AC achizitioneaza și respecta OMECC nr.253 din 11.10.2017, HOTĂRÂRE Nr. 1211 din 04-11-2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie
Întrebare:
fara copy paste....Care e cauza ca DVS. nu indepliniti DECIZIA ANSC (AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR )Nr. 03D-366-22 din data 02.07.2022 ?
Răspuns (30 iul 2022, 13:55):
bine
Data:
30 iul 2022, 07:48
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:33): art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Întrebare:
poate nu vedeti...va explicam... la procedura in cauza poate PARTICIPA DOAR UN AGENT ECONOMIC . solicitam sa va conformati legislatiei in vigoare si anume baza pct. 12 din Hotărârea medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 2 din 30.04.2010. Explicati de ce nu respectati legea? NU POT PARTICIPA AGENTII ECONOMICI.
Răspuns (30 iul 2022, 13:55):
bine
Data:
30 iul 2022, 07:49
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 iul 2022, 13:39): nu repetati intrebarile, veti primi acelas rasopuns, prin „COPY PASTE.”
Întrebare:
pai atunci rasp la intrebare...Dvs ati pus la kg.Pastilele au diferite actiuni.ca exemplu: Cu 20 kg la pret de 3.700 l spalati o suprafata de 400 m2 Altele 20 kg la pret de 4.000 l spalati o suprafata de 1000 m2 Al 2 pilon este mai convenabil, de aceea si legea va dicteaza in litri solutie de lucru. Asteptam modificari.
Răspuns (30 iul 2022, 14:09):
bine
Data:
30 iul 2022, 07:50
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 07:46): Buna dimineata domnule Dezmedfarm…. Nu vati plictisit de atitea intrebari… una shi aceeasi… prin copy paste
Întrebare:
raspundeti clar la intrebari privind nerespectarea deciziei si hotarirtii...???
Răspuns (30 iul 2022, 13:55):
bine
Data:
30 iul 2022, 07:51
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 07:50): Rasp latinprimit mai sus
Întrebare:
raspundeti clar....DVS va supuneti deciziei ANSC?,dc nu respectati decizia Nr. 03D-366-22 din data 02.07.2022??? Articolul 35. Clarificări (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi
Răspuns (30 iul 2022, 13:56):
aplicam alta legisltie
Data:
30 iul 2022, 07:53
Subiectul întrebării:
Răspuns (29 iul 2022, 14:05): art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Întrebare:
dc nu respectati decizia ANSC? posibil este un tratat international. national care va permite? rasp ca sa cunoastem
Răspuns (30 iul 2022, 14:09):
alt rasp nu gasim
Data:
30 iul 2022, 07:56
Subiectul întrebării:
Răspuns (29 iul 2022, 14:06): art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Întrebare:
MENTIONATI MACAR 5 produse CARE POT PARTICIPA???la procedura in cauza poate PARTICIPA DOAR UN AGENT ECONOMIC . solicitam sa va conformati legislatiei in vigoare si anume baza pct. 12 din Hotărârea medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 2 din 30.04.2010. Explicati de ce nu respectati legea? NU POT PARTICIPA AGENTII ECONOMICI.
Răspuns (30 iul 2022, 11:03):
Aci foarte mult va va ajuta decizia ANSC si anime ce a scris AC
Data:
30 iul 2022, 07:56
Subiectul întrebării:
Răspuns (29 iul 2022, 14:07): art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Întrebare:
cititi intrebarea.... in baza carui raport de audit ati stabilit acest lucru?
Răspuns (30 iul 2022, 11:01):
“Copy paste”- alte intrebari nu mai stiti sa puneti
Data:
30 iul 2022, 07:57
Subiectul întrebării:
Răspuns (29 iul 2022, 14:09): procedura de achizitie pentru anul 2023 va fii preconizata dupa un alt criteriu conform art.26, alin.3 lit.c ”cel mai bun raport calitate preț” și vom descrie exact cerintele care ni le impuneti. Totodata nu vom uita si de art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Întrebare:
RASPUNDETI LA INTREBARE. Pastilele au diferite actiuni.ca exemplu: Cu 20 kg la pret de 3.700 l spalati o suprafata de 400 m2 Altele 20 kg la pret de 4.000 l spalati o suprafata de 1000 m2 Al 2 pilon este mai convenabil, de aceea si legea va dicteaza in litri solutie de lucru. cum apreciati?
Răspuns (30 iul 2022, 11:01):
Astazi este Simbata, AC nu activeaza ca sa va dea rasp
Data:
30 iul 2022, 07:57
Subiectul întrebării:
Răspuns (29 iul 2022, 14:09): procedura de achizitie pentru anul 2023 va fii preconizata dupa un alt criteriu conform art.26, alin.3 lit.c ”cel mai bun raport calitate preț” și vom descrie exact cerintele care ni le impuneti. Totodata nu vom uita si de art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Întrebare:
cititi intrebarea..noi dorim rasp la intrebarea i nlegatura cu decizia ANSC CARE ESTE OBLIGATORIE PENTRU DVS. DVS SUNTETI INSTUTUTIE DE STAT SI VA SUPUNETI LEGII RM.
Răspuns (30 iul 2022, 13:56):
bine
Data:
30 iul 2022, 07:58
Subiectul întrebării:
Răspuns (29 iul 2022, 14:14): art.37, alin.9 prin care se mentioneaza Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
Întrebare:
Modificați vă rog unitatea de măsură pastile, pentru lotul 3 Pastile dezinfectante .Cum putem cunoaște câte pastile sunt în ambalajul cerut borcan de 1 kg ?
Răspuns (30 iul 2022, 13:56):
incercam
Data:
30 iul 2022, 09:21
Subiectul întrebării:
Agentul economic obositor și enervant
Întrebare:
Du-te te rog și bea pastilele celea ale tale și eliberează-ne de tâmpeniile tale.
Răspuns (30 iul 2022, 13:57):
corect
Data:
30 iul 2022, 09:24
Subiectul întrebării:
Întrebare: Du-te te rog și bea pastilele celea ale tale și eliberează-ne de tâmpeniile tale.
Întrebare:
:D :D cine se enerveaza dar si cine doreste respectarea legii . produsele biodistructive sunt aplicate conform necesitatilor. pastilele dvs vindute la sac din china etc ,puteti sa le beti daca au asa predestinatie :D
Răspuns (30 iul 2022, 10:59):
Domnule OE Dezmedfarm… aceasta platforma nu este o retea de socializare prin care sa va manifestati cum doriti…
Data:
30 iul 2022, 11:03
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 11:01): Astazi este Simbata, AC nu activeaza ca sa va dea rasp
Întrebare:
intrebare pentru ziua de luni...RASPUNDETI LA INTREBARE. Pastilele au diferite actiuni.ca exemplu: Cu 20 kg la pret de 3.700 l spalati o suprafata de 400 m2 Altele 20 kg la pret de 4.000 l spalati o suprafata de 1000 m2 Al 2 pilon este mai convenabil, de aceea si legea va dicteaza in litri solutie de lucru. cum apreciati?
Răspuns (30 iul 2022, 11:06):
Pentru aceasta intrebare veti avea irmatorul rasp. luni dimineata mergeti in 18 IET veti masura suprafata fiecarei institutii, dupa care veti face un calcul si ne veti ajuta la citi “litti solutie” sa procuram produsuk dvs… dupa care va vom “favoriza”
Data:
30 iul 2022, 11:04
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 10:59): Domnule OE Dezmedfarm… aceasta platforma nu este o retea de socializare prin care sa va manifestati cum doriti…
Întrebare:
cind se vb de medic sef sanitar corupt nu va deranjat)
Răspuns (30 iul 2022, 13:57):
of.....
Data:
30 iul 2022, 11:05
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 11:01): “Copy paste”- alte intrebari nu mai stiti sa puneti
Întrebare:
in baza carui raport de audit ati stabilit acest lucru?
Răspuns (30 iul 2022, 11:07):
Data:
30 iul 2022, 11:05
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 11:03): Aci foarte mult va va ajuta decizia ANSC si anime ce a scris AC
Întrebare:
MENTIONATI MACAR 5 produse CARE POT PARTICIPA???la procedura in cauza poate PARTICIPA DOAR UN AGENT ECONOMIC
Răspuns (30 iul 2022, 12:26):
Rasp aveti in decizia AnSC
Data:
30 iul 2022, 11:08
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 11:06): Pentru aceasta intrebare veti avea irmatorul rasp. luni dimineata mergeti in 18 IET veti masura suprafata fiecarei institutii, dupa care veti face un calcul si ne veti ajuta la citi “litti solutie” sa procuram produsuk dvs… dupa care va vom “favoriza”
Întrebare:
NU ESTE NEVOIE DE FAVORIZAT,MASURAT....RESPECTATI LEGEA ...RASPUNDETI LA INTREBARE. Pastilele au diferite actiuni.ca exemplu: Cu 20 kg la pret de 3.700 l spalati o suprafata de 400 m2 Altele 20 kg la pret de 4.000 l spalati o suprafata de 1000 m2 Al 2 pilon este mai convenabil, de aceea si legea va dicteaza in litri solutie de lucru. cum apreciati?
Răspuns (30 iul 2022, 12:25):
Dets Ciocana nu are angajat specializat anume pentru achizitiinarea acestui bun
Data:
30 iul 2022, 11:08
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 11:07): …
Întrebare:
in baza carui raport de audit ati stabilit acest lucru? nu cunoasteti ce inseamna audit?
Răspuns (30 iul 2022, 12:24):
Vam expediat scrisoarea de la ASP
Data:
30 iul 2022, 11:12
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 11:10): Ok doar cu ajutorul dvs… veti citi si ne veti explica diecare articol in parte… pentru aceasta organizati un seminar
Întrebare:
nici o problema, dar acum respectati legea...cititi toate articolele ca permanent din motive necunoscute va opriti la art. 37 al.9 spre exemplu art. 86...hot medicului sef sanitar
Răspuns (30 iul 2022, 12:24):
Aceasta procedura face trimitere la Hg 665
Data:
30 iul 2022, 12:14
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 12:13): Bine ne conformam legislatie in vigoare, deja luni cind va fii legea in fata
Întrebare:
cind faceti schimbari? luni?
Răspuns (30 iul 2022, 12:23):
Luni
Data:
30 iul 2022, 12:20
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 12:16): Ac ia exemplu Oe care repeta una si aceeas intrebare, la care a primit rasp
Întrebare:
posibil nu vedeti, dc nu respectati hotarirea medicului sef sanitar?
Răspuns (30 iul 2022, 13:58):
se va respecta de catre OE
Data:
30 iul 2022, 12:21
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 12:20): Corect…. A doua procedura doreste ca sa fie anulata
Întrebare:
se doreste respectarea legii,posibilitatea de participare.cind faceti schimbari?
Răspuns (30 iul 2022, 13:58):
COPY PASTE
Data:
30 iul 2022, 12:22
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 12:21): Ac va fii nevoita sa procure acest bun confor HG 665
Întrebare:
raga autoritate contractanta idei de ocolirea legii nu vor avea loc....legea trebuie respectata...cind faceti schimbari conform hotarirea medicului sef sanitar,decizia ANSC?
Răspuns (30 iul 2022, 13:58):
bine
Data:
30 iul 2022, 12:23
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 12:22): Luni
Întrebare:
dc nu faceti astazi ? daca tot rasp pe platforma? timpul e limitat
Răspuns (30 iul 2022, 13:59):
nu avem pirghi
Data:
30 iul 2022, 12:24
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 12:23): Luni
Întrebare:
timpul e limitat ...astazi faceti daca respectati legea
Răspuns (30 iul 2022, 13:59):
specialistul in achizitii sau juristul nu este achitat conform legisatiei ca sa faca astazi modificri
Data:
30 iul 2022, 12:24
Subiectul întrebării:
copi paste
Întrebare:
Nu putem participa,vam dat exemplu raspundeti clar Dvs ati pus la kg.Pastilele au diferite actiuni.ca exemplu: Cu 10 kg la pret de 1.700 l spalati o suprafata de 200 m2 Altele 10 kg la pret de 2.000 l spalati o suprafata de 500 m2 Al 2 pilon este mai convenabil, de aceea si legea va dicteaza in litri solutie de lucru. Va rugam frumos sa analizati.
Răspuns (30 iul 2022, 14:00):
incercati, aveti rasp mai sus
Data:
30 iul 2022, 12:25
Subiectul întrebării:
ne conformam legislatiei in vigoare
Întrebare:
solicitam sa va conformati legislatiei in vigoare si anume baza pct. 12 din Hotărârea medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 2 din 30.04.2010,unitatea de masura sa fie cu titlu obligatoriu in litri solutie de lucru!
Răspuns (30 iul 2022, 14:00):
bine, cititio si argumentatio
Data:
30 iul 2022, 12:26
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 12:24): Aceasta procedura face trimitere la Hg 665
Întrebare:
cititi atent hg 665 si hotarirea medicului sef sanitar...cind modificari?
Răspuns (30 iul 2022, 14:00):
incercam
Data:
30 iul 2022, 12:27
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 12:24): Vam expediat scrisoarea de la ASP
Întrebare:
ce are ASP?stii cei ASP? in baza carui raport de audit ati stabilit acest lucru?
Răspuns (30 iul 2022, 14:01):
Agentia sanatate publica- art trebui sa cunoasteti... pacat
Data:
30 iul 2022, 12:27
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 12:25): Dets Ciocana nu are angajat specializat anume pentru achizitiinarea acestui bun
Întrebare:
nici nu trebuie respectati legea...hotarirea medicului sef sanitar...
Răspuns (30 iul 2022, 14:02):
incercam
Data:
30 iul 2022, 12:28
Subiectul întrebării:
decizia ANSC
Întrebare:
cititi atent decizia n uati rasp acolo.....MENTIONATI MACAR 5 produse CARE POT PARTICIPA???la procedura in cauza poate PARTICIPA DOAR UN AGENT ECONOMIC
Răspuns (30 iul 2022, 14:03):
in decizia ANSC AC s-a expus ce produse sunt pe piata RM
Data:
30 iul 2022, 12:35
Subiectul întrebării:
luni
Întrebare:
procedura expira la 14 solicitam modificari conform legii
Răspuns (30 iul 2022, 14:03):
bine
Data:
30 iul 2022, 12:37
Subiectul întrebării:
hg 665
Întrebare:
ce are hg 665 din 2016 cu hotarirea mediclui sef sanitar?..... faceti de valoare mica nici o problema....... dar bunul procurat se comercializeaza conform altor legi ..........adresativa la jurist
Răspuns (30 iul 2022, 14:03):
ok
Data:
30 iul 2022, 12:38
Subiectul întrebării:
lege
Întrebare:
in baza pct. 12 din Hotărârea medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 2 din 30.04.2010,unitatea de masura sa fie cu titlu obligatoriu in litri solutie de lucru...adresativa pentru consultatie la ANSP
Răspuns (30 iul 2022, 14:04):
bine
Data:
30 iul 2022, 12:38
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 12:25): Dets Ciocana nu are angajat specializat anume pentru achizitiinarea acestui bun
Întrebare:
daca nu aveti adresativa la ANSP
Răspuns (30 iul 2022, 14:04):
bine
Data:
30 iul 2022, 12:39
Subiectul întrebării:
pastilele
Întrebare:
HOTĂRÂRE Nr. 344 din 10-06-2020 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide CITITI HOTARIREA ulterior va expuneti
Răspuns (30 iul 2022, 14:05):
bine, vom lua in considerati
Data:
30 iul 2022, 12:51
Subiectul întrebării:
cititi
Întrebare:
II. PUNEREA LA DISPOZIȚIE PE PIAȚĂ ȘI UTILIZAREA PRODUSELOR BIOCIDE 11. Produsele biocide nu se admit a fi plasate pe piață sau utilizate decât dacă sunt înregistrate în conformitate cu prezentul Regulament. 12. Este permisă prin derogare de la prevederile pct.11: 1) plasarea pe piață și folosirea produselor biocide cu risc redus, cu condiția avizării acestora în condițiile Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, dacă dosarul a fost depus și verificat de ANSP și conține toate elementele prevăzute în pct. 29; 2) plasarea pe piață a unei substanțe sau a unui produs biocid neînregistrat, în caz de efectuare a cercetărilor științifice. 13. Solicitantul depune la autoritatea emitentă, personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul autorității, fie prin scrisoare recomandată, prin intermediul sistemelor informaționale dedicate, fie prin poștă electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), cererea la care anexează actele necesare, prevăzute de actul legislativ ce reglementează respectiva activitate, sau cererea însoțită de o declarație pe propria răspundere privind respectarea condițiilor din actele legislative ce reglementează activitatea pentru care solicită actul permisiv. Autoritatea emitentă va elibera imediat și necondiționat solicitantului certificatul de înregistrare constatator, în modul în care a fost depusă cererea. 14. Solicitantul unui certificat de înregistrare, odată cu depunerea cererii la ANSP conform modelului aprobat, depune următoarele: 1) un dosar referitor la produsul biocid, care îndeplinește cerințele din anexa nr. 2; 2) un rezumat al caracteristicilor produsului biocid, care include informațiile menționate la pct. 35 subpct.1), 2), 5) și 6). 15. Cererile pentru solicitarea înregistrării, inclusiv rezumatul dosarului indicat la pct. 14 și 35 trebuie să fie prezentate în limba de stat. Alte informații pot fi prezentate inclusiv în una din limbile recunoscute la nivel internațional. 16. În termen de 10 de zile de la admitere, ANSP validează cererea, dacă au fost prezentate informațiile prevăzute la pct. 14, și informează solicitantul indicând data validării. 17. În cadrul validării menționate, ANSP nu realizează o evaluare a calității sau a pertinenței datelor depuse sau a justificărilor prezentate. 18. ANSP, în cazul în care consideră că cererea este incompletă, informează solicitantul cu privire la informațiile suplimentare necesare pentru validarea respectivei cereri. 19. Termenul pentru prezentarea informațiilor suplimentare nu va depăși 10 zile calendaristice. 20. În cazul în care solicitantul nu prezintă informațiile solicitate în termenul prevăzut la pct. 19, ANSP respinge cererea și informează în scris solicitantul. 21. În termen de 5 zile de la primirea informațiilor suplimentare, ANSP validează cererea. 22. ANSP ia o decizie cu privire la înregistrarea produsului biocid în termen de 30 de zile de la validarea unei cereri. 23. Decizia cu privire la înregistrarea produsului biocid este efectuată în baza Raportului evaluării dosarului, prezentat conform cerințelor pct. 29 și 30, efectuate de experți în domenii, în conformitate cu cerințele stipulate în anexa nr. 3 și decizia Comisiei pentru înregistrarea produselor biocide. 24. Raportul evaluării prevăzut în pct. 23 se aprobă de președintele Comisiei pentru înregistrarea produselor biocide. 25. În cazul în care experții se expun asupra necesității informației suplimentare pentru realizarea evaluării, ANSP informează solicitantul să furnizeze respectivele informații într-un termen de 10 zile. 26. Termenul de 10 zile, prevăzut la pct. 25, se suspendă de la data formulării acestei solicitări până la data primirii informațiilor. 27. Suspendarea nu va depăși în total 20 de zile, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de natura datelor solicitate sau de circumstanțe excepționale. 28. În cazul în care solicitantul nu prezintă informațiile solicitate în termenul stabilit,ANSP respinge cererea și: 1) informează solicitantul în acest sens despre concluziile evaluării și motivele care stau la baza refuzului de acordare a certificatului de înregistrare pentru produsul biocid; 2) trimite un exemplar în format electronic al proiectului de raport de evaluare solicitantului și îi acordă posibilitatea de a prezenta observații, în termen de 20 de zile; 3) ține cont de aceste observații în mod corespunzător atunci când elaborează evaluarea sa finală. 29. Un produs biocid este înregistrat în următoarele condiții: 1) substanțele active sunt aprobate pentru tipurile de produse relevante și toate condițiile specificate pentru substanțele active în cauză sunt îndeplinite; 2) se stabilește, pe baza principiilor comune de evaluare a dosarelor pentru produse biocide, prevăzute în anexa nr. 4, că produsul biocid, atât timp cât este utilizat în condițiile prevăzute în certificatul de înregistrare și ținându-se cont de factorii menționați la pct. 30, îndeplinește următoarele criterii: a) produsul biocid este eficace conform criteriilor declarate; b) nu are niciun efect inacceptabil asupra organismelor vizate, în special rezistență inacceptabilă, rezistență încrucișată inacceptabilă sau suferințe și dureri inutile cauzate vertebratelor; c) nu are, în sine sau din cauza reziduurilor sale, niciun efect inacceptabil imediat sau întârziat asupra sănătății umane, inclusiv asupra sănătății grupurilor vulnerabile, sau asupra sănătății animale direct sau prin intermediul apei potabile, produselor alimentare, hranei pentru animale, aerului sau prin alte efecte indirecte; d) nu are, în sine sau din cauza reziduurilor sale, niciun efect inacceptabil asupra mediului înconjurător, în special în ceea ce privește următoarele aspecte: evoluția și distribuția produsului biocid în mediu; contaminarea apelor de suprafață (inclusiv a apelor din estuare și din mare), a pânzei freatice și a apei potabile, a aerului și a solului, ținând seama de locuri aflate departe de locul utilizării, ca urmare a răspândirii la mare distanță în mediu; efectul produsului biocid asupra organismelor nevizate; efectul produsului biocid asupra biodiversității și ecosistemului, astfel cum sunt identificate în anexa nr. 3; 3) identitatea chimică, natura, cantitatea și echivalența tehnică a substanțelor active conținute de produsul biocid, precum și impuritățile și substanțele inactive semnificative și relevante din punct de vedere toxicologic sau ecotoxicologic și reziduurile sale semnificative din punct de vedere toxicologic sau ecologic, care rezultă din utilizări ce urmează să fie înregistrate, pot fi determinate în conformitate cu cerințele corespunzătoare din anexa nr. 2; 4) proprietățile fizice și chimice ale produsului biocid au fost stabilite și considerate acceptabile în scopul utilizării corespunzătoare și al transportului produsului; 5) limitele maxime ale reziduurilor pentru produsele alimentare și hrana pentru animale se stabilesc, în ceea ce privește substanțele active conținute într-un produs biocid, în conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare, Hotărârii Guvernului nr. 435/2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală, Hotărârii Guvernului nr. 412/2010 pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare și anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 462/2013 cu privire la aprobarea unor cerințe față de furaje; 6) în cazul utilizării de nanomateriale în produsul respectiv, riscul pe care îl reprezintă pentru sănătatea umană, sănătatea animală și pentru mediu a fost evaluat separat. 30. Evaluarea unui produs biocid dacă îndeplinește criteriile stabilite la pct. 29 subpct. 2) ține cont de următorii factori: 1) condițiile cele mai defavorabile în care se poate utiliza respectivul produs biocid; 2) modul în care se pot utiliza articolele tratate cu respectivul produs biocid sau care conțin respectivul produs biocid; 3) consecințele în urma utilizării produsului biocid; 4) efectele cumulative; 5) efectele sinergice. 31. Nu se înregistrează un produs biocid pentru punerea la dispoziție pe piață în vederea utilizării de către publicul larg dacă: 1) îndeplinește criteriile pentru a fi clasificat: a) toxic sau foarte toxic; b) cancerigen categoria 1 sau 2; c) mutagen categoria 1 sau 2; d) toxic pentru reproducere categoria 1 sau 2; 2) îndeplinește criteriile pentru a fi clasificat: a) cu toxicitate orală acută categoria 1 sau 2 sau 3; b) cu toxicitate cutanată acută categoria 1 sau 2 sau 3; c) cu toxicitate acută prin inhalare (gaze și praf/ceață) categoria 1 sau 2 sau 3; d) cu toxicitate acută prin inhalare (vapori) categoria 1 sau 2; e) cancerigen categoria 1A sau 1B; f) mutagen categoria 1A sau 1B; g) toxic pentru reproducere categoria 1A sau 1B; 3) îndeplinește criteriile pentru a fi identificat drept PBT sau fPfB în conformitate cu Legea 277/2018 privind substanțele chimice; 4) are proprietăți care afectează sistemul endocrin; 5) are efecte neurotoxice sau imunotoxice asupra dezvoltării. 32. Certificatul de înregistrare se acordă pentru un singur produs biocid sau pentru o familie de produse biocide respectând prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice. 33. Titularul certificatului de înregistrare înștiințează ANSP, în cazul în care a fost acordat un singur certificat de înregistrare pentru o familie de produse biocide, în legătură cu fiecare produs din familia de produse biocide cu cel puțin 30 de zile înainte de introducerea pe piață a acestuia, cu excepția cazului în care un anumit produs este identificat în mod explicit în autorizație sau variația în compoziție vizează doar pigmenți, parfumuri sau coloranți în variațiile permise. Înștiințarea indică compoziția exactă și denumirea comercială a produselor. 34. Certificatul de înregistrare precizează clauzele și condițiile de plasare pe piață și de utilizare a produsului biocid și cuprinde un rezumat al caracteristicilor produsului biocid. 35. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 101-108, rezumatul caracteristicilor produsului biocid cuprinde următoarele informații: 1) denumirea comercială în Republica Moldova, inclusiv alte denumiri comerciale (dacă există) a produsului biocid; 2) numele, adresa, țara solicitantului certificatului de înregistrare; 3) data emiterii certificatului de înregistrare și data expirării acestuia; 4) numărul certificatului de înregistrare pentru produsul biocid; 5) datele privind substanțele active/substanțe (denumire chimică, nr. CE, nr. CAS, concentrații în unități metrice); 6) producătorul produsului biocid (numele, adresa, țara, inclusiv locul în care se află unitățile de fabricare); 7) încadrarea produsului biocid după grupa principală și tipul în conformitate cu anexa nr.1; 8) etichetarea produsului biocid: simboluri/fraze de pericol/risc/prudență; 9) domeniul și aria de utilizare; 10) eficacitate: activitate, metoda/protocol de testare, specia, concentrații, timpul de acțiune; 11) indicații de utilizare; 12) categoriile de utilizatori; 13) forma de condiționare, modul de ambalare; 36. Certificatul de înregistrare se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani. 37. În cazul efectuării modificărilor în compoziția produsului, astfel încât ultimele să se reflecte asupra acțiunii biocide și a proprietăților toxicologice ale produsului, certificatul de înregistrare se consideră nul. 38. Produsele biocide urmează a fi utilizate în conformitate cu clauzele, condițiile de înregistrare și cu cerințele privind etichetarea și ambalarea prevăzute în prezentul Regulament. 39. Utilizarea corespunzătoare presupune aplicarea rațională a unei combinații de măsuri fizice, biologice, chimice, astfel încât utilizarea produselor biocide este limitată la minimul necesar și au fost luate măsurile de protecție și prevenire a riscurilor. 40. ANSP adoptă măsurile necesare pentru a furniza publicului informații corespunzătoare privind beneficiile și riscurile asociate produselor biocide și modalitățile de a limita utilizarea acestora. 41. Utilizarea unui produs biocid înregistrat face obiectul unor măsuri corespunzătoare de atenuare a riscurilor pentru a garanta că expunerea oamenilor și a mediului la respectivul produs biocid este redusă la minimum. 42. Pentru familii de produse biocide este permisă o reducere a procentajului uneia sau a mai multor substanțe active și/sau o variație a procentajului uneia sau a mai multor substanțe inactive și/sau înlocuirea uneia sau a mai multor substanțe inactive cu alte substanțe specificate care prezintă un risc identic sau mai scăzut. 43. Clasificarea, frazele de pericol și de precauție pentru fiecare produs dintr-o familie de produse biocide sunt identice (cu excepția unei familii de produse biocide care include un concentrat pentru uz profesional și produse gata pentru utilizare obținute prin diluarea concentratului respectiv). 44. O familie de produse biocide este autorizată numai dacă toate produsele biocide care o compun, ținând seama de variațiile permise prevăzute la pct. 42, respectă prevederile pct. 29. 45. În cazul în care un produs biocid este destinat aplicării directe pe părți exterioare ale corpului uman (epidermă, sistem pilos, unghii, buze și organe genitale externe) sau pe dinți și membranele mucoase din cavitatea bucală, acesta nu trebuie să conțină nicio substanță inactivă care nu poate fi inclusă într-un produs cosmetic. III. REINNOIREA UNUI CERTIFICAT DE INREGISTRARE 46. O cerere formulată de solicitantul certificatului de înregistrare sau în numele acestuia care urmărește reînnoirea unui certificat de înregistrare pentru înregistrarea produsului biocid este transmisă prin intermediul ghișeului unic al ANSP, cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care expiră certificatul de înregistrare respectiv. 47. ANSP reînnoiește certificatul de înregistrare în cazul în care continuă să fie îndeplinite condițiile prezentului Regulament. 48. La depunerea cererii de reînnoire solicitantul prezintă: 1) datele relevante necesare în temeiul pct. 29-30, generate de la înregistrarea inițială sau, după caz, de la reînnoirea precedentă; 2) evaluarea în scopul de a determina dacă concluziile evaluării inițiale sau anterioare ale produsului biocid rămân valabile și la momentul depunerii cererii de reînnoire. 49. Pe baza unei evaluări a informațiilor disponibile și a necesității de a revizui concluziile evaluării inițiale a cererii de înregistrare sau, după caz, ale reînnoirii precedente, ANSP, în termen de 10 zile de la admiterea cererii, în conformitate cu prevederile pct. 46, decide, în baza identificării modificării caracteristicilor produsului biocid și din perspectiva cunoștințelor științifice actuale, efectuarea unei evaluări complete a cererii de reînnoire. 50. În cazul în care ANSP constată că este necesară o evaluare completă a cererii, aceasta ia o decizie privind reînnoirea înregistrării, după desfășurarea unei evaluări a cererii în conformitate cu pct. 29-30. 51. În cazul în care ANSP constată că nu este necesară o evaluare completă a cererii, aceasta ia o decizie privind reînnoirea înregistrării în termen de 10 zile de la admiterea cererii în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Răspuns (30 iul 2022, 14:05):
o istorie, mult de citit
Data:
30 iul 2022, 12:53
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 11:01): “Copy paste”- alte intrebari nu mai stiti sa puneti
Întrebare:
raspundeti clar la intrebari
Răspuns (30 iul 2022, 14:06):
bine
Data:
30 iul 2022, 12:54
Subiectul întrebării:
daca tot va place hg 665
Întrebare:
4. La realizarea achiziţiilor publice de valoare mică, autoritatea contractantă asigură utilizarea eficientă a resurselor financiare, transparenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de achiziţie şi încrederea publică faţă de acesta. unde este raport privind produsul solicitat?
Răspuns (30 iul 2022, 14:06):
bine
Data:
30 iul 2022, 12:55
Subiectul întrebării:
daca tot va place hg 665
Întrebare:
II. CONDIŢII GENERALE DE APLICARE 7. Achiziţiile publice de valoare mică se realizează de către autoritatea contractantă în baza planurilor anuale de efectuare a achiziţiilor publice sau din motive de urgenţă, ca urmare a apariţiei unor necesităţi neplanificate sau evenimente imprevizibile. Motivele de urgenţă vor fi stabilite de grupul de lucru printr-un proces-verbal. ANEXATI PROCESUL VERBAL DE URGENTA A GRUPULUI DE LUCRU
Răspuns (30 iul 2022, 14:07):
la solicitare va fi anexat
Data:
30 iul 2022, 12:56
Subiectul întrebării:
daca tot va place hg 665
Întrebare:
III. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE VALOARE MICĂ 13. La atribuirea contractului de achiziţie publică de valoare mică se asigură minimalizarea riscurilor pentru autoritatea contractantă, eficienţa achiziţiei, dar şi tratamentul egal, imparţial şi nediscriminatoriu în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici. NU PUTEM PARTICIPA TRATAMENT EGAL DORIM
Răspuns (30 iul 2022, 14:07):
....
Data:
30 iul 2022, 12:57
Subiectul întrebării:
CITITI ULTERIOR SCRITI
Întrebare:
III. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE VALOARE MICĂ 13. La atribuirea contractului de achiziţie publică de valoare mică se asigură minimalizarea riscurilor pentru autoritatea contractantă, eficienţa achiziţiei, dar şi tratamentul egal, imparţial şi nediscriminatoriu în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici. 14. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori grup de astfel de persoane, are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de valoare mică, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament................................................are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de valoare mică are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de valoare mică are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de valoare mică are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de valoare mică are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de valoare mică are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de valoare mică.......DORIM SA PARTICIPAM
Răspuns (30 iul 2022, 14:06):
....
Data:
30 iul 2022, 12:58
Subiectul întrebării:
cititi ce procurati
Întrebare:
14) produs biocid unic – produs biocid pentru care nu se prevede să existe variații în ceea ce privește procentajul de substanțe active sau inactive pe care le conține; 15) familie de produse biocide – grup de produse biocide cu utilizări similare, ale căror substanțe active au aceleași specificații și care prezintă variații specificate în ceea ce privește compoziția lor, care nu influențează negativ nivelul riscului sau nu reduc semnificativ eficacitatea produselor;
Răspuns (30 iul 2022, 14:06):
....
Data:
30 iul 2022, 12:59
Subiectul întrebării:
Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice
Întrebare:
1) produs biocid – astfel cum este definit la art. 4 pct. 23) din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice; 14) pesticide – produse chimice care fac parte din una dintre următoarele subcategorii: a) pesticide utilizate ca produse de protecție a plantelor; b) produse biocide; c) dezinfectanți, insecticide și paraziticide de uz uman, reglementate prin Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente, sau de uz veterinar, reglementate prin Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară; 15) plasare pe piață – furnizare către un terț sau punere la dispoziția acestuia, fie contra cost, fie cu titlu gratuit. Importul pe teritoriul vamal național se consideră plasare pe piață; 16) producere – producție sau extracție a substanțelor în stare naturală, precum și reprelucrare, proiectare, reprocesare, umplere, decantare, amestecare a substanțelor și amestecurilor chimice în produse intermediare și articole în cadrul proceselor și al procedurilor chimice, fizice sau biologice, precum și transport și depozitare intermediară la locul de producție; 17) producător – persoană fizică sau juridică care produce un produs chimic, precum și orice altă persoană care prelucrează, reambalează sau modifică numele acestuia pentru utilizare ulterioară; 18) produs chimic – substanță prezentă fie ca atare, fie într-un amestec sau amestec fabricat sau natural, dar care nu include niciun organism viu, ce aparține uneia dintre următoarele categorii: a) pesticide, inclusiv formulările de pesticide care prezintă un risc sever; b) produse chimice industriale. Produsul chimic cu termen expirat, care a devenit deșeu în sensul art. 2 pct. 9) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, se reglementează conform prevederilor acesteia și conform actelor normative aprobate de Guvern; 19) produs chimic care face obiectul raportării – substanță și amestec chimic care aparțin Listei produselor chimice care fac obiectul raportării, aprobată prin hotărîre de Guvern; 20) produs chimic periculos – substanță și amestec chimic care îndeplinesc criteriile privind pericolele fizice, pericolele pentru sănătate sau pericolele pentru mediu din Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobat de Guvern; 21) produs chimic deosebit de periculos – orice substanță și amestec chimic care, în conformitate cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, sînt clasificate în una sau mai multe dintre următoarele clase de pericol: a) toxicitate acută, categoriile 1, 2 și 3; b) cancerigenitate, categoria 1A sau 1B; c) mutagenicitate a celulelor embrionare, categoria 1A sau 1B; d) toxicitate pentru reproducere, categoria 1A sau 1B; e) coroziune a pielii, categoria 1A; f) toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 1; g) toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată, categoria 1; 22) produs chimic industrial – produs chimic care face parte din una dintre următoarele subcategorii: a) produse chimice de uz profesional; b) produse chimice de uz casnic; 23) produs biocid – orice substanță sau amestec: a) care este compus din/conține/generează una sau mai multe substanțe active, avînd scopul de a distruge, de a împiedica, de a face inofensive organismele dăunătoare, de a preveni acțiunea acestora sau de a exercita un efect de control asupra acestora în orice alt mod decît prin simpla acțiune fizică sau mecanică, în forma în care este furnizată utilizatorului; b) care este compus din substanțe sau amestecuri, altele decît cele prevăzute la lit. a), a căror utilizare are scopul de a distruge, de a împiedica sau de a face inofensive organismele dăunătoare, de a preveni acțiunea acestora sau de a exercita un efect de control asupra acestora în orice alt mod decît prin simpla acțiune fizică sau mecanică. Un articol tratat care are, în primul rînd, o funcție biocidă este considerat un produs biocid. Tipurile de produse biocide care fac obiectul prezentei legi sînt indicate în anexa nr. 5; 24) produs de protecție a plantelor (numit și produs fitosanitar) – produs care constă în/conține substanțe active, agenți fitoprotectori sau agenți sinergici, în forma în care sînt prezentate utilizatorului, și care este destinat uneia dintre următoarele utilizări: a) protecția plantelor sau a produselor vegetale împotriva tuturor organismelor dăunătoare sau prevenirea acțiunii unor astfel de organisme, cu excepția cazului în care se consideră că scopul principal al utilizării acestor produse este mai curînd pentru igienă decît pentru protecția plantelor sau a produselor vegetale; b) influențarea proceselor vitale ale plantelor, cum ar fi substanțele care le influențează creșterea, altele decît îngrășămintele; c) conservarea produselor vegetale, în măsura în care aceste substanțe sau produse nu intră sub incidența unor dispoziții speciale privind conservanții; d) distrugerea unor plante, în afara algelor, sau a unor părți nedorite ale acestora, cu excepția cazurilor în care produsele sînt aplicate, la sol sau în apă, pentru protecția plantelor; e) controlul sau prevenirea creșterii nedorite a plantelor, în afara algelor, cu excepția cazurilor în care produsele sînt aplicate, la sol sau în apă, pentru protecția plantelor; 25) restricție – orice condiție sau interdicție referitoare la producere, utilizare sau plasare pe piață; 26) solicitant al înregistrării – producătorul sau importatorul unei substanțe ori fabricantul sau importatorul unui articol, care prezintă o cerere de înregistrare a unei substanțe; 27) substanță – element chimic și compușii săi, în stare naturală sau obținuți prin orice proces de producție, inclusiv orice aditiv necesar pentru păstrarea stabilității și orice impuritate care derivă din procesul utilizat, cu excepția oricărui solvent care poate fi separat fără a influența stabilitatea substanței sau fără a-i schimba compoziția; 28) substanță activă – substanță sau microorganism care exercită o acțiune asupra sau împotriva organismelor dăunătoare;
Răspuns (30 iul 2022, 14:06):
ok
Data:
30 iul 2022, 13:00
Subiectul întrebării:
CITITI CA INTELEGEM CA NU VA ESTE CLAR CE PROCURATI
Întrebare:
II. PUNEREA LA DISPOZIȚIE PE PIAȚĂ ȘI UTILIZAREA PRODUSELOR BIOCIDE 11. Produsele biocide nu se admit a fi plasate pe piață sau utilizate decât dacă sunt înregistrate în conformitate cu prezentul Regulament. 12. Este permisă prin derogare de la prevederile pct.11: 1) plasarea pe piață și folosirea produselor biocide cu risc redus, cu condiția avizării acestora în condițiile Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, dacă dosarul a fost depus și verificat de ANSP și conține toate elementele prevăzute în pct. 29; 2) plasarea pe piață a unei substanțe sau a unui produs biocid neînregistrat, în caz de efectuare a cercetărilor științifice.
Răspuns (30 iul 2022, 14:05):
bine
Data:
30 iul 2022, 13:06
Subiectul întrebării:
Rasp
Întrebare:
Întrebare: nu faceti copy paste la 2 intrebari diferite. Buna ziua, solicitam sa va conformati legislatiei in vigoare si anume baza pct. 12 din Hotărârea medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 2 din 30.04.2010. Explicati de ce nu respectati legea?
Răspuns (30 iul 2022, 14:04):
incercam
Data:
30 iul 2022, 13:15
Subiectul întrebării:
Răspuns (30 iul 2022, 13:04): aceasta este o alta procedura, nimic nu va împiedica sa mergeti cu decizia de la ANSC în instața daca vi sa încalcat un drept
Întrebare:
Cititi art.86 unde este obligatoriu respect...sa ne adresam ca nu resp legile RM?
Răspuns (30 iul 2022, 14:04):
ok
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".