+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 26.07.2022 15:48
până la 20.08.2022 11:34
a rămas 1 zi
2
Propunerea ofertelor
de la 20.08.2022 11:34
până la 07.09.2022 11:34
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 62 285 600 MDL
Perioada clarificărilor: 26 iul 2022, 15:48 - 20 aug 2022, 11:34
Perioada de depunere a ofertelor: 20 aug 2022, 11:34 - 7 sept 2022, 11:34

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Transport sanitar (ambulanțe de tip B 4x4)conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și IMSP SCM Gheorghe Paladi (repetat)
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Sergiu Balta
Telefonul de contact
+ 373 022 222 364
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
26 iul 2022, 15:48
Data ultimilor modificări
18 aug 2022, 11:34
Achizitii.md ID
21060633
CPV
34100000-8 - Autovehicule
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Ambulanțe de tip B 4x4
Buget: 62285600.0 MDL
Activ
Documentele procedurii de achiziție
duae_ro_0 (1).doc
Documentele la ofertă
-
26.07.22 15:55
ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.docx
Documentele la ofertă
-
26.07.22 15:55
technical proposal- model.docx
Documentele la ofertă
-
26.07.22 15:55
financial proposal- model.docx
Documentele la ofertă
-
26.07.22 15:55
statement on the validity of the offer.docx
Documentele la ofertă
-
26.07.22 15:55
espd.doc
Documentele la ofertă
-
26.07.22 15:55
request for participation- model.docx
Documentele la ofertă
-
26.07.22 15:55
formularele.xlsx
Documentele la ofertă
-
26.07.22 15:55
participation notice.signed.pdf participation notice.signed.pdf
Documentele la ofertă
-
26.07.22 15:55
offer guarantee- model.docx
Documentele la ofertă
-
26.07.22 15:55
agreement
Documentele la ofertă
-
26.07.22 15:55
lista de distributie.docx
Documentele la ofertă
-
26.07.22 16:00
performance guarantee- model.docx
Documentele la ofertă
-
26.07.22 16:03
anunt de participare29.07.2022.signed.pdf anunt de participare29.07.2022.signed.pdf
Documentele la ofertă
anunt_de_participare
29.07.22 15:33
caiet de sarcini.signed.pdf caiet de sarcini.signed.pdf
Documentele la ofertă
-
18.08.22 11:34
tender specifications.signed.pdf tender specifications.signed.pdf
Documentele la ofertă
-
18.08.22 11:34
Ambulanțe de tip B 4x4
Data:
27 iul 2022, 09:12
Subiectul întrebării:
Sistem portabil de încălzire pentru soluții
Întrebare:
În atenția celor interesați, Pentru a mări numărul de participanți și a oferi un produs calitativ vă rugăm să modificați cerința ,,Sistem portabil de încălzire pentru soluții perfuzabile cu alimentare la 12V,, în ,,Sistem portabil de încălzire pentru soluții perfuzabile cu alimentare la 12V sau 220V,, Vă mulțumim.
Răspuns (8 aug 2022, 10:34):
Se acceptă modificarea condiției de alimentare a sistemului portabil de încălzire a soluțiilor perfuzabile cu următoarea redacție: “Sistem portabil de încălzire pentru soluții perfuzabile cu alimentare la 12V sau 220V”.
Data:
28 iul 2022, 11:18
Subiectul întrebării:
Referitor la calificarea acordata: LICITATIE REPETATA!
Întrebare:
Rugam autoritatii contractate sa ne clarifice calificativul din documentele de atribuire a procedurii achizitiei in cauza (ID nr. IDocds-b3wdp1-MD-1658839484505) - " LICITATIE REPETATA" ? In cazul daca respectiva procedura de achizitie a fost precedata de o alta procedura de achizitie anterioara cerem sa ne expuneti: 1) Numarul ID a procedurii de achizitie anterioare? 2) Obiectul procedurii de achizitie anterioare? 3) Statutul proceurii achizitie anterioare la data publicarii actualei licitatii?
Răspuns (29 iul 2022, 09:27):
Bună ziua, Vă informăm că procedura de achiziție publică este o repetată, ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1647613960183 din 29 mai 2022 privind achiziția Transport sanitar (ambulanțe de tip B 4x4 )conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și IMPS SCM Gheorghe Paladii. Astfel, procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1647613960183 din 29 mai 2022 a fost anulată în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Toată informația cu privire la procedura precedentă poate fi accesată la link-ul https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647613960183?tab=contract-notice.
Data:
29 iul 2022, 11:19
Subiectul întrebării:
Clerificare referitor la valoarea estimata, indicata in documentele de atribuire
Întrebare:
Avind in vedere ca, afirmati si documentati faptul organizarii unei LICITATII REPETAE ca urmare a procedurii de achiziei publica nr. ocds-b3Wdp1-MD-1647613960183 din 29 mai 2022, anulata in temeiul prezentarii ofertelor neconforme, Solicitam sa clarificati si justificati divergenta la valoarea estimativa a achizitie repetate in raport cu valoarea indicata in licitatia initiala? Clarificati care indicativi valorici sau de alt ordin au servenit drept modificare a valorii estimative detrminata in documentele de atribuire pentru procedura de achizitie in cauza in raport cu indicativii valorici aplicati la aceiasi initiativa de achizitie anulata? Or, valoarea estimata a contractului de achizitie publica se determina inainte de anuntatrea intentiei procedurii de atribuire a contractului si aceasta voaloare anuntata trebuie sa fie valabila pina la atribuirea contractului. Prin ce se justifica majoarea valorii estimative cu 540 000 MDL a aceiasi intentie de achizitie in lipsa de schimbare a obiectului de achizitie, a caracteristicilor generice si a cantitatii acestuia sau a altor circumstate fata de obiect sau modaliate de achitare?
Răspuns (1 aug 2022, 14:49):
După fiecare procedura de achiziție publică anulată, autoritatea contractantă solicită beneficiarilor revizuirea specificației tehnice sau a valorii estimative, având în vedere ofertele depuse. Unul din beneficiari a revizuit suma alocată prin care și s-a modificat valoarea estimativă a procedurii de de achiziție publică.
Data:
29 iul 2022, 12:07
Subiectul întrebării:
Consemnarea eschivarii autoritatii contractante de a acorda raspunsuri clare, complete si fara de ambiguitati
Întrebare:
Consemnam fapta autoritatii contractate (CAPCS) de a nu respecta obligatiunea acesteia de a raspunde in mod clar, complet si fara ambiguitati la clarificarea formulata - 28.07.2022, ora 11:18 si anume: Rugam autoritatii contractate sa ne clarifice calificativul din documentele de atribuire a procedurii achizitiei in cauza (ID nr. IDocds-b3wdp1-MD-1658839484505) - LICITATIE REPETATA ? In cazul daca respectiva procedura de achizitie a fost precedata de o alta procedura de achizitie anterioara cerem sa ne expuneti: 1) Numarul ID a procedurii de achizitie anterioare? 2) Obiectul procedurii de achizitie anterioare? 3) Statutul proceurii achizitie anterioare la data publicarii actualei licitatii? In acest context, somam la respectarea dreptului legal a oricarui operator economic interesat in participarea procedurii achizitiei in cauza, la obtinerea unor raspunsuri clare, complete si fara ambiguitati. In caz contar, se contureaza premisele de a organiza aceasta procedura de achizitie publica exclusiv pentru un anumit operator economic facilitat in avans pentu asigurarea atribuirii acestuia a contractului de achizitie intr-un mod trucat si de mimare a unei proceduri de achizitii corespunzatoare. Solicitam sa reveniti cu raspunsuri clare si complete pntru fiecare clarificare formulata, inclusiv repetat si pentru cele din - 2807.2022, ora 11:18.
Răspuns (1 aug 2022, 14:56):
1) Numărul ID a procedurii de achiziție anterioare ocds-b3wdp1-MD-1647613960183; 2) Obiectul procedurii de achiziție anterioare: Transport sanitar (ambulanțe de tip B 4x4 )conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și IMPS SCM Gheorghe Paladii; 3) Statutul procedurii achiziție anterioare la data publicării actualei licitații: anulat; Suplimentar menționăm că decizia de anulare a fost contestată la ANSC. Decizia de anulare a grupului de lucru a fost menținută de către ANSC (file:///C:/Users/CAPCS/Downloads/Decizie%2003D-446-2283101037629345121.pdf)
Data:
29 iul 2022, 18:25
Subiectul întrebării:
Contractul de achiziei anexat si statutul acestuia?
Întrebare:
Atasat la prezentul anunt de participare DVS ati publicat documentatia de atribuire inclusiv toate actele eferente acesteia. Deci, fost publicat un contract de achizitie in redactie bilingva ce prevede exhaustiv unele clauzele si conditiile contractuale exacte. Astfel, cerem clarificare pe marginea regimului juridic al acestui contract anexat si anume: 1. Ce statut juridic are contractul anexat la procedura de achizitie? 2. Redactia contractului anexat expune varianta finala sau intermediara a tuturor cerintelor, conditiilor si angajamentelor partilor eventual contractante? 3. Clauzele si cerintele contractului anexat pot fi convenite altfel si modificate de catre parti la etapa semnarii acestuia dupa adjudecarea cistigului? 4. Eventualul contract de achizitii publice ce va fi necesar de semnat dupa anuntarea cistigatorului va fi impus spre semnare identic conform redactiei contractului anexat? 5. Clauzele identificate si expuse in contratul anexat vor fi consegvent expuse si in redactia eventualului contract de achizitii ce va fi supus semnarii? Clauzele si conditiile expuse in contractul anexat ce titlu au pentru pregatirea solutiei de oferta? 7. Clauzele contractul anexat necesita a fi luate in calcul drept preconditii?
Răspuns (1 aug 2022, 15:11):
1. Modelul contractului este parte integrantă a documentației de atribuire, fiind obligatoriu. 2. Clauzele molului contractului sunt aprobate prin HG 1128/16. Redacția bilingva se datorează faptului că procedura de achiziție a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se acceptă inclusiv oferte în valută străină (Euro). 3. În cazul în care sunt careva neclarități la clauzele contractului urmează a fi expuse în termen conform legislației, întrucât ulterior acestea nu vor putea fi modificate. Totodată, după semnarea contractului, acesta poate fi modificat doar cu respectarea prevederilor art. 76 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 4. După informarea cu privire la rezultatele procedurii de achiziție publică, urmează a fi încheiat contractul conform modelului atașat la documentația de atribuire, fără careva modificări, în cazul în care operatorul economic refuză semnarea contractului se reține garanția pentru ofertă conform art. 68 din Legea 131/2015. 6. Răspunsul îl găsiți mai sus. 7. Clauzele contractul sunt obligatorii. Reiterăm răspunsul la pct. 3.
Data:
2 aug 2022, 10:46
Subiectul întrebării:
Solicitare repetată privind clarificarea valorii estimative
Întrebare:
Clarificați care indicativi valorici au servit modificarea și determinarea sumei estimative respective a achiziției în cauză? Vă atenționăm că suma expusă drept valoare estimativă este mică pentru o astfel de achiziție în așa un asortiment de bunuri.Cerem să ne explice modalitatea calculării și determinării sumei estimative? La fel solicităm să examinați posibilitatea majorării sumei estimative cu 30%, reieșind din indicatorii inflației actuale.În caz contrar de mijloacele insuficiente sau limitare cerem micșorarea numărului de unități solicitate pentru a fi procurate. Altfel se desjugă intenția de a organiza repetat o licitație trucată și coordonată cu un anumit operator economic ce furnizează pînă la moment ambulanțe suspecte din lipsa de // obiecții // . Vă propuneți să suprapuneți licitațiile în scopul asigurării și acordării undei verzi acestuia de a furniza continuu ambulanțe prin diverse metode de fraudă. Așadar, cerem clarificare privind: - metoda și indicii determinativi ai sumei estimative indicate? - examinarea posibilității majorării bugetului pentru achiziția per ambulanță?
Răspuns (4 aug 2022, 11:09):
Având în vedere că în cadrul procedurii de achiziție publică desfășurată anterior, a fost depusă o ofertă care se încadra în prevederile art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, grupul de lucru nu are temei de a majora valoarea estimativă a procedurii în cauză.
Data:
2 aug 2022, 12:22
Subiectul întrebării:
Consemnarea trișării grupului de lucru și denaturarea faptelor
Întrebare:
Sesizăm pe această cale și denunțăm intenția de a truca respectiva procedură de achiziție publică datorită comportamentului manifestat pînă la moment de către autoritatea contractantă prin intermediul grupului de lucru de achiziții adeverit prin redacția nouă a documentelor de atribuire a licitației și a răspunsurilor ambigue, formale și lipsite de esență cu îndepărtare de la clarificare și de minciuni crase. Deci, cerem ca orice clarificare formulată pe această cale să fie obligatoriu: a) examinată și soluționată doar de către Grupul de lucru privind achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical al institutului în acest sens b) asumarea răspunderii personale pentru orice acțiune sau inacțiune în cadrul acestei proceduri drept răspuns acordat la clarificările formulate. Totodată, informăm acțiunile admise în cadrul procedurii de achiziții publice de către unii exponenți ai grupului de lucru de achiziție sunt supravegheate și pasibile sancționări ce nu va fi posibilă a fi mușamalizate prin o decizie absurdă a ANSCA. Cerem repetat și public: 1. Oprirea răsunsurilor ambigue, formale și fără esență; 2. oprirea trișării procedurii de achiziție în cauză; 3. asigurarea unei transparențe efective a achiziției în cauză; 4. asigurarea unei concurențe 5. combaterea anticoncurenței intenționate în respectiva licitație; 6. asigurarea unui tratament egal, imparțial, nediscriminatoriu în privința potențialilor ofertanți. Vă mulțumim anticipat pentru corijare și atitudine conștiincioasă.
Răspuns (4 aug 2022, 11:17):
Toate clarificările depuse sunt examinate doar de către grupul de lucru fiind aprobat fiecare răspuns. Solicităm respectuos formularea clarificărilor asupra documentației de atribuire, care considerați că ar îngrădi un drept al dvs. de a participa la procedura în cauză. Grupul de lucru a asigura transparentă tuturor etapelor procedurii de achiziție publică.
Data:
2 aug 2022, 13:03
Subiectul întrebării:
Clarificări referitor la contractul anexat
Întrebare:
1. Clauzele și condițiile expuse în contractul anexat au titlu obligatoriu la pregătirea soluțiilor de oferte? 2. Condițiile expuse în contractul anexat sunt condiții de eligibilitate a operatorului economic?
Răspuns (4 aug 2022, 11:18):
Clauzele și condițiile expuse în contractul anexat sunt obligatorii la pregătirea ofertei, întrucât sunt obligatorii pentru fiecare participant.
Data:
2 aug 2022, 13:42
Subiectul întrebării:
Clarificări referitor la documentele de atribuire
Întrebare:
Conform documentelor de atribuire anexate și SIA RSAP, autoritatea contractantă a publicat contractul de achiziție-model care urmează a fi semnat cu IMSP //Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă//. În temeiul celor indicate anterior de către Dvs, cerem să remediați o scăpare esențială și anume publicarea și plasarea transparentă a Contractului de achiziții publice ce urmează a fi semnat cu un alt funcționar nominalizat de către Dvs și anume IMSP SCM Gheorghe Paladii. Cerem să fie în mod transparent și public contractul, ce se propune a fi semnat cu această instituție, dar nu să fie aduse interpretări și deduceri. Vă mulțumim. Contăm pentru o licitație transparentă.
Răspuns (4 aug 2022, 11:20):
Modelul contractului sunt pentru ambele instituții. Denumirea documentului va fi corectat.
Data:
2 aug 2022, 14:25
Subiectul întrebării:
Identificarea și corectarea tuturor inconsecvențelor erorilor, neclarităților și tertipurilor admise în documentația de atribuire.
Întrebare:
Cerem respectuos să interveniți în redacția tuturor documentelor anexate la procedura de achiziție în cauză și să operați toate erorile, inconsecvențele și să excludeți caracterul acestora din documentele de atribuire în mod similar (din oficiu) , urmare a //autocontrolului//, precum ați efectuat la corectarea operată //benevol//! ( prezumînd că ați sesizat-o Dvs, însă nu v-a sugerat-o reprezentanții operatorului economic preselectat). La Anunțul de participare expus repetat și corectat la data de 29/07/2022, ora 15:33, prin care ați unificat cerința față de valuta de plată și ofertă admisă greșit anterior acestui anunț. Respectiv, riscul pierderii valutare a operatorului economic favorizat de către Dvs în această licitație prin așa opțiune de plată l-ați minimalizat, în pofida achitării din bugetul de stat (din contribuțiile oamenilor) a unei sume în lei moldovenești mai mare în raport cu echivalentul valutei ofertate și la momentul deschiderii ofertelor. Conștientizați și asumați-vă faptul respectiv, deoarece majorarea inflației este iminentă, însă devalorizarea MDL este imprevizibilă, echivalentă în MDL va fi mai mare spre plată, în raport cu echivalentul sumei MDL calculat la momentul deschiderii ofertei.
Răspuns (4 aug 2022, 11:22):
A fost admisă o eroare umană, ca urmare a depistării acestea a fost corectată.
Data:
2 aug 2022, 14:54
Subiectul întrebării:
Solicităm să excludeți cerințele tehnică care limitează concurența și restricționează participarea la licitație
Întrebare:
Prin caietul de sarcini anexat stabiliți cerințe și specificații tehnice obligatorii pentru transportul sanitar ce este obiectul licitației. Unele din aceste cerințe tehnice sunt stabilite în termeni de grilă sau plafonate minim sau maxime, fapt care permite încadrarea multor producători de IDEM în cerințele indicate, lucru ce este salutat. Însă, coincidență întîmplătoare sau actiune premeditată este faptul ca sunt stabilite si unele cerințe la componentele bunului de baza (ambalată) care aparent sunt neesentiale insa sunt elaborate în mod de restricționare și limitare a concurenței, fiind elaborate indicativ către o anumită marcă sau brand. Pentru a nu face publicitate și marketing acestor modele și branduri, cerem să revizuiți în comun cu beneficiarii finali de ambulanțe termenii și toate cerințele obligatorii incluse în caietul de sarcini publicat și să excludeți benevol aceste restricții introduse pentru a nu avea un teatru de achiziție și a nu admite mimarea unei proceduri de achiziții publice corecte. La particular, se impune necesitatea revizuirii tuturor termenelor care prevăd cerințele în materie de capacitate , de performanța, de greutate si opțiuni ce expun unintai de masura exacte fără de marjă sau plafoane min/max. Aceasta deschidere si indicare a caracteristicilor tehnice mai deschise va acorda posibilitatea oferirii unor bunuri cu capacități tehnice mai avansate și de ultima generație, in pofida celor care sunt pretinse a fi solicitate prin limitare, fiindu-le elaborate cerințe tehnice restricționale. Astfel, Republica Moldova va beneficia de ambulanțe mai performante și fiabile. Vă mulțumim pentru informație.
Răspuns (4 aug 2022, 11:27):
Clarificarea dată a fost examinată de către grupul de lucru, dar nu poate să se expună întrucât nu există claritate care anume cerințe tehnice limitează concurența și restricționează participarea la licitație. Prin urmare solicităm respectuos identificarea cerințelor tehnice clare (capacitatea motorului, Capacitate/putere minimă a Bateria şi alternatorul și altele).
Data:
3 aug 2022, 11:04
Subiectul întrebării:
Specificatiile sau fost eloaborate pentru calificarea doar a vanului FORD TRANSIT
Întrebare:
Buna ziua, Cu regret, constatam ca Caietul de sarcini este elaborat intr-o maniera aparent de calificare a unei game mari de modele de vanuri dar in esenta specificatiior tehnice indicate de catre autoritatea contractanta si solicitate conform documentelor de licitatie v-a permite calificarea si corespunderea acestor cerinte tehnice doar a modelului de camioneta FORD TRANSIT L3H3. Cerem, autoritatii contractante sa intervina la acest moment si sa solicite beneficiarilor reviziurea caietului de sarcini prin excluderea specificatiilor partinitoare care directioneaza aceasta achizitie catre facilitarea exclusiva a modelului FORD TRANSIT prin intermediul DEALERULUI UNIC din REPUBLICA MOLDOVA prin includrea smecheroasa si dechizata a unor cerinte stricte care pot fi demonstrate doar la specificatiile tehnice FORD TRANSIT. Rugam sa manifestati deschidere pentru participarea in licitatia anuntata si a altor modele de vehicole nu doar a Fordului TRANSIT si sa excludeti cerintele care va asigura cistigul doar a FORDULUI TRANSIT. Referitor cerintele tehnice capcane si smecheroase incluse in caitul de sarcini dispuneti sa le excluda benevol acele persoanele care le-au inclus, mizind pe faptul acestui lant lung de petrecere a licitatiei si stiind ca voi, grupul de lucru, veti fi cei care o sa o dati cu explicatia si raspunderea.
Răspuns (8 aug 2022, 10:40):
În cerințele tehnice incluse în caietul de sarcini se încadrează mai multe mărci de van-uri a diferitor producători, ca exemplu: 1. Mercedes Sprinter 2. VW Crafter 3. Citroen Jumper 4. Ford Transit 5. Fiat Ducato 6. Peugeot Boxer 7. Opel Movano
Data:
4 aug 2022, 16:12
Subiectul întrebării:
Intentiile din Caietul de sarcini si caracteristici tehnice sunt predictibile catre cistigul "curtatului" consotriu TURC ce va propune Ford TRANSIT
Întrebare:
Va multumim pentru declaratiile dumneavoastre de o eventuala deschidere a specificatiilor tehnice si catre alte modele de vehicole de baza, insa nu doar a FORDULUI TRANSIT, ce va permite participarea unui mai mare de producatori de ambulante cu alte oferte nu doar a FORDULUI TRANZIT care a fost exclusiv monopolizata pentru acesta licitatie, fiind aranjate lucrurile de catre un dealerul ofiial din RM si a unui pseoproducator TURC dubios. Contam la buna crednta si intetii obiective a grupului de lucru prin faptul ca v-a opera modificarile de rigoare in Caietul de sarcini prin exluderea favorizarii acestui consortiu predictibil ce urmeaza sa furnizeze ambulante FORD TRANSIT.
Răspuns (8 aug 2022, 11:02):
Clarificarea DVS., a fost examinată de către grupul de lucru, însă se află în imposibilitate de a răspunde la ea, deoarece întrebarea este exhaustivă, de ordin general, prin urmare solicităm respectuos identificarea cerințelor tehnice clare, care îngrădesc și considerați că favorizează un anumit operator economic, precum și prezentarea propunerilor de modificare ce asigura participarea unui număr mai mare de operatori economici.
Data:
4 aug 2022, 20:39
Subiectul întrebării:
Excluderea caracterului Speculativ din cerintele tehnice ale Caietului de sarcini
Întrebare:
Solicitam respectuos sa fie revizuit integral si expus in redactie noua textul Caietului de sarcini, actual publicat, deoarece redactia expusa utilizeaza intentionat o serie de verbe conjugate nu la modul indicativ, timpul prezent, astfel acordind o marja speculativa si de eroare a caracterul imperativ a cerintelor si specificatiilor tehnice obligatorii, preponderent a fost expus speculativ la descrierea echipamentului medical si selectiv la unele cerinte ale autovehiculului. Prin urmare, conjugarea la modul indicativ, timpul prezent a verbelor utilizate la cerintele tehnice nu v-a permite speculari si intepretari a caracteristicilor tehnice pretinse si va asigura grupul de lucru sa efectueze o evaluare si comparare de oferte obiectiva si echidistanta, insa operatorilor economici de rea credinta li se v-a limita aria si actiunele speculative in precedura de achizitie demarata. La fel informam ca, neconjugarea verbelor utilizate, la modul indicativ, timpul prezent nu permite operatorilor economici de buna cretinta sa elaboreze solutiile tehnice si solutii financiare a ofertei de o abordare uniforma si respectiv drept consecinta nu v-a fi posibila efectuarea unei evaluari si comparari ale ofertelor depuse din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice. La caz, necesita a fi luat act de prevederile art. 37 alin. (1) din Legea 131/2015 si solicitam ca specificatiile tehnice de bunuri solicitate sa reprezinte o descriere exacta si completa, verbele ultilizate in descrierea bunurilor sa fie conjugate la modul indicativ, timpul prezent pentru a acorda caracter imperativ cerintelor incluse in Caietul de sarcini, astfel incit fiecare cerinta si criteriu stabilit de catre DVS sa fie indeplinit de catre ofertant, insa sa nu devie ulterior speculativ operatorului economic cistigator, la etapa executarii contractului de achizitie publica semnat. Asteptam de la DVS o atitudine constiincioasa la cazul sesizat.
Răspuns (8 aug 2022, 11:03):
Clarificarea DVS., a fost examinată de către grupul de lucru, însă se află în imposibilitate de a răspunde la ea, deoarece întrebarea este exhaustivă, de ordin general, prin urmare solicităm respectuos identificarea cerințelor tehnice clare, care îngrădesc și considerați că favorizează un anumit operator economic, precum și prezentarea propunerilor de modificare ce asigura participarea unui număr mai mare de operatori economici.
Data:
5 aug 2022, 21:07
Subiectul întrebării:
Excludeti cerintele ce promoveaza si avanseaza cistigul acestei licitatii unui concret operator economic monopolist, prin practica anticoncurentionala sustinuta si promovata de DVS in regulele delicat introuse la achizitia in cauza
Întrebare:
Potrivit Contractului de achiziti a documentatiei de atribuire aprobate, a fost introdus inrt-un mod viclean si dorit a fi pe neobservate (o cerinta secudara scrisa in umbra cerintelor si criteriilor de baza de calificare expuse direct) o clauza contractuala ce este calificata prin raspunsurile dvs acordate ulterior, drept cerinte obligatorii de participare si preconditii de eligibilitate a operatorului economic potential ofertant. In esenta, conform pct. 1.4 ailn.(2) lit.e) a Contractului de achizitii (redactia limba romina) a fost introdusa intr-o forma ascunsa si voalata, o cerinta secunda in ubra unei principale prin care desfiintati concurenta si principiile achizitiilor publice, astfel promovind practicile anticoncurentiale si de monopol. Respectiv, conform pct. 1.4 alin. (2) lit e) din Contract cereti: - Termenele de garantie pentru bunuri si anune pentru autoturisme garantie internationala de la poducator PRIN DEALER OFICIAL DIN REPUBLICA MOLDOVA, in conformitate cu garantia emisa de producator. Partinirea catre DEALERUL OFICIAL DIN RM, i-a orbit pe membrii grupului de lucru, deorece acestia nici macar nu si-au dat seama ca prin licitatia in cauza nu se procura - AUTOTURISME si au lasat textul neredactat exact precum a fost dat de comandatarul acestei licitatii si l-au introdus in cerinte ca pe banda rulanda, neconstietizind faptul ca ambulntele sunt autovehicule specilizate dar nu autoturisme. Asadar, Va informam ca ambulantele (autovehicule speciale) ca produs final nu sunt fabricate nici intr-un loc din lume de catre producatrorul de autovehicule, aceste sunt produsul unor producatori specializati altii decit cei de autovehicule. Respectiv, garantia la ambulante se acorda de catre producatorul de ambulante si nici de cum de catre producatorul de autovehicule asa precum se impune a crede. Da, urmare a parteneriatului dintre acesti doi producatori se poate instituii o intelegere de responsabilitate solidara sau in functii de determinari asupra asumarii garantiei ambulantei. In esenta mentionam ca garantia produsului final se acorda de producatorul propriu de produs final ce poate fi asigurata prin asocierea si antrenarea producatorilor de componente si utilaje in cazul nostru, producatorul de autovehicule. Atit practic precum si juridic garantiile tuturor componentelelor unui produs final se absorba prin asumare producatorului final titular. Concluzia este ca DEALERUL OFICIAL DE AUTOTURISME nu are nimic comun cu ambulantele care sunt produs finit al unui conccret producator autorizat de ambulante. Intelegem foarte bine intentiile DVS de a favoriza in licitatia publica respectiva un consortiu intre unicul operator economic din RM care are statut de dealer oficial in RM a modelului de masina reselectata si favorizata la ultimele licitatii si a unui producator de ambulante, asigurindu-va cu exclusuvitatea de dealer a acetuia astfel ca sa reusiti fara impendimente sa realizati schema propusa de delapidare si spalare de bani prin acest concurs de achizitie mimat. Cerem nediscriminarea producatorilor de ambulante prin excluderea acestei obligatiuni incluse miseleste si prin tertipuri, deoarece responsabilitatea asigurarii garantiei se exercita de catre producatorul de ambulante prin intrumentele sale stabilite insa nu prin obligarea afilierii acestuia prin anumiti dealeri intermediari selectati de catre DVS care sunt in intelegere cu unii factori de decizie ai acestei licitatii. In alta ordine,, aducem la cunostinta faptul la costul unei ambulante prevaleaza costul conversiei si a echipamentului medical instalat dar nu costul sasiului. Insa DVS stabilti cerinte foarte legere si liberale pentru asumarea garantiei conversiei si a echpamentului medical, favorizind direct dealerul de vehicul acordindui avansuri de cistig in raport cu alti operatori economici de pe piata. Este bine de inteles faptul ca cel favorizat este FORD. Solicitam sa excludeti acesta facilitare ilegala si abuziva, acordata in avans dealerului exclusiv oficial de masini in RM, deoarece sunt niste actiuni anticoncurentionale si de sustinere si stimulare a monopolului existent. Mai mult, aceasta cerinta contrazice principiilor achizitiilor publice consfintite in art.7 al Legii 131/2015 privind achizitiile publice si anume: - asigurarea concurentii si combaterea practicilor anticoncurentiale in domeniul achizitiilor publice - libera circulatie a marfurilor, libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor -tratament egal, impartialitate, nediscriminare in privinta tuturor ofertantilor si operatorilor economici.
Răspuns (8 aug 2022, 10:56):
Conform solicitării beneficiarului final , se solicită garanția internațională de la producător prin dealer oficial anume pe autoturism și nu pe produsul final - ambulanțe, intrucât garanția pentru dispozitive medicale s-a solicitat separat în pct. 1.4 alin. 2, lit. f. Astfel vă aducem la cunoștință că nu se favorizeză nici un dealer oficial, întru cât în RM sunt mai mulți reprezentanți oficiali ( Ford, Mercedes, Citroen, Volkswagen etc.)
Data:
8 aug 2022, 10:16
Subiectul întrebării:
Clarificare cu precizarea specificatiei tehnice
Întrebare:
Solicitam respectuos clarificare si definirea cerintei impuse in Caietului de sarcini "dimensiuni normale" la roata de rezerva? Pentru a nu lasa loc de interpretari eronatate solicitam definirea termenului folosit in Caietul de sarcini cu reflecatrea acestuia in documentatia de atribuire.
Răspuns (9 aug 2022, 08:41):
Roata de rezervă va fi echipată cu anvelopă pentru anotimpul în care va fi livrată ambulanța, iar janta va avea aceleași dimensiuni ca și roțile de bază ale autosanitarei.
Data:
8 aug 2022, 10:26
Subiectul întrebării:
Nedeterminarea cerintelor solicitate in mod clar si exact
Întrebare:
In Caietul de sarcini publicat ati utilizat o cerinta care nu poate fi apreciata si exacta de aceia prin prisma prevederilor obligatiunii stabilirii cerintelor dehnice clare, exacte, complecte cerem sa prevedeti in mod transparent si exhaustiv toate cerintele care le solicitati pentru semnalele de lumina a ambulantei, or prevederile prevazute in R 65 CEE-ONU transcrietile cu exactitate in documentele de atribuire pentru a le acorda caracter executoriu
Răspuns (9 aug 2022, 08:52):
Partea anterioară a ambulanței este echipată cu o rampă luminoasă albastră stroboscopică, fixată pe acoperiș, deasupra cabinei șoferului. Aceasta este vizibilă din parțile din față, spate şi părțile laterale ale ambulanței. Bara luminoasă este echipată cu difuzor pentru sirenă şi microfon, cu o putere minimă de 100 W, cu intensitatea semnalului acustic variabilă. • Sirena este operabilă din compartimentul şoferului, cu ajutorul unei telecomenzi cu microfon. Telecomanda include 12-butoane de cauciuc iluminate, inclusiv un buton cu trei poziții. Tonurile standard sunt Wail, Yelp, Piercer, Sirenă manuală şi Claxon. • Sistemul are posibilitatea de adresare verbală în exterior prin utilizarea microfonului. • Între farurile principale, înglobate în mască sau pe capotă, sunt fixate două lumini intermitente albastre, orientate înspre fața autovehiculului. Operarea se efectuează printr-un buton diferit de cel al rampei luminoase principale. • Farurile principale sunt echipate cu un sistem care le include în sistemul de avertizare, în aşa fel încât ele iluminează intermitent - faza lungă sau faza scurtă, alternativ, de către farul din stânga şi cel din dreapta. Operarea se face printr-un buton diferit de cel al rampei luminoase principale. • Posterior, ambulanța este echipată cu două stroboscoape albastre cilindrice, fixate pe acoperiș. Aceste stroboscoape sunt vizibile din spate și lateral. Operarea se face printr-un buton diferit de cel al rampei luminoase principale.
Data:
9 aug 2022, 11:49
Subiectul întrebării:
Tergiversarea procedurii de achizitii se comada de catre operatorul economic interesat de a cistiga prin actiuni coordonate tenebru cu unii reprezentati ai grupului de lucru
Întrebare:
Conform art. 35 alin. (2) din Legea nr 131/2015 privind achizitiile publice autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cit mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 3 zile lucrartoare de la primirea unei astfel de solicitari. Contrar acestor prevedri obligatorii grupul de lucru din cadrul CAPCS, luind in calcul eventuala victimizare si declinare a responsabilitatilor catre beneficiari IMSP finali (de altfel in mod traditional precum o fac permanent) formal a ignorat termenii raspunsului la clarificarea formulata la 27.07.2022 ora 09,12 referitor la sistemul portabil de incalzire a solutiilor in scopul satisfacerii cerinteleor din culise coordonate cu operator economic ce urmeaza sa fie desemnat cistigator la licitatia respectiva pentru ai acodra o pozitie confortabila de de pregatire si participare. La caz, in scopul excluderii suspiciunii sus-enuntate si asigurarii transparentei licitatiei cerem sa ne expuneti motivul justificativ a tergiversarii raspunsului si clarificarea cerintelor tehnice a acestui dispozitiv medical avute la moment in documentele de atribuire publicate: 1) In pofida clarificarii simpliste si fara de impact, formulate la 27.07.2022, de ce grupul de lucru a acordat raspuns prin omiterea termenului legal si a acordat un raspuns abia 08.08.2022? 2) De ce grupul de lucru in mod formal declara prin raspunsul acordat ca se accepta propunerea si se permite o noua caracteristicta tehnica fara a opera modificari in Caietul de sarcini si fara ai statut opozabil si legal noilor cerinte tehnice acceptate acestui dispozitiv? Va rugam sa aveti o atitudine costinciosa si responsabila fata de procedura demarata, nu transformati aceasta licitatie intr-o scena regizata, va asiguram ca concurenta este posibila ce va genera preturi mici doar cu conditia excluderii tuturor tertipurilor si deschideti posibilitatilor de participare a tuturor operatorilor economici.
Răspuns (16 aug 2022, 16:57):
Menționă că procedura de achiziție publică a fost inițiată în conformitate cu prevederile legislației naționale, cu respectarea tuturor principiilor de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice: asigurarea transparenţei achiziţiilor publice, concurenţe și tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici. Totodată, vă comunică că autoritatea contractantă răspunde la clarificări de regulă în termen de 3 zile, dar nu mai târziu de 9 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, având în vedere complexitatea clarificării a fost necesară implicarea specialiștilor deoarece, este o clarificare de ordin tehnic.
Data:
9 aug 2022, 12:54
Subiectul întrebării:
Rugam frumos sa asigurati consegventa tuturor angajamentelor asumate, altfel peresverenta subiectivizmului devine tot mai evidentiata
Întrebare:
Apreciem enor, interventia operativa urmare a clarificarii din 11.08.2022 ora 11.49 prin plasarea Caietului de sarcini in redactie noua conform modificarilor cerintelor tehnice asumate de CAPCS la 08.08.2022 ora 10,34. Insa, solicitam respectuos sa aveti aceiasi consegventa asumata asupra Documentatiei de atribuire in raport si cu alte raspunsuri acordate de DVS conform: - angajamentului din 04.08.2022 ora 11.20, prin care a-ti asigurat plasarea in Documentatia de atribuire a Contractului de achizitii publice corectat, in asa mod ca sa fie clar stipulat ca respectivul este opozabil pentru ambele entitati IMSP beneficiare; - includerea in Caietul de sarcini a crintelor noi si detaliate fata de roata de rezerva a ambulantei, expuse de DVS prin raspunsul din 09.08.2022, ora 8.41; - includerea in Caietului de sarcini a cerintelor impuse noi fata de sistemul de avetrizare sonora si de iluminat, publicate conform raspunsului DVS din 09.08.2022, ora 8,52. -
Răspuns (18 aug 2022, 11:33):
Bună ziua, vă informăm că toate răspunsurile la solicitările de clarificări depuse de către potențialii participanți la procedura de achiziție publică au fost efectuate în documentația de atribuire. Mulțumim pentru clarificare. Atașat găsiți caietul de sarcini modificat.
Data:
9 aug 2022, 21:34
Subiectul întrebării:
Calarificare referitor la ABS
Întrebare:
Va rog frumos sa ne clarificati daca sistemul de prevenire a blocarii rotilor in timpul frinarii (ABS) solicitat la vehicerut trebuie sa foloseasca ca tehnologie un sistem electronic sau un sistem complet mecanic?
Răspuns (16 aug 2022, 16:08):
Sistemul de prevenire a blocării roților în timpul frânarii (ABS) va folosi ca tehnologie un sistem electronic, conform standardelor din industria automobilelor.
Data:
9 aug 2022, 21:38
Subiectul întrebării:
Referitor la cerinta "servo asistata"
Întrebare:
Este solicitata cerinta catre vehicul - servo asistata! Clarificati-ne va rugam, daca se accepta oferta unui vehicul care v-a detine servodirectie hidraulica? Sau este necesar ca vehiculul sa fie dotat cu sistema electro-hidraulica sau complet electric?
Răspuns (16 aug 2022, 16:08):
Se va accepta orice tip servodirecție din cele menționate de Dvs.
Data:
9 aug 2022, 21:42
Subiectul întrebării:
Clarificare la - Steau vetii!
Întrebare:
Cerem sa ne precizati si clarificati daca semnul internationalde asistenta medicala de urgenta -Steua Vietii- sase brate albastre, inaltimea 300 mm si latimea 90 mm, necesita sa fie aplicata din material reflectorizant si fluorescent?
Răspuns (16 aug 2022, 16:10):
Semnul internațional de asistență medicală de urgență -Steua Vietii- șase brațe albastre, înălțimea 300 mm si lățimea 90 mm, nu este obligatoriu să fie aplicat din material reflectorizant și fluorescent. Se acceptă și material simplu de culoare albastră, nereflectorizant.
Data:
10 aug 2022, 12:52
Subiectul întrebării:
Referitor la indicatorii tehnici de performanta stabiliti in Caietul de sarcini
Întrebare:
În atenția celor interesați, Pentru a mări numărul de participanți și a oferi produse calitative de ultima generatie la preturi competitive si accesibile, Vă rugăm să stabiliti la indicatorii tehnici inclusi in Caietul de sarcini penrtu vehicul precum si pentru utilajul medical (ex: capacitatea cilindrica,greutatea husei sau a echipamentului s.a.) o marja accesibila de -/+ 5% pentru a nu ajunge in impas de solutii tehnice sau in imposibiliate conformarii ofertelor inaintate. O astfel de practica este utilizata de catre toate autoritatile contractate la procurarea bunurilor complexe precum este cazul ambulantelor. Mai mult, la clarificarile efectuate in cadrul pocedurii de achizitii primare (anulate) a fost acceptata o astfel de marja (-/+5) asigurindu-ne ca se va accepta de catre grupul de lucru. In cazul manifestarii unei pozitii fara atitudine, solicitatm sa fundamentati necesitatea fiecarui indicator prin intemeirea acestuia, altfel se va ramine pe concluzia ca acesti indici tehnici sunt inclusi sub un anumit model si brand predeterminat.
Răspuns (16 aug 2022, 16:13):
Se acceptă o marjă de eroare de +/- 5% la parametrii tehnici ai vehiculului, compartimentului pacientului și dispozitivelor medicale.
Data:
10 aug 2022, 13:22
Subiectul întrebării:
Clarificari la cerintele Defibrilatorului
Întrebare:
Va rugam sa indicati clar si cu precizie in Caietul de sarcini daca Defibrilatorul solicitat trebuie: - sa OFERE OPTIUNI pentru: modulul NIBP, modulul Wi-Fi, modulul Bluetooth sau - sa includa incorporat in sistem si sa furnizeze defibrilatorul cu modulul NIBP, modulul Wi-F si modulul Bluetooth? Aceasta neclaritate si imprecizie utilizata in Caietul de sarcini este una din exemplu aplicat de smecherii care au elaborat acest Caiet de sarcini pentru a avea liber actiune de speculare si a induce in eroare operatorii economici de buna credinta la elaborarea ofertelor tehnice. Jocul acesta de cuvinte folosit in Caietul de sarcini duce o diferenta valorica a sitemului de monitorizare/defibrilare propus de ordinul zecilor de mii Euro, iar in cumul de ordinul sutelor mii de Euro, respectiv ce le va asigura o fictiune de ofrta eftina. Astfel de capcane sunt mai multe, de caceia Va rugam sa interveniti in redactia Caietuli de sarcini si sa le omiteti si sa ne stipulati cerinte tehnice imperative dar nu aparente.
Răspuns (16 aug 2022, 16:16):
Modulele NIBP, Wi-Fi și Bluetooth trebuie să fie încorporate în sistem.
Data:
10 aug 2022, 21:03
Subiectul întrebării:
Controlul asistentei la parcare
Întrebare:
Va rugam sa clarificati ce fel de control al aistentei de parcare este necesar sa fie dotata ambulanta. Sa fie sonor sau video?
Răspuns (16 aug 2022, 16:17):
Controlul asistenței la parcare va fi cel puțin de tip sonor, dar vor fi acceptate și de tip combinat (video și sonor).
Data:
10 aug 2022, 21:10
Subiectul întrebării:
Baterie suplimentara
Întrebare:
Bateria suplimenatara solicitata cu tensiunea nominala de 12V, min.80 Ah care cerinte suplimentare trebuie sa le indeplineasca a se conforma standardului EN1789 solicitat, cu modificarile sale ulterioare? Va rugam sa includeti transant toate aceste cerintele fata batria suplimentara sau sa excludeti aceasta cerinta.
Răspuns (16 aug 2022, 16:18):
Ambele baterii atât cea de pornire cât și cea suplimentară vor avea caracteristicile indicate în caietul de sarcini (tensiune nominală de 12 V min. 80 Ah). Totodată vor corespunde standardului EN 1789 și tuturor modificărilor sale ulterioare.
Data:
10 aug 2022, 21:22
Subiectul întrebării:
Sitemul de dezghetare a parbrizului
Întrebare:
Clarificati-ne va rugam daca sistemul de dezghetare a parbrizului sa fie de tip integrat in sticla ce functioneaza pe baza de energie electrica sau este eligibil si un sitem de dezghetare dezintegrat pe baza debitului de aer cald furnizat de sistemul de incalzire a vehiculului?
Răspuns (16 aug 2022, 16:19):
Ambele sisteme de dezghețare a parbrizului vor fi eligibile, atât cel de tip integrat în sticlă ce funcționează pe bază de energie electrică, cât și cel de tip dezintegrat pe baza debitului de aer cald furnizat de sistemul de încălzire a vehiculului.
Data:
10 aug 2022, 21:28
Subiectul întrebării:
Deschidrea usilor din spate
Întrebare:
Clarificati cerinta tehnica stabilita pentru din spate 250-270. Laturile usilor posterioare necesita sa se deschida la unghiul de grila 250-270 sau in doua pozitii la 250 si la pozitia 270?
Răspuns (16 aug 2022, 16:20):
Ușile din spate trebuie să permită deschiderea la intervalul de 250-270°, adică min 250°, max. 270°.
Data:
11 aug 2022, 10:24
Subiectul întrebării:
Asigurarea sigurantei in trafic
Întrebare:
Precizati daca vehicolul trebuie sa fie dotat cu aparatori de noroi fata si spate? Va multumim.
Răspuns (16 aug 2022, 16:20):
Caietul de sarcini nu prevede dotarea cu astfel de apărători, dar dacă ele vor fi incluse atunci vor fi acceptate.
Data:
11 aug 2022, 10:28
Subiectul întrebării:
Lampa ceata
Întrebare:
Indicati instalarea becurilor de ceata solicitate la ambulanta, necesita in spate sau fata?
Răspuns (16 aug 2022, 16:20):
Obligatoriu vor fi instalate becuri de ceață în partea din față a ambulanței. Totodată se va accepta și dotarea suplimentară a părții din spate cu astfel de becuri.
Data:
11 aug 2022, 10:32
Subiectul întrebării:
Clarificare la sistemul de alarama
Întrebare:
Sistemul de alarma din dotarea ambulantei urmeaza sa fie conectat direct cu butonul general pentru asigurarea functionarii acestuia chiar si in cazul cind motorul ambulantei este oprit sau conectarea acestuia poate fi facultativa?
Răspuns (16 aug 2022, 16:21):
Sistemul de alarma din dotarea ambulantei va fi conectat direct cu butonul general pentru asigurarea funcționarii acestuia chiar și când motorul ambulantei va fi oprit.
Ambulanțe de tip B 4x4
Data:
11 aug 2022, 16:01
Subiectul întrebării:
7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare
Întrebare:
Bună ziua, Rog să fie specificat corect punctul 7.3, Monitorizarea ECG, ceea ce ține de "Sistemul automat de limitare a puterii până la 100j". În caietul de sarcini tradus în limba engleză este specificat "...puterea până la 50j". Precizați care este corect.
Răspuns (16 aug 2022, 16:22):
Corect este: “Sistem automat de limitare a puterii până la 50J în cazul în care sistemul recunoaște padelele pediatrice.”
Data:
11 aug 2022, 16:51
Subiectul întrebării:
Precizare la dotarea autovehicului
Întrebare:
Rugam sa fie specificat daca ambulanta necesita sa fie echipata cu antena amplificator pentru apelurile GSM, riesind din faptul ca orice echipa de interventie medicala utilizeaza trasmiterea datelor ECG prin GSM iar nivelul semnalului de acoperire din localitatile tarii este adeseori compromis?
Răspuns (16 aug 2022, 16:23):
Ambulanta nu necesită să fie echipată cu antenă amplificator pentru apelurile GSM.
Data:
11 aug 2022, 17:40
Subiectul întrebării:
Sirena
Întrebare:
Prin cerintele documentatiei de atribuire a fost indicata cerinta minima de 100 W a puterii energiei transferate de lucru a sirenii din dotarea ambulantei, lasind nespecificat cerinta minima sau maxima a intensitatii sonore produs de catre sirena. Solicitam respectuos nominalizati intensitatea minima sau maxima ce necesita sa fie variabila, conform cerintelor, a semnalului produs de sirena in unitati SI?
Răspuns (16 aug 2022, 16:23):
Semnalele sonore speciale (sirena) montate pe autosanitare vor avea o putere de 100 W. Această putere sonoră este minimă și este parte a unui standard european (CEN 1789) care guvernează construcția complexă a autospecialelor (ambulanțe).
Data:
11 aug 2022, 18:26
Subiectul întrebării:
Nivelul zgomotului in interiorul compartimentului pacientului?
Întrebare:
Avind drept angajament principiu asigurarii securitatii si sigurantei pacientului in timpul transportarii si acordarii unei asitentei medicale in conditii favorabile pentru viata si sanateta acestuia inclusiv a posibilitatii in exercitiu, aflindu-se in compartimentul medical al abulantei, in timpul mersului acesteia, solicitam sa clarificati si sa indicati nivelul maxim de zgomot si vibratie admis in compartimentul pacientului in timpul functionarii utilajelor din dotare si in timpul mersului ambulantei. In caz contrar neindicarea acestor limite poate periclita actul medical acordat de CNAMUP, precum si procurarea unor vehicole si conversii de slaba calitate.
Răspuns (16 aug 2022, 16:24):
Nivelul zgomotului în autosanitare trebuie să corespundă standardului european EN 1789, pct. 5.7.8 - Interior noise level.
Data:
12 aug 2022, 13:23
Subiectul întrebării:
Clarificare la ceinta tehnica a vehicolului
Întrebare:
Coloana de directie a mecanismului de servodirectiei trebuie sa fie deformabila la impact? Aceasta urmeaza sa fie reglabila in lungime si inaltime sau fixa?
Răspuns (16 aug 2022, 16:24):
Cerința respectivă nu este solicitată în caietul de sarcini, respectiv nu este obligatori.
Data:
12 aug 2022, 13:25
Subiectul întrebării:
Clarificare la cerintele vehicolului
Întrebare:
Suspensia autovehiculului trebuie sa fie ranforsata (drumuri rele) ?
Răspuns (16 aug 2022, 16:25):
Cerința respectivă nu este solicitată în caietul de sarcini, respectiv, nu este obligatorie.
Data:
12 aug 2022, 13:32
Subiectul întrebării:
Salonul pacientului
Întrebare:
Compartimentele destinate depozitarii medicamentelor si a consumabilelor integrate in peretele sting in proximitea plafonului din ce material necesita sa fie confectionat? Acesta urmeaza sa fie din material transparent pentru o mai usoara vizualizare a continutui acestora?
Răspuns (16 aug 2022, 16:26):
Compartimentul destinat buteliilor de oxigen trebuie sa dețină o fereastră transparentă și pliabilă, pentru a avea posibilitatea de a manevra buteliile de O2.
Data:
12 aug 2022, 13:35
Subiectul întrebării:
Salonul pacientului
Întrebare:
Compartimentul destinat buteliilor de oxigen trebuie sa detina o fereastra transparenta! Respectiva necesita sa fie pliabila sau nu?
Răspuns (16 aug 2022, 16:29):
Compartimentul destinat buteliilor de oxigen trebuie sa dețină o fereastră transparentă și pliabilă, pentru a avea posibilitatea de a manevra buteliile de O2. Suplimentar la clarificarea: Compartimentele destinate depozitarii medicamentelor si a consumabilelor integrate in peretele sting in proximitea plafonului din ce material necesita sa fie confecționat? Acesta urmează sa fie din material transparent pentru o mai ușoara vizualizare a conținuturi acestora? Menționăm următoarele: Compartimentele destinate depozitării medicamentelor și a consumabilelor integrate în peretele stâng trebuie să fie realizat din prelată cauciucată și nu necesită transparență.
Data:
12 aug 2022, 13:48
Subiectul întrebării:
Circuitul electric din ambulanta
Întrebare:
Circuitul electric de 220/240V din sistemele electrice ale ambulantei este protejat de un dispozitiv-transformator de protectie separat. Va rugam sa indentificati cerinta minima a capacitatii in mA a acestui transformator, necesara fi dotate ambulantele solicitate?
Răspuns (16 aug 2022, 16:29):
Întrebarea dată nu este formulată clar, presupunem că se face referire la Invertor, acesta fiind dispozitivul care asigură autosanitara cu sursă de 220V c.a. După cum s-a indicat în specificație, puterea nominală a acestuia trebuie să fie nu mai mică de 1500W.
Data:
12 aug 2022, 14:17
Subiectul întrebării:
Referitor la instalatia fixa a sistemului de gaze medicale
Întrebare:
Potrivit Caietului de sarcini sunt descrise cerintele minime pentru instalatia fixa de oxigen, insa nu este prevazut nimic referitor la lichid criogenic in cilindre sau a sistemului de aer compresat. Va rog sa ne clarificati daca sunt necesare careva cerinte minime pentru astfel de sitem si sa indicati caracteristicile minime ale conductelor intalatiei fixe de gaze?
Răspuns (16 aug 2022, 16:31):
Sistema de aer compresat în autosanitară nu se necesită, la fel ca și sistema de lichid criogenic. Conductele trebuie să fie ajustate la sistemul de alimentare cu O2, adică să fie din materiale plastice compatibile, durabile în timp, să reziste la presiunea din sistem, dotată cu elemente de conectare rapidă și să fie accesibilă reparația pe viitor.
Ambulanțe de tip B 4x4
Data:
18 aug 2022, 12:14
Subiectul întrebării:
CLARIFICAREA VEHICULULUI
Întrebare:
Este posibil să fie de 165 cp în loc de 170 cp?
Data:
18 aug 2022, 12:40
Subiectul întrebării:
Sitemul de ventilatie
Întrebare:
Sistemul de ventilatie urmeaza sa asigure 20 de inlocuiri pe ora a volumului de aer din compartimentul pacientului in timpul miscarii vehicului sau stationarii acestuia? In functie de clarifcarea acestei imprejurari necesita sa fie dotata ambulanta, resepctiv aceasta se va reflecta asupra pretului. Va multumim anticipat pentru raspuns operativ.
Data:
18 aug 2022, 12:48
Subiectul întrebării:
Targa principala si sitemul de fixare a pacientului
Întrebare:
- Ce material (plasic sau metal) se accepta a fi constructia targii principale? - Targa principala necesita sa detina sistem pneumatic in portiunea spatelui care si sa prevada posibilitatea de a fi ajustata maxim in portiunea spate si membre? - Targa principala necesita sa posede suport anatomic pentru cap?
Data:
18 aug 2022, 13:20
Subiectul întrebării:
Fixarea echipamentului din interiorul ambulantei
Întrebare:
In Caietul de sarcini este mentionat: Atasarea echipamentului. -Va fi atasat in interiorul vehiculului. -Sistemul de fixare trebuie sa reziste la acceleratii de 10 G. -Terminalele electrice si prizele nu vor face parte din sistemul de fixare al echipamentului. Potriv acestor cerinte din Caietul de sarcini este cert faptul ca echipamentul necesita a fi fixat in vehicul in asa mod ca sistemele de fixare sa asigursiguranta si securitatea in timpul miscarii ambulamtei, precum si rezistenta echipamentului in timpul accelerari sau decelerarii vehiculului in limitele 10G longitudinal, inclusiv 10G vertical si transversal. Totodata, constatam faptul ca Caietul de sarcini opereaza cu termeni incerti si imprecisi neindicind clar care anume echipament necesita sa fie fixat din cele peste 89 pozitii solicitate a fi incluse in componenta ambulantei. In acest context, solicitam respectuos sa fie indicat clar care anume ehipament necesita sa fie cu sistem de fixare in ambulanta si care echipament este facultativ spre fixare, deoarece in astfel de cerinte incerte precum este actuala redactie a Caietului de sarcini, nu permite elaborarea unor oferte uniforme la solutii tehnice solicitate, iar consecinta va permite smecherilor sa actioneze.
Ambulanțe de tip B 4x4
Data:
18 aug 2022, 13:48
Subiectul întrebării:
Specificatiile Vehicolului
Întrebare:
Este acceptabil 165 CP în loc de 170 CP?
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".