+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 11.07.2022 17:03
până la 24.07.2022 16:57
2
Propunerea ofertelor
de la 24.07.2022 16:57
până la 04.08.2022 05:57
3
Licitaţie
de la 05.08.2022 15:00
până la 05.08.2022 15:14
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 6 500 000 MDL
Perioada clarificărilor: 11 iul 2022, 17:03 - 24 iul 2022, 16:57
Perioada de depunere a ofertelor: 24 iul 2022, 16:57 - 4 aug 2022, 5:57

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Reamenajarea trotuarelor și zonelor verzi de-a lungul străzilor Tudor Vladimirescu (porțiunea cuprinsă între str. Nicolae Dimo și str. Andrei Doga), Dumitru Rîșcanu și Braniștii
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2068, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Kiev, 3
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Melnic Vlad
Telefonul de contact
022441098
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
11 iul 2022, 17:03
Data ultimilor modificări
22 iul 2022, 16:57
Achizitii.md ID
21059811
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
declaratie.semnat.pdf declaratie.semnat.pdf
Documentele la ofertă
-
11.07.22 17:03
formularul standard.semnat.pdf formularul standard.semnat.pdf
Documentele la ofertă
-
11.07.22 17:03
documentatia standard.pdf documentatia standard.pdf
Documentele la ofertă
-
11.07.22 17:03
caiet de sarcini.pdf caiet de sarcini.pdf
Documentele la ofertă
-
11.07.22 17:03
duae_ro_doc
Documentele la ofertă
-
14.07.22 15:37
anunt de participare dimo.signed 22.07.2022.pdf anunt de participare dimo.signed 22.07.2022.pdf
Documentele la ofertă
-
22.07.22 16:57
Data:
12 iul 2022, 10:01
Subiectul întrebării:
Licitație electronică
Întrebare:
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (8) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 31 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, utilizarea licitației electronice este obligatorie pentru achizițiile publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri. Pentru alte tipuri de achiziție, utilizarea licitației electronice este facultativă. În acest caz, urmează a fi respectate prevederile art. 63 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Totodată, conform art. 63 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 7 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, anumite contracte de achiziții publice de bunuri, lucrări şi anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice. P.S. nu destul că ofertanții vor da prețurile în jos, dar D-stre doriți să le mai scadă, avâd ca baza tendința creșterilor a prețurilor la materiale, totodată conform anunțului de participare pct. 24 criteriul de evaluare: cel mai bun raport calitate/preț, având ca bază dorința D-stre de a petrece licitație electronică, credem că calitate lucrărilor și a materialelor va fi diminuată. ar fi oportun să modificați modul petrecerii a licitației.
Răspuns (12 iul 2022, 16:59):
Buna ziua. Mulțumim pentru întrebare. Vă comunicăm că utilizarea licitației electronice este decizia autorității contractante, ce nu contravine legislației în vigoare.
Data:
12 iul 2022, 10:05
Subiectul întrebării:
Anunț de participare
Întrebare:
pct. 16 sub pct. 27 Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi. Vom menționa că declarația dată se prezintă de către ofertantul desemnat câștigător, la momentul semnării contractului propriu zis. În anunțul de participare urmează a fi menționat că declarația dată se prezintă de către operatorul economic desemnat ca câștigător, motivul este că la completarea acestei declarații se indică IDNP-ul beneficiarului efectiv, ceea ce este calificat ca date cu caracter personal. Solicităm modificarea anunțului de participare. P.S. Beneficiarul efectiv al Operatorului Economic se indică în DUAE
Răspuns (12 iul 2022, 16:57):
Buna ziua. Mulțumim pentru întrebare. Conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020, autoritatea contractantă a indicat în pct. 16. subpct. 27 din anunțul de participare cerința de a prezenta declaraţie completată şi confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. Totodată, Vă informăm că în conformitate cu prevederile pct. 2 din Ordinul Ministrului Fiпапțеlоr пr. 145 diп 24 noiembrie 2020 ”Cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.
Data:
14 iul 2022, 08:50
Subiectul întrebării:
DUAE
Întrebare:
Buna ziua. Va rugam sa publicati DUAE in varianta word. Multumim
Răspuns (14 iul 2022, 15:40):
Buna ziua. Multumim pentru intrebare. A fost publicat DUAE in varianta word.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".