+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Achiziţia nu a avut loc
Valoarea estimată fără TVA 1 023 075,83 MDL
Perioada clarificărilor: 8 iul 2022, 23:25 - 19 iul 2022, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 19 iul 2022, 12:00 - 1 aug 2022, 11:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Echipament tehnic și inventar în cadrul
proiectului: Rețeaua
StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Denis Gudumac
Telefonul de contact
+37323125646
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
8 iul 2022, 23:25
Data ultimilor modificări
1 aug 2022, 11:00
Achizitii.md ID
21059722
CPV
30200000-1 - Echipament şi accesorii pentru computer
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
11 iul 2022, 09:21
Subiectul întrebării:
Divizarea pe loturi
Întrebare:
Buna ziua! Divizati va rog licitatia pe loturi O sa primiti mai multe oferte
Răspuns (19 iul 2022, 11:57):
În anunțul de intenție a fost stabilit că licitația viitoare are un singur lot. Totodată criteriile de selecție din cadrul licitației permit participarea a tuturor operatorilor economici din domeniul obiectului licitației.
Echipament tehnic și inventar în cadrul proiectului: Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord
Data:
11 iul 2022, 16:52
Subiectul întrebării:
Divizarea pe loturi
Întrebare:
Stimată autoritate contractantă, în anunțul de participare este indicat un singur lot care înglobează în sine produse ce au coduri CPV complet diferite, iar în conformitate cu art. 39, al.(2) din Legea privind achizițiile publice nr 131/2015: "...autoritatea contractantă stabilește obiectul fiecărui lot pe baze cantitative, adaptând dimensiunea contractelor individuale astfel încât să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale întreprinderilor mici și mijlocii, sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului." "Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi." (al. 3, art. 39 LP131/2015) Respectiv, solicităm respectuos anularea procedurii cu relansarea ulterioară a acesteia, respectând principiul divizării pe loturi a contractului de achiziţii publice.
Răspuns (19 iul 2022, 11:57):
În anunțul de intenție a fost stabilit că licitația viitoare are un singur lot. Totodată criteriile de selecție din cadrul licitației permit participarea a tuturor operatorilor economici din domeniul obiectului licitației.
Echipament tehnic și inventar în cadrul proiectului: Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord
Data:
13 iul 2022, 17:10
Subiectul întrebării:
Certificat EEE
Întrebare:
Bună ziua. Conform comunicatului AAP din 10/09/2020 - 17:30, autoritățile contractante, care vor iniția proceduri de achiziții publice pentru procurarea echipamentelor electrice și electronice (EEE) urmează să solicite de la operatorii economici, interesați să depună oferte, numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” drept dovadă a conformării reglementărilor HG212/2018 p. 46 și 47, dar si LP209/2016 art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a). Este de menționat că, potrivit pct. 52 din Regulament, de la 1 ianuarie 2019, pot introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în „Lista producătorilor”, iar nerespectarea prevederilor Regulamentului de către cei implicați în ciclul de viață a EEE (producători, importatori, consumatori) constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 154 din Codul Contravențional al Republicii Moldova. Reieșind din faptul că în această Licitație se solicită oferta inclusiv pentru echipament care cade sub incidența acestui Regulament, rugăm să ne confirmați obligațiunea de a deține un astfel de nr. pentru ofertanți, care trebuie prezentat la momentul depunerii ofertei. Mulțumim anticipat.
Răspuns (19 iul 2022, 10:30):
Ofertanții la data deschiderii ofertelor vor prezenta Numărul de înregistrare din Lista producătorilor de EEE: (conform pct. 45 al Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212/2018 din 07.03.2018).
Echipament tehnic și inventar în cadrul proiectului: Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord
Data:
14 iul 2022, 16:16
Subiectul întrebării:
Licitatie trucata
Întrebare:
Revizuiti caietul in asa mod ca sa permita participarea mai multor agenti economici. Prin integrarea diferitor bunuri intr-un lot se restrictioneaza concurenta.
Răspuns (19 iul 2022, 11:57):
În anunțul de intenție a fost stabilit că licitația viitoare are un singur lot. Totodată criteriile de selecție din cadrul licitației permit participarea a tuturor operatorilor economici din domeniul obiectului licitației.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".