+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Achiziţia nu a avut loc
Valoarea estimată fără TVA 792 000 MDL
Perioada clarificărilor: 27 iun 2022, 15:39 - 4 iul 2022, 16:00
Perioada de depunere a ofertelor: 4 iul 2022, 16:00 - 11 iul 2022, 16:00
Începutul licitației: nu va fi folosită

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Conform Anuntului de Participare și Documentației Standart anexate
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD 2025, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str. Testemitanu, 30
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Jora Vitalie
Telefonul de contact
+37322852670
Datele achizitiei
Data publicării
Data ultimilor modificări
11 iul 2022, 16:00
Valoarea estimată (fără TVA)
792 000 MDL
Achizitii.md ID
21059085
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
MD 2025, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, IO
Durata contractului
18 iul 2022 03:00 - 16 sept 2022 03:00
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Lucrări de reparatie a spatiului destinat pentru instalarea unui mamofraf digital cu tomosinteza in incinta Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Cantitatea: 1.0
Unități de măsură: Unitate
Documentele procedurii de achiziție
3. duae modificat
Criterii de eligibilitate
DUAE
27.06.22 15:39
Documentația standart
Documentele la ofertă
Documentatie
27.06.22 15:39
anunt 34 (1)
tenderNotice
Anunt
27.06.22 15:39
Anunt
tenderNotice
Anunt
27.06.22 15:39
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări