+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 21.06.2022 15:20
până la 27.06.2022 15:00
2
Propunerea ofertelor
de la 27.06.2022 15:00
până la 04.07.2022 14:00
3
Licitaţie
de la 05.07.2022 13:00
până la 05.07.2022 14:42
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 316 720 MDL
Perioada clarificărilor: 21 iun 2022, 15:20 - 27 iun 2022, 15:00
Perioada de depunere a ofertelor: 27 iun 2022, 15:00 - 4 iul 2022, 14:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Utilaj de uz gospodăresc
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD- 2028, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Asachi Gh., 67A
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Chiper Natalia
Telefonul de contact
022574519
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
21 iun 2022, 15:20
Data ultimilor modificări
24 iun 2022, 7:39
Achizitii.md ID
21058778
CPV
39300000-5 - Diverse echipamente
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Achiziţia nu a avut loc
Lot 4.Aragaz
Buget: 30000.0 MDL
Activ
Lot 6.Fier de călcat
Buget: 16800.0 MDL
Activ
Lot 7.Cazan de gaz
Buget: 77000.0 MDL
Activ
Lot 8. Cazan de gaz
Buget: 90000.0 MDL
Activ
Lot 9.Cazan de gaz:
Buget: 24000.0 MDL
Activ
Documentele procedurii de achiziție
duae_ro_0.doc
Documentele la ofertă
-
21.06.22 15:20
duae_ro_0.semnat (10).pdf duae_ro_0.semnat (10).pdf
Documentele la ofertă
-
21.06.22 15:20
anunt_de_participare_bunuri_si_servicii_26_10_2021_0.docx
Documentele la ofertă
-
24.06.22 07:39
Data:
22 iun 2022, 11:41
Subiectul întrebării:
Documente Obligatorii
Întrebare:
Buna ziua.Conform HG212/2018 (EEE) autoritățile contractante, care vor iniția proceduri de achiziții publice pentru procurarea de produse de echipamente electrice și electronice (EEE) urmează să solicite de la operatorii economici, interesați să depună oferte, numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” drept dovadă a conformării reglementărilor. Reesind din premiza ca in cadrul licitatiei se solicita inclusiv echipamente vizate de acest Regulament, rugam sa ne confirmati obligativitatea detinerii Certificatului cu nr. de Inregistrare in Lista Producatorilor EEE pentru ofertanti. Va multumim anticipat pentru raspuns.
Răspuns (23 iun 2022, 08:24):
Conform caietului de sarcini ANSP este autoritatea contractantă, dar nu autoritatea de control al respectării prevederilor HG 212/2018, ba mai mult ANSP are intenția de a procura utilaj de uz gospodăresc nou, nu fost folisit sau mai mult calificat ca deșeuri de echipamente electrice.
Data:
23 iun 2022, 11:02
Subiectul întrebării:
numărul de înregistrare din Lista producătorilor
Întrebare:
HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE), "111. Agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45." si conform comunicatului Agentiei Achizitii Publice din 10/09/2020 https://tender.gov.md/ro/content/comunicat-privind-cerin%C8%9Bele-fa%C8%9B%C4%83-de-operatorii-economici-care-v%C3%AEnd-%C5%9Fisau-import%C4%83-produse-de Beneficiarul licitatiei ARE OBLIGATIA de a solicita de la ofertant numarul de inregistrare in Lista Producatorilor EEE. Reesind din faptul compania D-ra participa la Licitatii pentru Echipament Electric si Electronic, care cade sub incidenta acestui Regulament. Agenția Achiziții Publice comunică următoarele. Potrivit informației survenite de la Agenția de Mediu, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, persoanele fizice sau juridice care, la nivel profesional, proiectează, produc, prelucrează, tratează, vînd şi/sau importă produse de echipamente electrice și electronice (EEE) sînt supuse regimului de responsabilitate extinsă a producătorului. Astfel, conform art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, punctele 46 și 47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (în continuare - Regulament), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, producătorii/distribuitorii de EEE au obligația de a se înregistra în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html). Înregistrarea producătorilor/distribuitorilor în „Lista producătorilor” presupune și obținerea autorizației (de mediu) la desfășurarea activităților ce țin de implementarea responsabilității extinse a producătorilor, care le oferă dreptul producătorilor/distribuitorilor de comercializare a EEE și întreprinderea măsurilor pentru implementarea Regulamentului. În acest mod, potrivit pct. 111 din Regulament, agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din „Lista producătorilor”. Astfel, autoritățile contractante, care vor iniția proceduri de achiziții publice pentru procurarea de produse de echipamente electrice și electronice (EEE) urmează să solicite de la operatorii economici, interesați să depună oferte, numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” (a se vedea mai sus link-ul către listă) drept dovadă a conformării reglementărilor de mai sus. Este de menționat că, potrivit pct. 52 din Regulament, de la 1 ianuarie 2019, pot introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în „Lista producătorilor”, iar nerespectarea prevederilor Regulamentului de către cei implicați în ciclul de viață a EEE (producători, importatori, consumatori) constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 154 din Codul Contravențional al Republicii Moldova.
Răspuns (23 iun 2022, 15:21):
Conform prevederilor HG 212/2018 stabilește condițiile de protecție a sănătății tuturor celor implicați în ciclul de viață al echipamentelor electrice și electronice (în continuare – EEE), precum producătorii, importatorii, distribuitorii, consumatorii și agenții economici direct implicați în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a Deșeurilor EEE, iar în conformitate cu pct. 45 al organul central de mediu al administrației publice ține evidența producătorilor de EEE, în acest sens, întocmește și menține Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor (în continuare – Lista producătorilor), prin intermediul unui subsistem informațional parte integrantă a Sistemului informatic automatizat „Managementul deșeurilor” (SIAMD), stabilit conform prevederilor art. 33 alin. (4) lit. c) și art. 12 alin. (5) lit. c) și alin. (6) lit. b) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile. ANSP la achiziționarea echipamentelor electrice conform art. 18 lit. e) legii 131/2015, în anunțul de participare a solicitat in calitatea de criterii de calificare și selecție - standarde de asigurare a calității ”Certificat de calitate a producătorului” ”Certificat de conformitate pentru fiecare cazan”.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".