+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 16.06.2022 17:03
până la 23.06.2022 10:00
2
Propunerea ofertelor
de la 23.06.2022 10:00
până la 29.06.2022 10:30
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 558 078 MDL
Perioada clarificărilor: 16 iun 2022, 17:03 - 23 iun 2022, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 23 iun 2022, 10:00 - 29 iun 2022, 10:30

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de reparație a strazilor locale (str. Voluntarilor și
str. Trandafirilor), lucrări de sapaturi mecanice cu excavatorul, amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere, lucrari conform caietului de sarcini
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
5946, MOLDOVA, Făleşti, s.Risipeni, strada Unirii nr.77
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Mosoreti Dmitri
Telefonul de contact
025959236
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
16 iun 2022, 17:03
Data ultimilor modificări
18 iun 2022, 12:05
Achizitii.md ID
21058513
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
ds_lucrari.docx
Documentele la ofertă
Documentatia standart pentru achizitionarea lucrarilor
16.06.22 17:03
anunt_de_participare_lucrari.signed.pdf anunt_de_participare_lucrari.signed.pdf
tenderNotice
Anunt/Invitatie de participare
16.06.22 17:03
caiet de sarcini_borderou de lucrari.signed.pdf caiet de sarcini_borderou de lucrari.signed.pdf
Specificaţie tehnică
Caiet de sarcini/borderou de lucrari
16.06.22 17:03
duae_ro.doc
Documentele la ofertă
Documentul Unic de Achizitie European
16.06.22 17:03
model_declaratie_ro.doc
Documentele la ofertă
Model de declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani
16.06.22 17:03
Data:
18 iun 2022, 12:05
Subiectul întrebării:
Garantie pentru oferta
Întrebare:
Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul autoritatii contractante, multumim anticipat.
Răspuns (21 iun 2022, 16:26):
Conform anuntului de participare, autoritatea contractanta accepta tipul de garantie pentru oferta - Scrisoare de garantie bancara în cuantum de 1 % din valoarea ofertei fără TVA, pe un termen de 60 de zile, (nu mai mic decît termenul de valabilitate a ofertei 60 de zile) parafata de bancă, conform anexei nr.9 din documentatia standart pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări. În scrisoarea de garanție pentru ofertă, conform anexei nr.9 din documentatia standart pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, la solicitarea băncii se va indica urmatoarele rechizite: Primaria comunei Risipeni, cod fiscal-1007601002603; cod IBAN-MD61TRPCDK518410A01967AA, Trezoreria Regionala Nord
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".