+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 09.06.2022 15:18
până la 20.06.2022 10:00
2
Propunerea ofertelor
de la 20.06.2022 10:00
până la 30.06.2022 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 1 882 670 MDL
Perioada clarificărilor: 9 iun 2022, 15:18 - 20 iun 2022, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 20 iun 2022, 10:00 - 30 iun 2022, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de reparație a fațadei clădirii Consiliului raional Fălești: lucrari de demontare, desfacere de tencuieli interioare sau exterioare la pereti, lucrări de tîmplărie, înlocuirea glafurilor existente la ferestre, tencuieli exterioare sclivisite, repararea profilurilor exterioare, aplicarea manuala a gruntului ș.a lucrări conform caietului de sarcini
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD 5902, MOLDOVA, Făleşti, or.Făleşti, str.Ștefan cel Mare, 50
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Prodan Alexandr
Telefonul de contact
+37325922915
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
9 iun 2022, 15:18
Data ultimilor modificări
10 iun 2022, 8:35
Achizitii.md ID
21058051
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
documentatia standart lucrari.docx
Documentele la ofertă
Documentatia standart pentru lucrari
9.06.22 15:18
caiet de sarcini_fatada.pdf caiet de sarcini_fatada.pdf
Specificaţie tehnică
Caiet de sarcini/borderoul cu lucrari
9.06.22 15:18
duae_ro.doc
Documentele la ofertă
Documentul Unic de Achizitie European
9.06.22 15:18
model_declaratie_ro.doc
Documentele la ofertă
model declaratie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi
9.06.22 15:18
anunt de participare_lucrari_fatada.pdf anunt de participare_lucrari_fatada.pdf
tenderNotice
Anunt/invitatie de participare la procedura de achizitie
9.06.22 15:18
Data:
10 iun 2022, 08:35
Subiectul întrebării:
Anunt de participare
Întrebare:
Rechizitele bancare va rog pentru Garantie?
Răspuns (10 iun 2022, 09:35):
Conform anuntului de participare, autoritatea contractanta accepta tipul de garantie pentru oferta - Scrisoare de garantie bancara în cuantum de 1 % din valoarea ofertei fără TVA, pe un termen de 60 de zile, (nu mai mic decît termenul de valabilitate a ofertei 60 de zile) parafata de bancă, conform anexei nr.9 din documentatia standart pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări; Totodata conform pct. 19 din anuntului de participare, autoritatea contractanta accepta forma de garantie de buna executie - rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.
Data:
13 iun 2022, 09:10
Subiectul întrebării:
Garantie bancara
Întrebare:
Conform politicii bancii, OE are nevoie de rechizitele bancare (codul IBAN), chiar dacă este Scrisoare de garantie bancara, atașați vă rog IBAN
Răspuns (13 iun 2022, 11:11):
Autoritatea contractanta nu are deschis cont IBAN privind garantiile pentru oferta.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".