+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 07.06.2022 15:35
până la 17.06.2022 16:00
2
Propunerea ofertelor
de la 17.06.2022 16:00
până la 23.06.2022 16:00
3
Licitaţie

4
Evaluare
5
Ofertele au fost evaluate
Statut Ofertele au fost evaluate
Valoarea estimată fără TVA 144 000 MDL
Perioada clarificărilor: 7 iun 2022, 15:35 - 17 iun 2022, 16:00
Perioada de depunere a ofertelor: 17 iun 2022, 16:00 - 23 iun 2022, 16:00
Începutul licitației: nu va fi folosită

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Conform Anuntului de participare și Documentației standart anexate
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD 2025, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str. Testemitanu, 30
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Jora Vitalie
Telefonul de contact
+37322852670
Datele achizitiei
Data publicării
Data ultimilor modificări
7 iun 2022, 15:35
Valoarea estimată (fără TVA)
144 000 MDL
Achizitii.md ID
21057809
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
MD 2025, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, IO
Durata contractului
1 iul 2022 03:00 - 31 dec 2022 02:00
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Ficat de vită (subprodus), ambalat saci polietilenă, C/S CPV: 15800000-6 - Diverse produse alimentare
Cantitatea: 2000.0
Unități de măsură: Kilogram
Documentele procedurii de achiziție
DUAE
Criterii de eligibilitate
DUAE
7.06.22 15:35
Anunt
tenderNotice
Anunt
7.06.22 15:35
Documentația standart
Documentele la ofertă
Documentatie
7.06.22 15:35
anunt 31
tenderNotice
Anunt
7.06.22 15:35

Mai jos sunt ofertele participanților, documentele la oferte le puteți vedea făcând clic pe simbolul mapei.

Pe baza deciziei grupului de lucru pentru selectare învingătorului este necesar să:

1) Selectați învingătorul dînd clic pe butonul recunoaște învingator.

2) Trimiteți în termen de 3 zile la adresa de e-mail AAP bap@tender.gov.md forma scanată a deciziei grupului de lucru.

3) După selectarea învingătorului, faceți clic pe butonul: “Confirmă decizia”.

Calificarea participanţilor
Denumirea participantului
Preţul ofertei
Statut
1
Denumirea participantului:

Produse de Familie

Preţul ofertei: 131 660 MDL
Statut: Anulat
Motivul: 1. operatorul economic a indicat în Declarația privind valabilitatea ofertei următoarele: Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Рrоdusе de calitate pentru grădinițа сrеsă nr.11. Procedura de achiziție nominalizată este desfășurată de către IMSP Institutul Oncologic conform necesităților acestuia, pentru semestrul II a anului 2022. Grupul de lucru din cadrul IMSP IO consider că Declarația privind valabilitatea ofertei prezentată în SIA RSAP se referă la o altă ofertă de preț, înaintată către Grădinița Creșă nr. 11. Rezultă, că oferta prezentată de către operatorul economic nominalizat, nu are termen de valabilitate. Pct. 53 din Documentația Standart anexată în SIA RSAP prevede că: Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare. Termenul de valabilitate solicitat de către IMSP IO este 60 zile (șasezeci zile). Oferta operatorului economic Produse de Familie SRL, se descalifică.
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
2
Denumirea participantului:

SRL,,IDT din BARDAR

Preţul ofertei: 140 000 MDL
Statut: Învingător
Motivul: Oferta calificata
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
3
Denumirea participantului:

Carnprodlux SRL

Preţul ofertei: 141 500 MDL
Statut: în aşteptare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări