+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 21.06.2022 12:25
până la 27.06.2022 12:00
2
Propunerea ofertelor
de la 27.06.2022 12:00
până la 30.06.2022 12:00
3
Licitaţie
de la 01.07.2022 15:00
până la 01.07.2022 15:18
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 416 963 MDL
Perioada clarificărilor: 21 iun 2022, 12:25 - 27 iun 2022, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 27 iun 2022, 12:00 - 30 iun 2022, 12:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

„Servicii de reparație curentă la blocurile de studii a IPLT „Principesa Natalia Dadiani””REPETAT
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2069, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Calea Iesilor 21
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Doina Cercel
Telefonul de contact
068535107
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
21 iun 2022, 12:25
Data ultimilor modificări
21 iun 2022, 18:50
Achizitii.md ID
21057771
CPV
50800000-3 - Diverse servicii de întreţinere şi de reparare
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
anunț de participare.pdf anunț de participare.pdf
Documentele la ofertă
La pct. 20 se specifică că nu se aplică licitație electronică cu runde.
21.06.22 12:25
caietul de sarcini descifrat.docx
Documentele la ofertă
Forma nr. 5 descifrata.
21.06.22 12:25
documentația standard.docx
Documentele la ofertă
Documentația standard. La capitolul „caietul de sarcini” este anexat în format word lista cu cantitățile de lucrări.
21.06.22 12:25
declaratie_ro (1).doc
Documentele la ofertă
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
21.06.22 12:25
duae_ro.doc
Documentele la ofertă
DUAE
21.06.22 12:25
„Servicii de reparație curentă la blocurile de studii a IPLT „Principesa Natalia Dadiani”” REPETAT
Data:
21 iun 2022, 18:50
Subiectul întrebării:
Clarificare
Întrebare:
In anunt este indicat:21. Tehnici si instrumente specifice de atribuire (daca este cazul specificati daci se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achizi{ie sau licita{ia electronicl): nu se aplica. De ce in acest caz cind se deschide pe lot , apare ca va avea loc licitatie electronica pe data de 01.07.2022, ora 15:00?'
Răspuns (23 iun 2022, 08:48):
Buna ziua. Aceste sunt servicii curente, întrucât banii sunt alocati la contul 222500. Prin urmare, platforma la COP pentru servicii automat pune licitație electronică, fără posibilitatea de a schimba ca la lucrări. Astfel, dumneavoastră încărcați oferta cu valoarea pe care o considerați necesară si relevantă pentru respectivele servicii, fără a o modifica pe parcursul rundelor licitației electronice și fără a o micsora. Garanția pentru ofertă va fi % din valoarea inițială a ofertei. Nu modificați pe parcursul procedurii valoarea ofertei!!!
Data:
22 iun 2022, 14:18
Subiectul întrebării:
Garantie bancara
Întrebare:
Buna ziua, de ce si ce suma este nevoie pentru garantie banca, ca in urma licitatie suma contractului va fi schimbata
Răspuns (23 iun 2022, 08:49):
Vedeti răspunsul de mai sus.
Data:
23 iun 2022, 11:26
Subiectul întrebării:
licitatie
Întrebare:
Scoateti licitatia electronica pentru lucrari de reparatie nu trebuie sa fie asa ceva,Nu corespunde cadrului legal.
Răspuns (23 iun 2022, 11:42):
Raspund in mod repetat!!! Acestea sunt servicii de reparatie curentă. Mijloacele financiare pentru pocedura în cauză sunt alocate la contul 222500, care, potrivit Ordinului Ministerului Finanțe nr. 216 din 28-12-2015, cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, anexa nr. 1, contul 222500 reprezinta „Servicii de reparaţii curente”! Nu este posibil să fac procedura de lucrări și să înregistrez contract de antrepriză la Trezorăria de Stat, indicând un IBAN pentru lucrări, instituția nu-mi va înregistra contractul pentru că banii alocați sunt pentru SERVICII. Respectați caietul de sarcini, documentația de atribuire și prezentati o ofertă fără a modifica prețul la rundele licitatiei. Se va lua în calcul Valoarea initială a ofertei. Autoritatea contractantă nu încalcă cadrul legal, ci încercăm să ne conformăm. Dacă platforma ar permite, cu mare drag am exclude licitația electronică.
Data:
24 iun 2022, 18:16
Subiectul întrebării:
Documentatia standart
Întrebare:
Din care motiv a fost modificata Documentatia standart? Nu corespund anexele.
Răspuns (27 iun 2022, 11:32):
Buna ziua, documentația standard nu a fost modificată. Este documentatia pentru servicii, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".