+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Achiziţia nu a avut loc
Valoarea estimată fără TVA 290 000 MDL
Perioada clarificărilor: 7 iun 2022, 10:08 - 13 iun 2022, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 13 iun 2022, 10:00 - 16 iun 2022, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Maşină de înseriat, biguit, perforat şi rituit
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Puskin, 42
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Angela Prozorov
Telefonul de contact
022504506
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
7 iun 2022, 10:08
Data ultimilor modificări
16 iun 2022, 10:00
Achizitii.md ID
21057759
CPV
30170000-1 - Maşini de etichetat
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Achiziţia nu a avut loc
Data:
9 iun 2022, 16:07
Subiectul întrebării:
Metoda și condițiile de plată
Întrebare:
Metoda și condițiile de plată - prin transfer bancar, în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare din data semnării actului de predare-primire a utilajului, actului privind instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului, actului privind instruirea personalului, a facturilor fiscale şi acceptarea acestora fără obiecţii de către Cumpărător. Просим рассмотреть возможность изменения условий оплаты оборудования на предоплату 50%. Аргументы: 1) Оборудование, имеющее специальное технологическое назначение (в данном случае Maşină de înseriat, biguit, perforat şi rituit) производится по заказу после предварительной оплаты. Срок, запрашиваемый производителем, составляет 8 – 10 недель, плюс 2 недели для доставки оборудования от производителя в Молдову. Таким образом, оборудование будет доступно для передачи Заказчику через три месяца (90 дней) после утверждения контракта и оплаты экономическим агентом его стоимости. Оплата оборудования Заказчиком по условиям тендера будет произведена через 20 рабочих дней, что эквивалентно ещё одному месяцу. Таким образом, собственные средства экономического агента за оборудование, таможенные пошлины, НДС и гарантия за исполнение контракта 5% (в данном случае 17400,00 MDL) оказываются связанными на 4 месяца без каких-либо гарантий и поддержки. 2) Оборудование производится в зоне действия валюты ЕВРО. Потому добавляется риск изменения курса валюты, что при фиксированном на 90 дней предложении также может привести к экономическим потерям офертанта. 3) В сегодняшних условиях имеет место нарушение логистических цепочек вплоть до полного разрыва этих цепочек. Прогнозировать обстоятельства на столь длительный период не представляется возможным. Изменение условий оплаты на: 50% авансом в течении 5-ти банковских дней после утверждения контракта, оставшиеся 50% в течении 10 рабочих дней после даты инсталяции оборудования и обучения персонала, обеспечит возможность закупки данного оборудования.
Răspuns (10 iun 2022, 16:26):
Operatorul economic va prezenta oferta conform cerinţelor prezentate în documentaţia de atribuire.
Data:
10 iun 2022, 16:11
Subiectul întrebării:
Criteriile de calificare și de selecție
Întrebare:
Сообщите, пожалуйста, правильно ли мы понимаем, что документы 6-7, отмеченные "*Obligatoriu", должны быть предоставлены после аукциона по Вашему запросу в трехдневный срок? Копии документов: extrasul din Registrul, cazierul judiciar al persoanei juridice, certificatul SFS.
Răspuns (10 iun 2022, 16:22):
Da.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".