+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 13.05.2022 22:30
până la 24.05.2022 12:00
au rămas 2 zile
2
Propunerea ofertelor
de la 24.05.2022 12:00
până la 31.05.2022 11:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 17 398 141,67 MDL
Perioada clarificărilor: 13 mai 2022, 22:30 - 24 mai 2022, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 24 mai 2022, 12:00 - 31 mai 2022, 11:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Lucrări de construcție pentru stația de epurare, instalare utilaje tehnologice sisteme de epurare, lucrări tehnologice, Stația de epurare a apelor uzate AT 1600, Cămin de luare a probelor, Cămin debitmetru, Cameră dezinfectare, Lucrări de construcții la terenul stației de epurare a apelor uzate, Rețele interioare de canalizare, Stație de epurare SEAU, Echipament electric de forță, Platforma de nămol, Stația de pompare de canalizare SPC-1
Rețele exterioare de canalizare, Stația de epurare a apelor uzate AT 1600, alimentare cu energie electrică (rețele electrice exterioare), iluminat exterior, amenajarea teritoriului.
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Denis Gudumac
Telefonul de contact
+37323125646
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
13 mai 2022, 22:30
Data ultimilor modificări
14 mai 2022, 14:50
Achizitii.md ID
21056475
CPV
45230000-8 - Lucrări de construcţii de conducte, de linii de comunicaţii şi electrice, de autostrăzi, de şosele, de aerodromuri şi de căi ferate; lucrări de nivelare
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
scan0009.pdf scan0009.pdf
Documentele la ofertă
-
13.05.22 22:30
scan0008.pdf scan0008.pdf
Documentele la ofertă
-
13.05.22 22:30
scan0011.pdf scan0011.pdf
Documentele la ofertă
-
13.05.22 22:30
adr nord statie epurare glodeni-declaratiero(2)(2).doc
Documentele la ofertă
-
13.05.22 22:30
adr nord statie epurare glodeni-duae formular nou(2).docx
Documentele la ofertă
-
13.05.22 22:30
scan0010.pdf scan0010.pdf
Documentele la ofertă
-
13.05.22 22:30
Data:
14 mai 2022, 14:50
Subiectul întrebării:
Anuntul de participare
Întrebare:
Pretul estimativ indicat in anunt este maximal admisibil sau oferta poate fi si mai mare si asta bazindune pe cresterile de preturi pe piata constructiilor?
Răspuns (17 mai 2022, 17:52):
Sumele alocate pentru fiecare proiect de dezvoltare regională sunt constituite ca urmare a actualizării devizelor de cheltuieli la prețuri curente a primului trimestru anul 2022. Respectiv, aceste sume estimative și constituie bugetul maxim disponibil pentru fiecare procedură de achiziție iar depășirea valorii estimate duce nemijlocit și la depășirea valorii fondurilor alocate pentru executarea contractelor.
Data:
14 mai 2022, 22:27
Subiectul întrebării:
Anuntul de participare.
Întrebare:
Ati publicat o licitatie repeat fara a tine cont de termenul de depunere a contestatiilor pe procedura precedenta. Este o eroare sau ignorati legislatia ?
Răspuns (17 mai 2022, 17:52):
În conformitate cu prevederile art. 32 Legea 131/2015, termenele de așteptare se aplică pentru încheierea contractelor. Termenele prevăzute la art.83 se aplică asupra actelor administrative a autorității contractante care vizează procedura în cauză și nu interzice efectuarea altor proceduri separate, în detrimentul interesului public. Totodată, art. 85 al. (14) și (15) a legii amintite, prevede posibilitatea adoptării unor măsuri suspensive, ținându-se cont de eventualele interese lezate, inclusiv cel public.
Data:
16 mai 2022, 11:11
Subiectul întrebării:
anuntul de participare
Întrebare:
reesind din cresterea necontrolata a preturilor inclusiv la materialele de constructie venim cu solicitarea sa precizati va fi prevazuta ajustarea preturilor la rata inflatiei ?
Răspuns (17 mai 2022, 17:52):
Ajustarea valorii contractului va putea fi aplicată printr-un act suplimentar, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1129/2018 și în condițiile în care autoritatea contractantă va dispune de sursele financiare necesare proprii sau alocate de către Beneficiarul proiectului.
Data:
17 mai 2022, 19:26
Subiectul întrebării:
Ajustarea preturilor
Întrebare:
reesind din cresterea necontrolata a preturilor inclusiv la materialele de constructie venim cu solicitarea sa precizati va fi prevazuta ajustarea preturilor la rata inflatiei ?   Răspuns (17 mai 2022, 17:52): Ajustarea valorii contractului va putea fi aplicată printr-un act suplimentar, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1129/2018 și în condițiile în care autoritatea contractantă va dispune de sursele financiare necesare proprii sau alocate de către Beneficiarul proiectului. Deci va asumat dereptul de a decide in baza de disponibilitate a fondurilor, deci nu avem garantie ca se vor ajusta preturile in funtie de rata inflatiei. Aici vom presupune o abordare care poate aduce si la acte de coruptie. Se insista pe raspunsul de mai sus? Atunci cum ramine cu libera concurenta, ordinea de drept, nediscriminarea, sau acestea sunt vorbe goale?
Data:
18 mai 2022, 12:42
Subiectul întrebării:
documentatia standart
Întrebare:
In documentatia standart incarcata de AC ati comis un abuz incalcind prevederile Ordinului nr. 69 din 07 mai 2021 care a aprobat acasta documentatie si reglamenteaza in modalitatile de redactare anexei 25, contractul, precizam pct. 104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans. PRECIZARE , Anexa 25 in documentatia standart aprobata in modul stabilit de Lege este urmatoarea redactie : 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. in redactia publicata de AC e : 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. Părțile nu vor recurge la ajustarea valorii prezentului contract. Deci ati incalcat ordinul 76 intoducind sintagma: Părțile nu vor recurge la ajustarea valorii prezentului contract. Reiteram intrebarea , va veti conduce de norma legala sau veti insista pe incalcarea drepturilor ofertantilor?
Data:
18 mai 2022, 12:55
Subiectul întrebării:
documentatia de licitatie
Întrebare:
nuntul de participare Întrebare: reesind din cresterea necontrolata a preturilor inclusiv la materialele de constructie venim cu solicitarea sa precizati va fi prevazuta ajustarea preturilor la rata inflatiei ? Răspuns (17 mai 2022, 17:52): Ajustarea valorii contractului va putea fi aplicată printr-un act suplimentar, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1129/2018 și în condițiile în care autoritatea contractantă va dispune de sursele financiare necesare proprii sau alocate de către Beneficiarul proiectului. INTREBARE , Sa intelegem ca in caz ca nu veti gasi bani, cheltuelile suplimentarea le veti pune pe seama ofertantului?
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".