+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 13.05.2022 09:03
până la 19.05.2022 11:36
au rămas 10 ore
2
Propunerea ofertelor
de la 19.05.2022 11:36
până la 24.05.2022 11:36
3
Licitaţie
25.05.2022 15:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 719 909 MDL
Perioada clarificărilor: 13 mai 2022, 9:03 - 19 mai 2022, 11:36
Perioada de depunere a ofertelor: 19 mai 2022, 11:36 - 24 mai 2022, 11:36

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Abonează-te
Materiale de construcție și articole conexe
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2043, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Grenoble 193
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Vasilie AGHENIE
Telefonul de contact
069151700
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
13 mai 2022, 9:03
Data ultimilor modificări
17 mai 2022, 11:36
Achizitii.md ID
21056379
CPV
44100000-1 - Materiale de construcţii şi articole conexe
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021_materiale_de_constructie_ 23 mai_2022.docx
Documentele la ofertă
ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021_materiale_de_constructie_ 23 mai_2022.docx
13.05.22 09:03
caiet de sarcini materiale de construcție mai 2022.pdf caiet de sarcini materiale de construcție mai 2022.pdf
Specificaţie tehnică
caiet de sarcini _materiale de constructie mai_2022.docx
13.05.22 10:38
duae_materiale de constructie_ 23 mai_2022.docx
Criterii de eligibilitate
duae
13.05.22 10:38
Data:
13 mai 2022, 12:27
Subiectul întrebării:
divizare pe loturi
Întrebare:
Divizati va rog pe lotul. Loturile sunt foarte complexe.
Răspuns (16 mai 2022, 09:42):
Materialele de construcție și articolele conexe sunt divizate pe loturi în corespundere cu cerințele Serviciului Special. Denumirea bunurilor incluse în loturi, cu indicarea unității de măsură și a cantității necesare este expusă atît în Anunțul de participare și Documentația standard, cît și în Caietul de sarcini, anexate la capitolul „Documentele procedurii de achiziție”.
Data:
13 mai 2022, 14:50
Subiectul întrebării:
Divizare Loturi
Întrebare:
Buna ziua, ar fi posibil de divizat pe loturi ?
Răspuns (16 mai 2022, 09:42):
Materialele de construcție și articolele conexe sunt divizate pe loturi în corespundere cu cerințele Serviciului Special. Denumirea bunurilor incluse în loturi, cu indicarea unității de măsură și a cantității necesare este expusă atît în Anunțul de participare și Documentația standard, cît și în Caietul de sarcini, anexate la capitolul „Documentele procedurii de achiziție”.
Data:
13 mai 2022, 15:33
Subiectul întrebării:
certificări si cadru legal
Întrebare:
buna ziua, materiale de construcție trebuie sa respecte ultimele modificări a legislației din Republica Moldova?
Răspuns (16 mai 2022, 09:43):
Certificatul de conformitate care confirmă calitatea bunurilor, reprezintă unul din criteriile obligatorii privind eligibilitatea operatorilor economici participanți la concurs, expuse în pct. 16 al Anunțului de participare, care este elaborat în corespundere cu Anexa nr. 2 la Documentația standard, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 (Anexa nr.1), anexată la documentație achiziției respective.
Data:
16 mai 2022, 10:05
Subiectul întrebării:
certificări si cadru legal
Întrebare:
Operatorii economici au certificate cu GOST-uri expirate la materiale de construcție, mai mult ca atât sunt unele produse care încalcă Legi si Hotărâri de Guvern a Republicii Moldova. Spre exemplu Vopselele PF 115 au GOST expirat din 2018, aceasta vopsea nu respecta normele a compușilor organici volatili si însuși conținutul lor este nociv încălcând HG 914 Privind Limita Compușilor Organici Volatili in Vopsele cat si Legea 277 Privind Substanțele Chimice. Va rugam sa efectuați revizuiri in anunt.
Răspuns (17 mai 2022, 11:51):
Vopselele solicitate spre achiziționare vor fi utilizate pentru reparația curentă a sediilor Serviciului Special și nu a autovehiculelor, de aceea în cazul dat, acestea nu cad sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 914 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor. Întru respectarea legislației în vigoare, a Legii 277/2018 privind substanțele chimice, întru evitarea utilizării substanțelor și amestecurilor chimice periculoase, una din cerințele achiziției este ca bunurile să fie fabricate în anii 2021-2022, condiție care obligă operatorul economic să ofere bunurile solicitate, produse în corespundere cu actele normative în vigoare. Astfel, în Caietul de sarcini, coloana 6 „Specificarea tehnică, standarde de referință”; în Anunțul de participare, pct.8, coloana 6 „Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” și în Anexa 22, coloana 5 din Documentația standard, se solicită, spre exemplu: - Certificat de înregistrare, certificat de calitate, data fabricării 2021-2022, pentru amestecuri uscate si materiale de finisare 2022 cu termen de garanţie 1 an, pentru tâmplărie cu termen de garanţie 5 ani. De asemenea, în Anexa nr. 22 la Documentația standard, în coloana 7, la toate denumirile bunurilor, inclusiv și la email PF este indicat drept Standarde de referinţă „Sau echivalent”. A fost modificat Anunțul de participare prin completarea textului de la pct.8, coloana 6 „Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” cu sintagma ”Sau echivalentul bunurilor.”.
Data:
17 mai 2022, 12:04
Subiectul întrebării:
certificări si cadru legal
Întrebare:
HG 914 Privind Limita Compușilor Organici Volatili in Vopsele citi va rog atent aceasta Hotărâre, Dvs o interpretai greșit, va rugam sa faceți cunoștință cu deciziile ANSC privind vopseaua pe anul acesta, unde nu era nici vb de vopsele pentru automobile: https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=59325 si respectiv https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=58910.
Data:
17 mai 2022, 12:28
Subiectul întrebării:
GOST PF 115
Întrebare:
https://shop.standard.md/ro/standard_details/16032 acest GOST este anulat din 2018 suntem in 2022. Poate e cazul sa mai schimbați caietele de sarcina?
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".