+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 11.05.2022 17:55
până la 31.05.2022 10:00
au rămas 6 zile
2
Propunerea ofertelor
de la 31.05.2022 10:00
până la 10.06.2022 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 420 000 MDL
Perioada clarificărilor: 11 mai 2022, 17:55 - 31 mai 2022, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 31 mai 2022, 10:00 - 10 iun 2022, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Utilaj și echipament de laborator
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Albişoara 38
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Andrei Bulmag
Telefonul de contact
022256797, 067748246
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
11 mai 2022, 17:55
Data ultimilor modificări
20 mai 2022, 14:10
Achizitii.md ID
21056328
CPV
38400000-9 - Instrumente de verificare a proprietăţilor fizice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Baie de apă
Buget: 70000.0 MDL
Activ
Acvadistilator
Buget: 21000.0 MDL
Activ
Turbidimetru
Buget: 84000.0 MDL
Activ
Agitator magnetic
Buget: 15000.0 MDL
Activ
Fotometru
Buget: 25000.0 MDL
Activ
pH-metru
Buget: 45000.0 MDL
Activ
Incubator (termostat)
Buget: 25000.0 MDL
Activ
Balanță de laborator
Buget: 20000.0 MDL
Activ
Documentele procedurii de achiziție
documente standard.docx
Documentele la ofertă
-
11.05.22 17:55
caiet de sarcini.pdf caiet de sarcini.pdf
Documentele la ofertă
-
11.05.22 17:55
ap 52.pdf ap 52.pdf
Documentele la ofertă
-
11.05.22 17:55
Contract Contract
Documentele la ofertă
-
20.05.22 14:04
Lista utilajelor și echipamentelor
Documentele la ofertă
-
20.05.22 14:10
Data:
12 mai 2022, 09:55
Subiectul întrebării:
In oferta tehnica . p. 9. se cere Certificat de etalonare -Verificare metrologică eliberat de către Institutul national de metrologie din RM, valabil , care trebuie prezentat impreuna cu Oferta Tehnica.
Întrebare:
Daca echipamentul inca nu a trecut hotarul Republicii Moldiova, acest ceriifciat nu poate fi obtinut in avans. Corect ar fi solicitarea prezentarii Certificatului de etalonare dupa caz, odata cu livrarea marfii, dar nu in Oferta tehnica ( cu indicarea echipamentelor, care pot fi etalonate , deoarece nu toate echipamentele se etaloneaza). In acest caz, trebuie sa aveti in vedere, ca la termenul de livrare de 30-60 de zile se adauga si perioada de etalonare, care este pentru diferite echipamente diferita, si nu depinde de furnizorul Marfii, dar de Institutul national de metrologie din RM.
Răspuns (17 mai 2022, 12:36):
Referitor la Certificatul de etalonare venim cu următoarele precizări: Operatorul Economic urmează să prezinte odată cu oferta și certificatul european CE sau Declarație pe proprie răspundere privind asigurarea etalonării utilajului/echipamentului și/sau verificarea acestuia de către u laborator acreditat, respectiv, Certificatul de etalonare/verificare va fi prezentat doar după livrarea/instalarea utilajului/echipamentului. Referitor la termenul de livrare precizăm că potrivit pct. 11 din anunțul de participare, termenul de livrare va fi de 3 luni de la semnarea contractului, și nu de 30-60 zile așa cum susțineți. Respectiv, această cerință rămâne neschimbată.
Data:
12 mai 2022, 09:56
Subiectul întrebării:
In Cerintele de Calificare se solicita — documentelor confirmative (copii contracte, acte de primire predare, facturi, etc.,) — aceste documente prezita o taina comerciala si divulgarea sau comunicarea acestor informații către alți subiecți pot cauza prejudicii semnificative companiei Furnizor cat si companiei CLIENT , pot compromite serviciile de business, pot crea un impact, real sau potential, asupra securității persoanelor/salariaților, asupra reputației companiilor si intereselor acesteia
Întrebare:
Ar fi oportun sa solicitati Copia raportului Financiar pe anul precedent Copiile Autorizatiilor de la producatorul de la care se livreaza marfa, referitor la vanzari si acordare de servicii de deservire .
Răspuns (17 mai 2022, 12:39):
Cerința de la pct. 15 subpct. 5) din anunțul de participare cu privire la demonstrarea experienței similare rămâne neschimbată. În cazul în care, unele documente confirmative conțin informații cu caracter confidențial, sunteți în drept să le precizați în textul declarației respective, dar fără a le anexa pe platformă. Ulterior, la necesitate, entitatea contractantă își rezervă dreptul să vi le solicite suplimentar.
Data:
16 mai 2022, 14:54
Subiectul întrebării:
pH-metru
Întrebare:
Ce se are in vedere —​ suprafața plată de lucru a electrodului? Care sunt specificatiile tehnice a​ electrodului : - Diapazonul pH ? - Diapazonul temperaturii ?
Răspuns (17 mai 2022, 12:42):
Venim cu următoarele precizări: - Diapazon de măsurare 0... + 12 pH; - Electrozi pentru măsurarea pH-ului produselor solide și semisolide - carcasa de metal cu vârf conic din sticlă, (pentru medii nutritive utilizate în microbiologie); - Diapazonul de temperatură (0 - 50)C.
Autoclav vertical 150 litri - 139 ºC
Data:
17 mai 2022, 09:37
Subiectul întrebării:
Autoclav vertical, volum
Întrebare:
Va rugsam sa ne informati daca se acceota si alte volume pentru autoclav, decat cel insicat de 150 litri. De exemplu 100 litri. mentionam ca procesul de incarcare intr-un autoclav vertifcal este mult mai usor in cazul unui volum de 90-100 litri, fiind mai mica inaltimea de incarcare.
Răspuns (20 mai 2022, 10:30):
Se va accepta un volum minim intern de la 90 litri
Autoclav vertical 150 litri - 139 ºC
Data:
17 mai 2022, 09:39
Subiectul întrebării:
Autoclav vertical, temperatura
Întrebare:
Va rugam sa ne confirmati daca se va accepta diapazon temperaturi de: sterilizare 105 -135C, topire medii 60 -100C. Dorim sa mentionam ca nu exista temperaturi de sterilizare mai mari de 135C pentru acest tip de aplicatii. Iar temperatura de topire medii inainte de sterilizare este cuprisa in diapazonul 60-100C
Răspuns (20 mai 2022, 10:32):
Se va accepta un diapazon de temperaturi de sterilizare de 105-135C, iar intervalul temperaturii de topire nu este esențial.
Data:
19 mai 2022, 17:03
Subiectul întrebării:
Anexa nr. 8
Întrebare:
n Anexa nr. 8 S.A. „Apă-Canal Chișinău”, trebuie sa enumere Persoanele, care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:, altfel completarea DECLARAȚIEI privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală isi pierde sensul
Răspuns (19 mai 2022, 17:09):
Vă mulțumim mult pentru observație. Considerați că se are în vedere tot personalul întreprinderii și nu doar cei cu funcții de răspundere și/sau doar membrii grupului de lucru pentru achiziții.
Data:
19 mai 2022, 17:09
Subiectul întrebării:
Anexa nr.6
Întrebare:
in Cerințe de admisibilitate a ofertei se cere anexarea unei Declarații, privind acceptarea condițiilor contractuale Completată conform Anexei nr. 6. — Obligatoriu. Dar nu este anexat nicaieri Modelul Contractului . Cum poti semna o declaratie , daca nu poti citi Contractul? Sau semnarea acestei Declaratii poate fi Obligatoarie numai in cazul , cand Ofertatntul este desemnat castigator si i se propune spre semnare Contractul, si in Declaratie asa si se mentioneaza «în cadrul prezentei proceduri de atribuire a contractului». DECI va rugam excluderea acestei Declaratii odata cu prezentarea ofertei.
Răspuns (20 mai 2022, 15:41):
Vă mulțumim pentru observație. A fost încărcat modelul de contract.
Data:
19 mai 2022, 18:42
Subiectul întrebării:
Specificații tehnice punctul 1. 3​ TURBIDIMETRU​
Întrebare:
TURBIDIMETRU​ ...unghiul de măsurare a radiației incidente şi al radiației difuze ??? Daca dumneavoastra solicitati TURBIDIMETRU​ - nu poate fi vorba despre RADIATIE , Poate fi vorba despre lumina incidentă și lumina împrăștiată, sau difuze. Va rugam sa corectati specificatiile .
Răspuns (20 mai 2022, 10:39):
Referitor la întrebarea privind unghiul de măsurare a radiației, precizăm că unghiul de măsurare dintre axa optică a radiației incidente ți cel al radiației difuze trebuie să fie de 90 grade + - 2,5 grade, Conform ISO 7027-1 din 2017, pct. 5.3.1.
Data:
20 mai 2022, 09:33
Subiectul întrebării:
poz. 1.3 - unitatea de masurare a turbiditatii
Întrebare:
Va rugam sa precizati unitatea de masurarea pentru Turbidimetru . poz. 1.3 -​ domeniul de măsurare 1-1000 UNT??? -​ unghiul de deschidere Ωθ ???
Răspuns (20 mai 2022, 10:50):
Referitor la unghiul de deschidere Ωθ acesta urmează să fie în diapazonul 20 - 30 grade. Domeniul de măsurare urmează să asigure diapazonul de la 0,5 - 1000 UNT. Precizăm că caietul de sarcini va fi corectat/ajustat și republicat. Vă mulțumim.
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".