+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 795 170 MDL
Perioada clarificărilor: 5 mai 2022, 16:09 - 10 mai 2022, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 10 mai 2022, 10:00 - 13 mai 2022, 14:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

1. Улица №1
-Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)

- Compactarea mecanica a umpluturilor cu
rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)

- Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) т=15см
2. Улица №2
-Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление щебеночного покрытия дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала) (846,6м2)

- Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)

- Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) т=5см

- Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)

- Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелкозернистным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)

3. Улица №3
-Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 5 см)

- Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica (Механическая очистка подстилающего слоя для укладки каменной мостовой, небитумной, выолненная мехнической щеткой)

- Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) т=7см

- Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 144м2 по 0,3кг,567м2 по0,6кг

- Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелкозернистным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)

- Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под бордюры

- Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)

- Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские , по бетонному основанию 100х20х15см)
Informația despre anulare
Motivul anulării
ошиблись в сроках подачи предложений
Data anulării
10 mai 2022, 10:44
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
7401, МОЛДОВА, Тараклия, с.Кайраклия, Cairaclia, str. Lenin, 61
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Nicolai Caracas
Telefonul de contact
0294-66-2-38
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
5 mai 2022, 16:09
Data ultimilor modificări
10 mai 2022, 10:45
Achizitii.md ID
21056068
CPV
45200000-9 - Полные или частичные строительные работы и публичные работы
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Anulată
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".