+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 04.05.2022 16:50
până la 16.05.2022 14:00
2
Propunerea ofertelor
de la 16.05.2022 14:00
până la 20.05.2022 14:00
au rămas 2 zile
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 3 333 352,87 MDL
Perioada clarificărilor: 4 mai 2022, 16:50 - 16 mai 2022, 14:00
Perioada de depunere a ofertelor: 16 mai 2022, 14:00 - 20 mai 2022, 14:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Achiziționarea lucrărilor de construcție a drumului principal de acces, trotuar, iluminat reg. Gura Văii, str. Victoriei din satul Ghidighici (etapa II)
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD2088, MOLDOVA, mun.Chişinău, s.Ghidighici, A. Mateevici 2
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Victor Durbală
Telefonul de contact
022710604
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
4 mai 2022, 16:50
Data ultimilor modificări
5 mai 2022, 15:39
Achizitii.md ID
21055987
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
anunt_de_participare.signed.pdf anunt_de_participare.signed.pdf
tenderNotice
-Anunț de participare
4.05.22 16:50
ds_lucrari.signed.pdf ds_lucrari.signed.pdf
Documentele la ofertă
-Documentația Standard
4.05.22 16:50
duae_ro.signed.pdf duae_ro.signed.pdf
Documentele la ofertă
-DUAE
4.05.22 16:50
Data:
5 mai 2022, 15:39
Subiectul întrebării:
anunt de participare
Întrebare:
Buna ziua.Denumirea obiectului include trotuar ,iluminat... dar in caietul de sarcini se regaseste doar volumele pe constructia drumului.Unde sunt restul volumelor?
Răspuns (6 mai 2022, 09:50):
Proiectul Lucrări de construcție a drumului principal de acces, trotuar, iluminat reg. Gura Văii, str. Victoriei din satul Ghidighici este un proiect divizat în mai multe etape. Conform caietului de sarcini se vor executa lucrările preconizate pentru etapa II
Data:
7 mai 2022, 08:29
Subiectul întrebării:
Garantie pentru oferta
Întrebare:
Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul autoritatii contractante, multumim anticipat.
Răspuns (10 mai 2022, 08:45):
Conform Documentației Standard, se va completa Anexa 9, respectiv, Garanția bancară va fi transferată la prima cerere scrisă a autorității contractate şi fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă.
Data:
10 mai 2022, 15:11
Subiectul întrebării:
Date cu caracter personal
Întrebare:
p.12 certificatul de atestare a dirigintelui de santier se atribuie la date cu caracter personal. E o problema daca va fi prezentat ulterior direct catre AC?
Răspuns (16 mai 2022, 10:01):
Conform Legii 131/2015, Articolul 16 Participarea operatorului economic la procedurile de achiziţie publică, punctul (5) Pentru contractele de achiziții publice de servicii și de lucrări, precum și pentru contractele de achiziții publice de bunuri care implică și servicii sau lucrări de amplasare și de instalare, operatorii economici indică, în cadrul ofertelor sau cererilor de participare, numele și calificările profesionale pertinente ale persoanelor responsabile de executarea contractului în cauză.
Data:
16 mai 2022, 10:26
Subiectul întrebării:
Garantia de buna executie
Întrebare:
Anuntul de participare p.16 subpunct 23: 10% prin transfer la contul autoritatii, iar in p.19: 10% prin retineri succesive, deci cum va fi procedura?
Răspuns (16 mai 2022, 10:39):
Garanția de bună execuție a contractului - 10%, care vor fi stabilite prin rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile actuale în cuantum de 2,5% pînă la atingerea de 10% din valoarea contractului
Data:
16 mai 2022, 10:34
Subiectul întrebării:
Cariera
Întrebare:
Pentru etapa data este prevazuta 2035m3 de argila din cariera, va rugam confirmarea disponibilitatii carierei pentru extragerea volumului de pamint necesar p-u proiect.
Răspuns (16 mai 2022, 12:15):
Conform caietului de sarcini sunt preconizate lucrări de Terasament cu utilizarea a 2035 m3 de pământ care va fi asigurat de către beneficiar. Respectiv confirmăm disponibilitatea volumului de pământ, stocat pe teritoriul satului Ghidighici, necesar pentru lucrările preconizate în caietul de sarcini.
Data:
16 mai 2022, 10:35
Subiectul întrebării:
pamint gazoane
Întrebare:
In caietul de sarcini nu este prevazut asternerea pamintului pentru gazoane 1232m3
Răspuns (16 mai 2022, 11:04):
Așternerea pământului se va efectua cu forțe proprii de către beneficiar
Data:
16 mai 2022, 11:40
Subiectul întrebării:
АГ recicling тип К
Întrebare:
Conform CP D.02.12 – 2014 pentru mixturile tip "K" de regulă se utilizeaza emulsie bituminoasă cu adaos de ciment (nu "bitum" conform caietului de sarcini). Ce tine de ALCĂTUIREA STRUCTURII RUTIERE p 7.3 peste straturile de reciclat in dependenta de intensitatea traficlului este necesara de aplicat imbracaminte rutiera intr-un strat din beton asfaltic dens cu grosimea de 4 – 5 cm sau trebuie aplicat tratamentul bitu-minos. In caietul de sarcini se prevede numai 2000m2, in acest caz restul suprafetei ramine neprotejata ce pe parcursul exploatarii duce la aparitia fisurilor si fagaselor din cauza absorbtiei mari a apei. Ca urmare termenul de garantie solicitat de 5 ani este exagerat fata de cerintele caietului de sarcini. Va rugam sa reevaluati cerintele dvs.
Răspuns (16 mai 2022, 13:08):
Proiectul Lucrări de construcție a drumului principal de acces, trotuar, iluminat reg. Gura Văii, str. Victoriei din satul Ghidighici este un proiect divizat în mai multe etape. Conform caietului de sarcini se vor executa lucrările preconizate pentru etapa II
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".