+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 29.04.2022 13:23
până la 10.05.2022 09:00
2
Propunerea ofertelor
de la 10.05.2022 09:00
până la 23.05.2022 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 4 259 516,65 MDL
Perioada clarificărilor: 29 apr 2022, 13:23 - 10 mai 2022, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 10 mai 2022, 9:00 - 23 mai 2022, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrările se divizează în trei loturi:
1. Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău ;
2. Construcția parcării/trotuarului în fata IPLT Grigore Vieru din s.Bacioi pe strada Independenței
3. Reparația periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în s.Straisteni com.Băcioi
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-6812, MOLDOVA, mun.Chişinău, s.Băcioi, Independenței 125
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Ilie Leahu
Telefonul de contact
022381255 022383525
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
29 apr 2022, 13:23
Data ultimilor modificări
5 mai 2022, 10:48
Achizitii.md ID
21055828
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
duae_ro_0, 29.04.2022.signed.pdf duae_ro_0, 29.04.2022.signed.pdf
Documentele la ofertă
-
29.04.22 13:23
img_0001.pdf img_0001.pdf
Documentele la ofertă
-
5.05.22 10:48
documentația standart_1651728333 05.05.2022.signed.pdf documentația standart_1651728333 05.05.2022.signed.pdf
Documentele la ofertă
-
5.05.22 10:48
Data:
29 apr 2022, 15:09
Subiectul întrebării:
anunt de participare
Întrebare:
punctul 16 subpunctul 10 Diriginti de santier pentru lucrari de constructii civile,industriale si agrozootehnice,instalatii si retele electrice , nu este in drept sa execute ,,Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău"
Răspuns (3 mai 2022, 11:38):
Se va modifica în diriginți de șantier în construcții rutiere
Data:
29 apr 2022, 15:11
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Autoritatea contractata excluzind nisipul bitumat din deviz care coificientul de compactare a luat in calcul la mixturiile asfaltice.
Răspuns (3 mai 2022, 08:59):
Autoritatea contractata a publicat caietul de sarcini desfășurat cu materialele necesare și coeficienții necesari pentru obținerea calității necesare după legea 721 a Republicii Moldova
Data:
29 apr 2022, 15:14
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Autoritatea contractata va primi lucrarea in primire cu coificientul de compactare obtinut conform modificarilor aplicate,
Răspuns (3 mai 2022, 09:00):
Conform legii calității 721
Data:
29 apr 2022, 15:16
Subiectul întrebării:
Anunt de participare
Întrebare:
in baza caror normative autoritatea contractata pentru ,,Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor solicita garantia de 5 ani
Răspuns (3 mai 2022, 09:00):
după legea calității 721 art 30 unde și diriginte și responsabil răspund 5 ani
Data:
29 apr 2022, 15:17
Subiectul întrebării:
anunt de participare
Întrebare:
Concretizati va rog referitor la raportul financiar 2021, anul nu este inchis si raportul nu este format, termenul de prezentare este pina la 31 mai.
Răspuns (3 mai 2022, 08:56):
Autoritatea contractanta nu solicita cerintele independenta de necesitatile operatorilor economici, va rugam sa va conformati, raportul financiar este necesar pentru a confirma lichiditate, personalul, cifra de afaceri, or prezentarea raportul 2020 nu demonstreaza situatia actuala a intreprinderii
Data:
30 apr 2022, 13:04
Subiectul întrebării:
Garantie pentru oferta
Întrebare:
Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul autoritatii contractante, multumim anticipat.
Răspuns (3 mai 2022, 08:58):
A fost solicitată garanția pentru ofertă sub forma Scrisorii de garanție bancară (emisă de o bancă licențiată), conform Anexei nr. 9 din Documentația standart.
Data:
3 mai 2022, 08:33
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Referitor la lucrările de asfaltare cu agregat mare, rugam sa ne explicați din punct de vedere tehnologic, la unele sectoare de lucrări ați inclus așternerea stratului din beton asfaltic cu agregat mare, care este utilizat la straturile de baza fără a fi protejat cu un strat de uzura, rugam sa ne explicați cum ați solicitat 5 ani termen de garanție a lucrărilor fără a include in caietul de sarcini un strat de uzura pentru a proteja stratul de baza?
Răspuns (3 mai 2022, 11:40):
Conform legii calității 721 art 30 unde și diriginte și responsabilul răspund 5 ani la orice lucrare așternuta în opera
Data:
3 mai 2022, 08:59
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Care coificient de densitate a mixturii asfaltice a fost luat in calcul la transformare din m3 in tn
Răspuns (3 mai 2022, 11:41):
Autoritatea contractanta a publicat caietul de sarcini desfășurat cu materialele și coeficienții necesari
Data:
3 mai 2022, 09:03
Subiectul întrebării:
Anunt de participare
Întrebare:
Autoritatea contracta nu poate cere documente care sunt in proces de lucru ,raportul financiar 2021, anul nu este inchis si raportul nu este format, termenul de prezentare este pina la 31 mai.
Răspuns (3 mai 2022, 11:38):
Se va accepta raportul preliminat, dupa caz reisind din faptul ca termenul limita este data de 23 mai iar evaluarea ofertelor poate dura, in cazul in care o sa ofertati cel mai mic pret dupa data de 31 mai veti prezenta si raportul final
Data:
3 mai 2022, 09:17
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Rugam autoritatea contractata sa isi asume responsabilitatea si sa confirme ca va primi lucrarile referitor la asternerea stratului de mixturi asfaltice conform caietului de sarcini modificat de ei insusi nerespectind Legea calitatiii dar avind cerinte conform Legea calitatii
Răspuns (5 mai 2022, 12:02):
Autoritatea contractanta si personalul atestat va primi lucrarea în stricta concordanta cu legile și normativele in vigoare deoarece devizul estimativ a fost alcătuit de persoane atestate și verificate de verificator atestat. Nisipul bitumat nu exista asa material și antreprenorul va asigura calitatea execuției lucrarii
Data:
3 mai 2022, 11:48
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Care coificient de densitate a mixturii asfaltice a fost luat in calcul la transformare din m3 in tn In caietul de sarcini nu este stipulat astept ca autoritatea contractata sa ne ofere un raspuns concret la cele cerute de operatori
Răspuns (5 mai 2022, 12:02):
Autoritatea contractanta nu poate dezvalui concret coeficienții de transformare din motivul promovării anumite mixturi asfaltice cu o densitate anumite. Densitatea medie este în jur de 2.35 care este si pusa la banza pozițiilor din baza normative.
Data:
4 mai 2022, 10:17
Subiectul întrebării:
Lot 2.Construcția parcării/trotuarului în fata IPLT Grigore Vieru din s.Bacioi pe strada Independenței
Întrebare:
Capitolulu 1.3.UTILAJ Piloni de inox pentru iluminat Corp de iluminat cu suport Lucrarile de montarea a materialelor sus numite nu se regasesc in deviz.Care este rolul lor?
Răspuns (5 mai 2022, 11:02):
Devizile au fost executate dupa normative si verificate. Lucrarile de constructie sunt aparte ca capitol, utilajul este ca capitol aparte si montarea aparte capitol cu cheltuielele corespunzatoare la fiecare capitol in parte.
Data:
4 mai 2022, 10:29
Subiectul întrebării:
Lot 2.Construcția parcării/trotuarului în fata IPLT Grigore Vieru din s.Bacioi pe strada Independenței
Întrebare:
Pentru lucrari de electricitate se formeaza capitol aparte rugam autoritatea contractata sa modifice caietul de sarcini si sa se conformeze normativelor in vigoare
Răspuns (5 mai 2022, 11:03):
Devizile au fost executate dupa normative si verificate. Lucrarile de constructie sunt aparte ca capitol, utilajul este ca capitol aparte si montarea aparte capitol cu cheltuielele corespunzatoare la fiecare capitol in parte.
Data:
5 mai 2022, 12:23
Subiectul întrebării:
Lot 2.Construcția parcării/trotuarului în fata IPLT Grigore Vieru din s.Bacioi pe strada Independenței
Întrebare:
Rugam autoritatea contractata sa ne indice numarul [pzitiei unde sunt lucrarile de montare a lucrarilor de electricitate
Răspuns (6 mai 2022, 10:21):
Autoritatea contractanta a publicat caietul de sarcini cu materialele si lucrarile necesare pentru executia lucrarii date. Materialele care sunt indicate, ca material, vor fi puse la dispozitia Primariei pentru ulterioara instalare si conectare de catre organizatiile specializate locale
Data:
5 mai 2022, 12:31
Subiectul întrebării:
Lot 2.Construcția parcării/trotuarului în fata IPLT Grigore Vieru din s.Bacioi pe strada Independenței
Întrebare:
Rugam autoritatea contractata sa ne indice in caietul de sarcini poz. care specifica montarea materialelor din Capitolulu 1.3.UTILAJ Piloni de inox pentru iluminat Corp de iluminat cu suport
Răspuns (6 mai 2022, 10:21):
Autoritatea contractanta a publicat caietul de sarcini cu materialele si lucrarile necesare pentru executia lucrarii date. Materialele care sunt indicate, ca material, vor fi puse la dispozitia Primariei pentru ulterioara instalare si conectare de catre organizatiile specializate locale
Data:
5 mai 2022, 12:34
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
in baza carui legi sau normativ autoritatea contractata este in drept sa excluda materiale din normativ
Răspuns (6 mai 2022, 10:22):
Autoritatea contractantă nu a exclus material din normative, Nisipul bitumat și Otel patrat la cald, a fost exclus de către persoana responsabilă de elaborarea documentatiei de deviz și verificată de verificator de stat, nu are intrebuintare și este fara certificat de conformitate dupa Standartele EN.
Data:
6 mai 2022, 10:23
Subiectul întrebării:
Lot 2.Construcția parcării/trotuarului în fata IPLT Grigore Vieru din s.Bacioi pe strada Independenței
Întrebare:
Rugam autoritatea contractata sa ne indice in caietul de sarcini poz. care specifica montarea materialelor din Capitolulu 1.3.UTILAJ Piloni de inox pentru iluminat Corp de iluminat cu suport
Răspuns (10 mai 2022, 08:52):
Autoritatea contractanta a publicat caietul de sarcini cu materialele si lucrarile necesare pentru executia lucrarii date. Materialele care sunt indicate, ca material, vor fi puse la dispozitia Primariei pentru ulterioara instalare si conectare de catre organizatiile specializate locale
Data:
6 mai 2022, 10:27
Subiectul întrebării:
Autoritatea contractantă nu a exclus material din normative, Nisipul bitumat și Otel patrat la cald, a fost exclus de către persoana responsabilă de elaborarea documentatiei de deviz și verificată de verificator de stat, nu are intrebuintare și este fara certificat de conformitate dupa Standartele E
Întrebare:
Cunoaste cumva autoritatea contractata sau responsabilul de elaborare a devizelor densitatea mixturii asfaltice dupa Standartele EN de siau permis sa excluda materiale din normative intocmite de specialisti si au luat in calcul densitatea doar 2.35
Răspuns (10 mai 2022, 08:51):
în normele de deviz menționate, „nisipul bitumat” este, în mediu, într-o proporție de circa 3-4 % din cantitatea totală a mixturii asfaltice, iar operatorul economic la stabilirea prețului de deviz a resurselor materiale „Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mărunte” va adăuga la prețul de procurare și valoarea monetară necesară acoperirii acestora, anume pentru a asigura procesul tehnologic daca este justificata neincadrarea in norma de deviz respectata a densitatii amestecului.
Data:
6 mai 2022, 10:30
Subiectul întrebării:
Lot 2.Construcția parcării/trotuarului în fata IPLT Grigore Vieru din s.Bacioi pe strada Independenței
Întrebare:
Rugam autoritatea contractata sa ne indice in caietul de sarcini poz. care specifica montarea materialelor din Capitolulu 1.3.UTILAJ Piloni de inox pentru iluminat Corp de iluminat cu suport OE vor face dupa caietul de sarcini in care nu se regasesc asa tipuri de lucrari ,dar speram ca autoritatea contractat sa nu descalifice OE care nu va avea la subantrepriza OE autorizati in domeniul electricitatii deoarece nu se regasesc in caietul de sarcini
Răspuns (10 mai 2022, 08:53):
Autoritatea contractanta a publicat caietul de sarcini cu materialele si lucrarile necesare pentru executia lucrarii date. Materialele care sunt indicate, ca material, vor fi puse la dispozitia Primariei pentru ulterioara instalare si conectare de catre organizatiile specializate locale si OE nu vor fi descalificati din motivul lipsei de muncitori calificati lucrarilor energetice
Data:
6 mai 2022, 10:32
Subiectul întrebării:
Lot 2.Construcția parcării/trotuarului în fata IPLT Grigore Vieru din s.Bacioi pe strada Independenței
Întrebare:
Rugam autoritatea contractata sa ne indice in caietul de sarcini poz. care specifica montarea materialelor din Capitolulu 1.3.UTILAJ Piloni de inox pentru iluminat Corp de iluminat cu suport OE certificati in drumuri nu pot executa asa tipuri de lucrari
Răspuns (10 mai 2022, 08:52):
Autoritatea contractanta a publicat caietul de sarcini cu materialele si lucrarile necesare pentru executia lucrarii date. Materialele care sunt indicate, ca material, vor fi puse la dispozitia Primariei pentru ulterioara instalare si conectare de catre organizatiile specializate locale
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".